Till Karlstads Kommun och skattebetalare: Skicka notan till Polisen!

 nyannons2jpeg

Karlstads Kommun har fått prövningstillstånd i hovrätten!

Karlstads Kommun har fått prövningstillstånd i Hovrätten för sin överklagan av tingsrätten i Karlstads beslut att uppsägningen av Hells Angels MC:s klubblokalen var ogiltig på grund av att kommunen missat att meddela hyrestagaren att de äger rätt att hänskjuta uppsägningen till hyresnämnden. Ett helt ovillkorligt krav enligt Jordabalken.

Att Karlstads Kommun likväl får prövningstillstånd får vi hoppas är just en tillfällighet och att det inte i skymundan utövas olaga och högst odemokratiska påtryckningar på svenskt domstolsväsende för att få till stånd en ändring av utslaget i högre rätt. Det lär ju visa sig längre fram när dom kommer… Osvuret är bäst då det trots allt är ett bikerärende och att domslut emellanåt då helt bortser ifrån vad lagen säger. I detta ärende har ju alla former av jurdiska experter varit rörande eniga om att det råder inget tvivel i sak – uppsägningen är ogiltig och Hells Angels MC har rätt att kvarstanna i lokalen.

Kommunen stöds bara av 22 % av medborgarna i ärendet mot Hells Angels MC!

Det faktum att enligt en opinionsundersökning i tidningen NWT bara 22 % stödjer kommunens ekonomiskt oförsvarliga kamp mot en mc-klubb. bekymrar inte avgående kommundirektör Anna Sandborgh. Hon svarade enligt följande på frågeställningar i en artikel i NWT under förra veckan.

Maktfullkomlig Kommundirektör trampar på som en noshörning!

För ett år sedan höll du inte med om att ni gjort fel i samband med uppsägningen av Solstadens motorsport från Härtsöga. Men det har ni ju gjort?

– Det säger tingsrätten, ja. Men jag ger aldrig upp.

Men uppsägningen var inte juridiskt korrekt?

– Vi har gjort en annan tolkning och gått på utsökningsbalken och inte på hyreslagstiftningen. Det är lite juridiskt finlir. Nu har vi utvecklat argumentationen väldigt väl i vår ansökan till hovrätten och hoppas vinna gehör där.

Är inte det en efterhandskonstruktion för att det inte blev rätt från början?

– Om livet ska levas baklänges så hade man alltid gjort lite mer än man gjorde. Så är det ju. Men faktum är att det är alldeles sant, för vi hade inte uppe den diskussionen huruvida hyreslagstiftningen var tillämplig på det sättet. Hade vi haft det så hade vi kanske gjort en annan bedömning.

NWT ställde en webbfråga om hanteringen av HA-ärendet som visade att många Karlstadsbor inte står bakom kommunens agerande. Hur ser du på det?

– Det är naturligtvis otroligt viktigt att man har Karlstadsbornas förtroende för det man gör. Men det finns ändå 87 000 invånare i kommunen och det är lätt att klicka, och tycka vad fasen håller dom på med – det här kostar bara pengar. Många har aldrig tänkt efter. Vad innebär det i förlängningen att en grov organiserad brottslighet får fäste i kommunen, äter sig in i bostadsområden? Titta på hur dom har det i Göteborg.

Paybacks mediala agerande håller på att vända opinionen

Vi konstaterar att trots att Payback Sverige är den enda part som medialt agerat, via skriftliga artiklar samt genom vår presstalesman advokat Ismo Salmis många och framgångsrika mediala framträdanden i ärendet,  mot kommunens slöseri med skattemedel så verkar även NWT nu fått upp ögonen för det slöseri av skattemedel som förekommer via kommunens och polisens gemnsamma, privata vendetta mot Hells Angels MC. Bra!

Skicka räkningen till Polisen!

Nu hoppas vi bara kommuninvånarna vaknar och kräver rätt till vård och omsorg, bra skola med flera områden som faktiskt är kommunala angelägenheter i motsats till att gå polisens olagliga ärenden i en olaglig fantomjakt på mc-klubbar.

Det vore ju en idé att skicka samtliga advokatkostnadsdsräkningar samt kostnaden för inköp av fastigheten direkt till polisen. Det var ju trots allt polisen som iscensatte ärendet och utövada påtryckningar på kommunen att inköpa fastigheten så varför ska då Karlstads Kommun och därmed i förlängningen kommunens skattebetalare stå för kostnaderna som i sin tur medför försämrad kommunal service?

Nej, skicka notan till polisen! De ville ha ärendet och då är det inte mer än rätt att de också står för fiolerna!

Glöm inte att köpa Paybackboken: http://www.solentro.se/publish/625   Boken som inte bör fattas i någon bikers eller bikeranhörigs bokhylla!
Glöm inte heller att stödja Payback Sverige! – Bikerorganisationen som gör skillnad! Bli medlem – Betala in 200 kr på bankgiro: 803-9851
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin