Vice ordförande Ismo Salmi företräder suveränt Payback och bikerkulturen!

Bakgrund

Advokat Ismo Salmi är vice ordförande i Payback Sverige och företräder i två olika artiklar i GP alldeles suveränt såväl Payback som bikerkulturen! Kommentarer helt överflödiga.

Första artikeln

Vi citerar ur den första artikeln:

Han är dessutom vice ordförande i Payback Sverige, en organisation för bikers rättigheter, och organisationens pressansvarige. År 2012 publicerade Payback en presentation av Ismo Salmi där han själv skrev att han som vice ordförande i organisationen vill bära sitt ”strå till stacken för att motverka den diskriminering och kränkande behandling som bikers utsätts för från främst polisens, men även andra myndigheters sida”.

Andra artikeln

”Ingen kriminell organisation”

En annan som ofta företräder Hells Angels och deras medlemmar i domstol är advokat Ismo Salmi, även han är ansluten till Payback. Mest känd är han som Hells Angels advokat i den uppmärksammade, och utdragna, konflikten mellan mc-gänget och Karlstad kommun om gängets klubblokal.
Enligt honom är Hells Angels inte en kriminell organisation.
– Det finns ingen tillstymmelse till att organisationen begår brott, säger Ismo Salmi.
– Min syn är väldigt enkel. Intill dess att polisen har bevis på att de är kriminella så är de för mig inte kriminella.
Han betonar att enskilda medlemmar begår brott, ja, men organisationen är inte kriminell. Detta trots att polisen utgår från EU:s definition för vad som räknas som ett kriminellt gäng när de säger att de faktiskt är det.
Han har en annan beskrivning av HA.
– Det är en sluten förening av motorcykelentusiaster som värnar hojkulturen.

Företräder inte kriminella organisationer

Han är den enda av advokaterna som GP pratat med som säger att han ser ett problem med att försvara en kriminell organisation.
– Visa mig att det finns misstankar på att det är en kriminell organisation, då måste jag fundera på om jag kan företräda dem för jag kan inte företräda kriminella organisationer, det går inte, säger Ismo Salmi.

Att han är advokat och ansluten till Payback ser han inga problem med. Istället konstaterar han att det finns advokater som är medlemmar i andra organisationer, exempelvis Lion och Amnesty.
– Jag jobbar inte för HA, jag är inte styrd av HA på något sätt och Payback är definitivt inte styrt av HA.
Ismo Salmi är den enda som GP pratat med som påverkats av sin roll som HA-advokat. Aldrig i sin yrkesroll och i kontakter med rättsväsendet, men som privatperson blir han ofta stoppad vid en hel del trafikkontroller.

Citerade artiklar

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/d%C3%A4rf%C3%B6r-f%C3%B6rsvarar-de-g%C3%A4ngmedlemmarna-1.2763566

http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/h%C3%A4r-%C3%A4r-stj%C3%A4rnadvokaterna-som-f%C3%B6rsvarar-g%C3%A4ngens-medlemar-1.2763591

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin