• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Kriminalisering av mc-klubbar är en våt dröm för polisen för det innebär att det är fritt fram att förfölja bikers!

Kriminalisering av mc-klubbar är en våt dröm för polisen för det innebär att det är fritt fram att förfölja bikers!

Bakgrund

Bakgrunden till denna avslutande artikel kring GP:s nyhetsrapportering kring bikers är nedanstående yttrande från kommissarie Sven Lindgren.

Det är egentligen inte en polisiär resursfråga, utan en samhällsfråga. Det skulle behövas stöd i lagstiftningen, att vi kunde straffa utifrån EU:s kriterier för organiserad brottslighet, summerar kommissarie Sven Lindgren.

Vi konstaterade i artikel 3, länkad nedan, att polisens önskan om kriminalisering av mc-klubbarna inte byggde på fakta utan på rent och skärt hat kombinerad med en då okända ingredienser. Denna artikel ska förklara ingredienserna och varför just kriminaliseringen är så viktig i anrättningen för polisen.

Vi konstaterade även i nämnda artikel 3 att polisen ville ha mer resurser för att kunna punktmarkera och kontrollera bikers i tid och otid, vilket utgör grunden för den andra okända ingrediensen som tillsammans med den första bildar fonden till polisens hopkokets helhet!

Kriminalisering av bikerklubbar är en våt dröm som besannas för polisen!

Polisen har i snart tre decennier fört en mediakampanj om mc-klubbarnas kriminella status utan att de någonsin kunnat framlägga det minsta lilla pyttebevis i sak. Polisen har även ett flertal gånger under dessa åren fört kampanj i avsikt att få till en kriminalisering av sitt favoritobjekt ”bikerklubbarna”. Hitintills har detta inte lyckats men polisen återkommer ständigt till saken och kommer med säkerhet alltid att göra det ända tills de har fått regering och riksdag till att anta en lag som kriminaliserar mc-klubbar. För det måste ske genom en lag för via bevisprövning i domstol har det misslyckats i samtliga fall som försök gjorts världen över!

De kriminaliseringar som finns i tre länder har genomförts med hjälp av beslut i ländernas riksdag eller efter beslut av domstol utefter hemliga ”bevis” från polisen eller utefter att klubbarna av domstol bedömts vara ett hot mot den ”offentliga ordningen…

Vad skulle en kriminalisering av mc-klubbarna i praktiken innebära för Polisen?

Om polisen fick igenom en kriminalisering av mc-klubbar, antingen via ett riksdagsbeslut eller utefter ett domstolsbeslut utan bevisprövning, så skulle det vara precis som i berättelsen om Ali Baba och de 40 rövarna som är en av de mest kända sagorna i Tusen och en natt. De 40 rövarna hade sitt gömställe i en stor grotta, dit porten öppnar och stänger sig när man säger ”Sesam, öppna dig!” och ”Sesam, stäng dig!” En dag upptäckte vedhuggaren Ali Baba hemligheten, och med hjälp av den stjäl han de väldiga rikedomar som är gömda i grottan. (Källa: Wikipedia). För polisens skulle kriminaliseringen innebära att de plötsligt serverades en överdådig festbuffé med alla tillbehör
framdukade framför sina ögon. Inte konstigt de slickar sig om munnen.

Polisen skulle ha ett frikort att med alla medel tillåtna att förfölja bikers för all framtid.

Å vad väntar då? Jo, inga mer problem med att exempelvis Payback anmäler dem för olaga handlingar och får rätt. Vid en kriminalisering upphör ju i samma ögonblick alla sådana möjligheter till anmälningar mot polisen. Klubbarna är kriminella och polisen behöver därför inte längre följa lagen då de agerar mot klubbarna. De kan ägna inte bara största tiden som idag mot mc-klubbarna. De kan kontrollera och göra husrannsakningar m.m. bäst de vill både på klubbarna och hos de enskilda medlemmarna. Å använda sig av alla former av tvångsmedel utan risk för repressalier. Rena julafton således året om och för alltid för polisen.

Inga mer frågor kommer heller kunna ställas vare sig Payback eller olydig media vilka bevis polisen har i sak för att klubbarna är kriminella. Klubbarna har fastslagits vara kriminella genom lag eller domstolsbeslut och därmed är frågan om klubbarna är kriminella för all framtid att vara begravd och helt irrelevant!

Därför vill Polisen ha en kriminalisering av bikerklubbarna och inte för något annat! För att kunna tillgripa alla verktyg i verktygsväskan utan att Payback eller klubbarna kan göra ett enda dugg åt saken mer.

Därför måste vi alla enas nu! Innan allt är försent för polisen kommer aldrig att upphöra med kravet på en kriminalisering av bikerklubbarna för att låsa upp dörren till rövargrottan!

Tror ni vi överdriver? Det trodde säkert klubbarna i Australien, Tyskland och Nederländerna också före kriminaliseringen…

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

Relaterad GP-artikel

Del 3 av Paybacks genmäle till polis och GP angående EU:s definition

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin