Korrekt info i Mega-affären eller Varför ljuger Wierup och TV4?

TV 4:s Nyhetsmorgon bryter direkt mot de pressetiska reglerna genom att inte iaktta allsidighetskravet, det vill säga låta mer än en part komma till tals. Reportrarna i programmet är inte heller informerade om de rättsliga turerna i ärendet varför de låter Daniel Olssons, Lasse Wierups och Megas olika lögner stå oemotsagda. Mycket dålig journalistik!

Då Payback tidigare skrivit om ärendet publicerar vi ånyo korrekta och kontrollerbara fakta i ärendet som också till fullo bevisar att samtliga de aktörer som framträdde i Nyhetsmorgon for med grov osanning och lögn!

Vi citerar valda bitar rörande tatueringen, återtagandet av klubbsaker samt det rättsliga utfallet i ärendet. Ett utfall som Lasse Wierup för tredje gången nu vägrar acceptera och fullständigt lämnar därhän. Första gången var i Svensk Maffia-boken del 2, den andra gången i programmet Nyhetsmorgon och den tredje gången i ett avsnitt ingående i TV 4:s produktion Svensk Maffia.

Rättsligt utfall

Hovrätten konstaterade att Mega kände till klubbreglerna om att han inte hade rätt att bära  tatueringen efter en uteslutning på grund av egna erfarenheter av uteslutningar.

Vidare uttalar Hovrätten att “om en gärningsman trott att han fått samtycke så föreligger ett putativt samtycke vilket medför att uppsåtsrekvisitet inte är uppfyllt”. Hovrätten finner att  uppgifterna inte är osannolika varav följer att det förelegat ett putativt samtycke till tatueringen.

Hovrätten finner också att omständigheterna kring tatueringen varit försvarliga med begränsad såväl smärta som kroppsskada varför åtalet ogillas.

Se: http://www.dagensjuridik.se/2011/01/hovratten-friar-hells-angels-medlemmar-fran-misshandel

Underskrivet kontrakt på att emblemförsedda föremål tillhör klubben

MC-klubben visade upp ett av ”Mega” underskrivet kontrakt som bland annat stadgar att alla medlemmars föremål, bärande klubbens märke och/eller logotype, ägs och uteslutande tillhör klubben och ger vid medlemskapets upphörande klubben rätt att återta varje sådant föremål oavsett var föremålen befinner sig. Den bil, motorcykel samt de elektroniska prylar som klubbmedlemmar anklagas för att ha bestulet Mega på visar sig därför vara klubbens rättmätiga tillgångar. Det framgår klart och tydligt i kontraktet varför återtagandet av föremålen också var helt juridiskt korrekt.

En person återgav händelseförloppet vid Megas utträde som följer: Två av dem erkände att de varit hemma hos 47-åringen och tagit hand om klubbprylar.
– Vi fick dem, vi tog dem inte berättade medlemmen. Han tog på sig hela ansvaret för tatueringen Out och hämtningen men menade att allt skett med den utslängde 47-åringens medgivande och mot bakgrunden av kontraktet och regelverket inom föreningen.
– När han stående i vår gillestuga fick beskedet om att han var Out, blev han askgrå i ansiktet och jag tyckte uppriktigt sagt synd om honom.
– Då frågade jag honom om det inte var lika bra att få bort tatueringen och att vi hämtade hans saker gemensamt och då sa han ja.

Således har inte mc-klubben stulit några saker från Mega utan sakerna tillhörde HAMC Corporation och Mega har själv skrivit under ett juridiskt bindande avtal i saken!

Out-tatueringen genomfördes också enligt gällande klubbregler samt med Megas frivilliga, eller som Hovrätten fastslog ”putativa” samtycke!

Allmän kommentar om Mega-affären

”Mega”. En person som media valt att skildra såsom ett offer. En person som gjort egna affärer i klubbens namn, dragit på sig skulder och blivit uppmanad att reda ut sina affärer. Ett försök som misslyckades varpå han blivit utesluten. En person som frivilligt gått med på, att i enlighet med föreningens regler, få tatuerat ”OUT”. En person som tillsammans med sin hustru medverkat när klubben fick tillbaka klubbens tillhörigheter men i efterhand konstruerat en annan, för sin egen del, fördelaktigare historia.

En person som själv är dömd till två års fängelse för grov misshandel för att ha spänt fast en annan person i ett skruvstycke för slipmaskinsborttagning av en tatuering. Varför har media valt bort att skriva om detta faktum? Varför har media medvetet valt att framställa ”Mega” såsom varande ett helgon och ett oskyldigt offer? Jo, för det fyller ett syfte vars ändamål är att inför allmänheten framställa mc-klubbarna såsom stora stygga vargen och ”Mega” som ett oskyldigt lamm när istället ”Mega” och hans hustru är de två små grisarna i sammanhanget.

Varför vill ingen skriva om 21-åringen och Mega och Ebbas bevisbart usla moral?

Media och Lasse Wierup har också hitintills vägrat att titta på de bevis som finns i sak för Mega och hans hustru Ebbas ruttna moral. Hur paret på klubbar och andra tillställningar, under förevändning att hjälpa en 21-årig flicka som fängslats i Thailand gå fri, själva stoppade insamlade medel i egen ficka. Läs berättelsen och kontakta Advokat Anders Lindstrand i ärendet: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-2-437876

Vad media bör fråga sig är varför undviker Lasse Wierup att dels behandla det juridiska rättsutfallet och varför nämner han inte med ett ord berättelsen om den 21-åriga flickan?

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin