Varför ska vi/jag gå med i Payback Sverige? Meritförteckning

nyannons2jpeg

Meritförteckning i två delar

Vi får ibland frågan varför ska just jag som person eller vi som klubb ska gå med i Payback Sverige? Frågan är självklart adekvat varför vi väljer att publicera en sorts meritförteckning över vad Payback åstadkommit under sina fem levnadsår. Förteckningen är uppdelad i två delar. En del innehåller och pekar på viktiga juridiska framgångar medan den andra delen fokuserar på de mediala framgångarna. Bägge delarna kan sägas vara lika viktiga att nå framgångar på om vi ska vinna kampen om att återfå bikers fulla och likvärdiga fri- och rättigheter.

Samlingsdokument som beslutsunderlag vid klubbbeslut om medlemskap eller för att övertyga vänner och bekanta att bli medlemmar!

I den avslutande delen publiceras även ett utskrivningsbart samlingsdokument för alla att kunna använda för att övertyga vänner och bekanta om vikten av att stödja arbetet och verksamheten genom ett direkt medlemskap i Payback Sverige.

Vi uppmanar även alla klubbar att ta upp frågan om medlemskap och att därvid skriva ut dokumentet och använda som ett direkt beslutsunderlag.

Juridisk meritförteckning

Vi kommer härunder att peka på några av de juridiska framgångarna under våra verksamhetsår.

Under 2013 vann Payback tre olika jo-ärenden.

– I utredningen kring en enskild trakasserad bikerklubbsmedlem fälldes polisen på två punkter. Det viktigaste resultatet av anmälningen och utredningen var dock att efter 6 års trakasseringar från polisens sida har de ständiga kontrollerna m.m. nu helt upphört.

– I fallet med julfesten hos Punisher MC fälldes polisen på sju olika punkter (unikt!) för att ha saknat lagstöd för olika former av åtgärder. Bristande dokumentation, olaga tvångsmedels-användande samt brott mot polislagens behovs- och proportionalitetsprincip. Ärendet fortsätter.

– I fallet kring fönstertavlan i Eskilstuna erhöll kommunen allvarlig och svidande kritik för att helt lagvidrigt struntat i att följa Förvaltningslagen och skicka ärendet vidare för prövning. Två månader senare konstaterade därefter Länsstyrelsen att en tavla i ett fönster inte behöver bygglov. Ärendets utslag är betydelsefullt då just mc-klubbskyltar tycks vara ett accelererande fokus hos kommunerna.

– Payback Sverige vann också åtta raka domstolsförhandlingar avseende kommunala västförbud och fick därmed alla kommunala förbud förklarade olagliga samt stridande mot yttrandefriheten.

– Payback förde en intensiv informationskampanj mot riksdagsmotionen gällande förbud mot västar i såväl privat som offentlig miljö. Vi sände info om det juridiska läget kring sådana förbud till såväl Konstitutionsutskottet och Riksdagspartierna och förmådde båda parter att ta avstånd från förbudet samt att rösta ned förslaget direkt utefter vårt informationsmaterial.

– Payback har drivit två ärenden gällande avsked utan saklig grund på grund av tillhörighet till 1%-miljön. Vi arbetade med berörda personer ut en strategi som visade sig framgångsrik och som medförde att personerna efter avsked återfick sina arbeten.

– Vi överklagade ett åklagarbeslut om vapenbrott och fick åtalet nedlagt på grundval av polisens brottsprovokation.

– Vi drev och vann ärendet i två olika instanser kring återkallande av vapenlicens på grund av föreningstillhörighet. Mannen fick behålla vapenlicensen.

Mediala framgångar

Payback Sverige nådde under hösten 2013 ett sorts medialt genombrott. Vi har fått många mejl från klubbar som uttryckt stor glädje över att Payback lyckats ta sig in i debatten kring bikers. Payback har förekommit väldigt flitigt i media ända sedan presskonferensen i september.

2014 har inletts med att Payback fått bred och stor massmedial uppmärksamhet kring skadeståndskravet mot Polisen. Då flera ärenden med inledande skadestånd kommer att väckas under 2014 samt att de kommer att efterföljas av stämningar samt rättsförhandlingar kommer den massmediala uppmärksamheten kring Payback Sveriges verksamhet med all säkerhet att bli väldigt stor under slutet av 2014.

– Under 2013 bjöd i september in till Presskonferens. SVT, Sveriges Radio, Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och TV 4 kom och skrev respektive sände nyhetsrapport kring presskonferensen. Nyhetsinslag som drog väldigt stora tittarsiffror och var det mest sedda under veckan i SVT.

– Vice ordförande för Payback Sverige, advokat Ismo Salmi, debatterade i SVT Debatt med polisen. Före debatten publicerade Payback en debattartikel på programmets hemsida som lästes av väldigt många.

– I ärendet kring klubbfastigheten i Karlstad har vår presstalesman, vice ordförande advokat Ismo Salmi, fått stort utrymme i press, radio och TV väldigt många gånger under 2013. Vi har även kommit till tals och omnämnts omkring tavelärendet i Eskilstuna i radio, TV samt pressen samt omkring stängselärendet i Blekinge m.m. Detta har medfört att information organisationens arbete och verksamhet har spridits till väldigt många människor runt om i landet.

– I december 2012 representerades Payback av både dåvarande ordföranden och vice ordförande i Kalla Faktas debattprogram i TV4 och debatterade mot politiker och förre överåklagare Alhem.

– Deltog i debatt i Nyhetsmorgon TV 4 mot Lasse Wierup och KD-politiker.

– Medverkat via intervju kring västförbud i P1 Nyhetsmorgon.

– Fått en helsides debattartikel publicerad i Sveriges största tidning Aftonbladet om västförbud.

– Publicerat två olika artiklar på Internets största debattsajt Newsmill som varit de mest lästa under en hel veckas tid med cirka 50 000 läsare dagligen. Även andra artiklar har rönt stor uppmärksamhet.

– Under samtliga verksamhetsåren publicerat ett flertal artiklar, inlägg samt genmälen på olika medier och tidningars pappers- och nätupplagor.

– MyNewsdesk är en internetsajt för nyheter och pressmeddelanden. Medlemmar är landets samtliga journalister och massmedieredaktioner. Payback har en nyhetsplattform på MyNewsdesk och cirka 600 st publicerade pressmeddelanden. Vår plattform har ända sedan vi gick med under 2009 varit bland de mest populära och våra artiklar läses mycket flitigt av mediaföretag och journalister.

Samlingsdokument

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin