• Varför ska vi/jag gå med i Payback Sverige? Meritförteckning

  Meritförteckning i två delar Vi får ibland frågan varför ska just jag som person eller vi som klubb ska gå med i Payback Sverige? Frågan är självklart adekvat varför vi väljer att publicera en sorts meritförteckning över vad Payback åstadkommit under sina fem levnadsår. Förteckningen är uppdelad i två delar. En del innehåller och pekar […]
 • Komplettering klar och Registreringskontroll av bikers nu inledd av SIN!

  Komplettering klar och Registerkontroll inledd! Payback Sverige har nu kompletterat vår anmälan angående bikerkulturens begäran om registerkontroll med erforderliga handlingar och erhållit bekräftelse från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) att handlingar såväl inkommit som godtagits varvid handläggningen av ärendet nu påbörjas. Nämnden gör oss uppmärksammadade på att nämnden har långa handläggningstider men även på att nämnden har […]
 • Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

  208 ärenden inledda! Payback Sverige uppmanade enskilda bikers och bikerklubbar att insända fullmakt med begäran om Registerkontroll och följande skadestånsbegäran till Payback den 5 februari 2014. Efter att ha fullmakterna inkommit och Payback Sverige skrivit en övergripande anmälan har nu Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden meddelat att nämnden lagt upp ett ärende för varje person, sammantaget 208 […]
 • Vad har Polisen för belägg för bikerklubbarnas “kriminella status”- Inte ett skit! Del 22

  Polisens samlade belägg för bikerkriminaliteten! Nästa steg i artikelserien om det orättfärdiga och kring användandet av begreppet kriminella mc-gäng blir att granska polisväsendets hand. För går man ut med en attityd i media att i parti och minut häva ur sig stigmatiserande anklagelser gentemot bikerkollektivets klubbar har man självfallet mycket, mycket gott på fötterna, eller?
 • Bikerskolan: Om polisens lagstöd för kontroller av ”motorcykelburna ungdomsgäng”!???

    Vi har tidigare lagt upp dokument kring allt som berör kontroller i vår Bikerskola (vilka länkas till efter inlägget). När det gäller kontroller och polisens rätt att verkställa sådana finns det dock anledning att återkomma till ärendet nu. Anledningen är att polisen dels vid ett JO-ärende och även vid Paybacks samtal med polisen i […]
 • Rikskrim-anställd biker om kontroller och bikerkriminalitet! Del 21

  Intervju med Lennart Körnsveden, medlem i polisens ryggmärkesklubb Blue Knights MC samt anställd på Rikskriminalen! Payback Sverige har intervjuat Lennart Körnsveden, en medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar, Blue Knights, Sweden I. Hej, Lennart. Det var ett tag sedan. Hur är det? Hej Peter. Jo, tack allt är bra. Jag tänkte ställa några frågor som jag […]
 • Leif G W Persson om bikerkriminaliteten! Del 20

  Leif G W Persson om bikerkriminaliteten! Leif G W Persson behöver knappast någon närmare presentation såsom TV-personlighet, bästsäljande deckarförfattare och kriminologiprofessor vid Rikspolisstyrelsen. I  boken Peter Rätz – Nio år som undercoveragent, sidan 238-242, gör han följande uttalanden:
 • Faktarättelse av tidigare artikel omkring ”Vem Payback företräder”

  Felaktig artikel drogs tillbaka för omarbetning! Payback är inte ofelbara. Vi är vanliga människor bakom organisationen och liksom alla andra levande varelser begår vi mänskliga fel. Vi försöker dock i motsats till vanlig press att korrigera vid uppenbara fel vilket skiljer oss som människor, organisation samt som skribenter och föreningsföreträdare ifrån våra motparter som utgörs […]
 • Vem styr vem? Läs om spelet kring datalagringsdirektivet

  Det är numera många år sedan regering och riksdag förmådde styra eller kontrollera Polisen. Att fallet nummer är precis omvänt – att polisen styr politikerna, framgår tydligt omkring spelet kring datalagringsdirektivet. EU-domstolen upphävde Datalgringsdirektivet då det stred mot mänskliga rättigheter! EU-domstolen upphävde i våras datalagringsdirektivet – som de svenska reglerna bygger på – eftersom det […]
 • G W Persson läser Payback och säger: Sparka 25 % av polisen som inte gör ett dyft!

  Sparka en fjärdedel som inte gör något alls och konkurrensutsätt polisen! G W Persson uttalar följande i dagens Expressen apropå debatten om polisens ingångslöner: Sparka en fjärdedel av de som inte gör något alls så kan de andra få lite mer i lön, säger han. Vidare: Han hävdar att polisfacket har för mycket att säga till om, […]
 • Om Expressens ”Maffia”-publicering samt om amöbaföda!

    Om Expressens och Lasse Wierups ”Maffia-publicering” Expressen publicerade den 5 juni en så kallad ”granskning” över vad de menar utgör Maffian i Sverige. 8 helsidor samt framsidan för att sälja fler lösnummer före det slutliga fallet. Att Lasse ”Påhitte” Wierup är den ansvarige reportern för reportaget råder ingen tvekan om även om han inte […]
 • Polisen utbildar, styr och kontrollerar landets media genom att stänga av journalister från polisens källor! Del 19

    Första beviset på att polisen styr mediarapporteringen kring bikers! En viktig artikel vi tidigare publicerat men som behöver få en större spridning bland allmänheten varför vi återpublicerar skrivelsen igen. Att arbeta för bikerkulturens bästa har sina svårigheter. Att komma till tals i media och få förmedla bikers syn på olika bikerkulturella fenomen eller vid […]
 • Sanningen kring polistillslagen vid mc-campen!

     Polisen ljuger, förfalskar och förvränger sanningen kring tillslagen på mc-campen! Polisen ljuger, förvanskar och förvränger sanningen intill oigenkännlighet kring tillslagen mot bikerklubbar på MC-Campen i samband med Sweden Rock Festivalen. Payback Sverige var på MC_Campen och sålde medlemskap och supportartiklar varför vi självklart även på plats synade polisens tillslag mot mc-klubbar såväl under torsdagskvällen […]
 • Experter: Polisen jobbar mot MC-klubbarna för att det ger pengar och positiv press! Del 18

    Olika experter, såsom Leif G W Persson, på organiserad brottslighet underbygger nedan exakt vad Payback Sverige tidigare uttalat nämligen att omfattningen av våld i hemmet mot kvinnor och barn, våldtäkter och misshandel är av en närmast gigantisk omfattning jämfört med så kallad mc-kriminalitet! Men, att det är mc-killarna som det är enklast att få positiv press […]
 • Experter: Det finns ingen organiserad brottslighet i Sverige! Del 17

  Experter och advokater eniga: Det finns ingen grov, organiserad brottslighet i Sverige! Boken Peter Rätz – Nio år som undercoveragent skriven av Dick Sundevall är ett alster som borde lämnas därhän då den liksom boken om Mega innehåller en stor del felaktiga fakta. Men boken innehåller ett väldigt intressant avsnitt där Sundevall citerar så kallat […]
 • Sprid & Dela! Outlaw översätts och betyder fredlös och inte laglös! Del 16

  Outlaw betyder fredlös och inte laglös varför ingen mc-klubb ställer sig utanför lagen! Med jämna mellanrum publiceras påståenden från poliser och/eller Lasse Wierup om att olika mc-klubbar ställer sig utanför lagen och/eller utanför samhället. Ingen mc-klubb säger sig stå utanför lagen. Denna missuppfattning bygger helt och hållet på bristande språkkunskaper i det engelska språket ifrån […]
 • DELA & SPRID! Vill ni stödja Paybacks arbete? Köp in Payback-boken och sälj på klubben!

  Hur kan vi stödja Payback? Hur kan vi stödja Payback Sveriges arbete förutom att gå med som medlemmar? Utöver medlemskap finns nu möjligheten för klubbarna att inköpa Payback-boken och sälja direkt på klubbarna och därvid hjälpa Payback sprida informationen om bikerövergreppen över landet. För till klubbar söker sig ju inte bara bikers utan även vänner […]
 • Läs och lär, Expressen och Lasse Wierup: Polisen måste ha lagstöd för varje insats!

  Om Expressens journalistik Expressens redaktion har sedan Lasse Wierup knöts till tidningen transformerats till att bli polisens förlängda arm och talesrör. En mängd artiklar har sedan årsskiftet massproducerats i avsikt att misskreditera bikers och bikerklubbar samt om möjligt vända trenden av kraftig vikande upplagesiffor. Tyvärr är det inte frågan om någon form av kvalitetsjournalistik eller objektiv […]
 • Vilket är värst? En kriminell poliskår eller en obildad journalistkår?

  En händelse som inte har med bikers att göra men som ändå är intressant då den handlar om polisens fotografering av personer som varken är anhållna eller häktade. Ett tiotal personer stoppas i Malmö av polisen och fotograferas. Skånepolisen Lars Förstell uppger följande till Sveriges Radio: Polisen får lov att fotografera och dokumentera. Sedan gäller […]
 • Kriminologen Joi Bai om bikerkriminalitet och bikerkulturens drivkrafter! Del 15

    Nästa del i Payback Sveriges artikelserie om vad forskningen uttalat ikring begreppet “kriminella mc-gäng” omfattar Joi Bay. Joi är  förmodligen den mest kända personen i Norden som forskat kring men även delvis levt inom mc-kulturen. Han var tidigare verksam som kriminolog vid Köpenhamns Universitet. Artikel 1 “Den danske kriminologen Joi Bay som vistats flera år i “bikerkretsar tyckte […]
 • Om hur media och polis samarbetade för att skapa bikermonstret! Del 14

    Lars Lagergren är författare och forskar bland annat kring i första hand svensk motorcykelkultur genom historien. Lagergren är bland annat författare till böckerna: Svensk Motorcykelkultur och Skinnknuttar och spättor. Lagergren har även skrivit en essä med namnet:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture som bland annat kan sägas ge det historiska sammanhanget kring bikerkulturens framväxt i Sverige och […]
 • Intervju med Sveriges enda bikerforskare! Del 13

  I motsats till tidningen Expressen, som kör en Lasse Wierupinitierad artikelserie utan att kunna härleda till några som helst fakta i sak utan som egentligen bara består av en onyanserad ordmassa a´la Filip & Fredrik, fortsätter vi vår artikelserie att samla fakta kring bikerstigmatiseringen. I en artikelserie som varje gång hänvisar till direkta fakta, forskning […]
 • Payback-boken säljs nu via de stora nätbokhandlarna! Köp den till dig själv och för att ge bort!

    Payback-boken säljs nu av de stora nätbokhandlarna! Bikers skiter man i, den första Payback-boken, säljs nu även av de största nätbokhandlarna, vilket ju självklart är mycket bra! Boken syns då och blir köpbar för en betydligt större krets och kan därmed väsentligt öka spridningen av den sanna versionen om myndighetsövergreppen gentemot bikers. Längst ned följer […]
 • Brå: Även om samtliga bikers sätts i fängelse skulle det inte påverka den ”organiserade brottsligheten” i Sverige! Del 12

  När det kommer till hur vetenskap och forskningen ser på bikerkriminalitet finns det egentligen bara fyra olika källor att gå till. Det finns Brottsförebyggande Rådet och sen har vi tre olika individer som bedrivit seriös forskning i ämnet: Joi Bai, dansk kriminolog. Stig Grundvall, en av blott fyra personer i världen som skrivit en avhandling och […]
 • Rikskriminalen: Hells Angels MC är i första hand en mc-klubb som samlas kring kärleken till motorcyklarna! Del 11

    Amir Rostami, sociolog, forskare och kriminalkommissarie vid Rikskriminalpolisen gjorde i Aftonbladet 2013 tydliga och markerande uttalanden om att Hells Angels MC inte är en kriminell mc-klubb eller ett kriminellt nätverk.
 • Till Karlstads Kommun och skattebetalare: Skicka notan till Polisen!

    Karlstads Kommun har fått prövningstillstånd i hovrätten! Karlstads Kommun har fått prövningstillstånd i Hovrätten för sin överklagan av tingsrätten i Karlstads beslut att uppsägningen av Hells Angels MC:s klubblokalen var ogiltig på grund av att kommunen missat att meddela hyrestagaren att de äger rätt att hänskjuta uppsägningen till hyresnämnden. Ett helt ovillkorligt krav enligt Jordabalken.
 • Sanningen bakom bikerkriminaliteten! Statistik och analys! Del 10

  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera ovanstående tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells Angels […]
 • KÖP! KÖP! KÖP! Första Payback-boken nu ute att köpa!

  Bikerkulturens första motbok – nu publicerad och köpbar!  Den första Payback-boken i en serie av fyra är nu publicerad och kan köpas via förlagets hemsida: http://www.solentro.se/publish/625 Det tar några dagar innan den kommer upp på de stora nätbokhandlarna eller kan finnas som fysiska exemplar hos vanliga bokhandlare. Vi återkommer med länkar till nätbokhandelsbeställning av boken. Bikerkulturen avgör själva […]
 • Bikerklubbar är klubbar och inga gäng! Del 9

  MC-klubbar och aldrig gäng! MC-klubbar/bikerklubbar äger en självklar rätt att bli kallade och benämnda för vad de är nämligen MC-klubbar eller Bikerklubbar men aldrig några gäng och inte heller några nätverk! För MC-klubbar är inga gäng. MC-klubbar är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar m.m ssom finansieras huvudskaligen utav sedvanliga medlemsavgifter. MC-klubbar har […]
 • Bikerskolan: Om uniformeringsförbud och mc-väst under rättsförhandlingar!

  Då det förekommit skrämselpropagande i media nyligen för att åhörare burit mc-väst under en rättsförhandling publicerar vi nu ett inlägg som berör rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar, motivet att bära väst under förhandlingarna samt också omkring polisuniformer under rättsförhandlingar och uttalanden om uniformeringsförbud vid rättsförhandlingar m.m. Tidigare rättsfall rörande mc-väst under rättsförhandlingar Bärandet av mc-väst under rättsförhandling har […]
Sida 4 av 26« Första...«23456 » 1020...Sista »