Om Expressens “Maffia”-publicering samt om amöbaföda!

 

Om Expressens och Lasse Wierups “Maffia-publicering”

Expressen publicerade den 5 juni en så kallad “granskning” över vad de menar utgör Maffian i Sverige. 8 helsidor samt framsidan för att sälja fler lösnummer före det slutliga fallet.

Att Lasse “Påhitte” Wierup är den ansvarige reportern för reportaget råder ingen tvekan om även om han inte satt sitt namn under artikeln. Ingen annan än han pratar ens om någon “Maffia” i Sverige. Journalister, forskare, kriminologer med flera ruskar på huvudet och skrattar när de hör benämningen då det självklart inte förekommer någonting som ens kan liknas vid en maffia i Sverige.

Vad publicerades?

I samband med artikeln publiceras namn, i vissa fall bild samt uppgifter om 124 personers inkomster, domar, skulder, fordon, föreningstillhörighet samt företagsuppdrag. Ett antal av dessa personer, mycket långt ifrån alla, tillhör bikerkulturen varför publiceringen även är av intress för Payback.

Vad säger lag och etiska regler om publiceringen?

Vi tittar på vad lag och pressetiska reglerna säger i dessa fall:

Europakonventionen 6.2: Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

Etiska reglerna för Press, Radio och TV:

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.

Bedömning av Expressens publicering –

Expressens publicering innebär otvivelaktigt att de:

– De misstänkliggör personer utefter enbart föreningstillhörighet

– De misstänkliggör personer för brott de redan dömts för och avtjänat sitt straff för

– Då det inte föreligger ett allmänintresse över vem som är medlem eller rörande de övriga uppgifter som publiceras kränker Expressen otvivelaktigt personernas integritet och rätt till privatliv

– Då personerna ej är brottsmisstänkta hängs de ut enbart på grund av föreningstillhörighet

– Publiceringen skadar inte bara personen själv utan även hans alla anhöriga och vänner liksom den förening han tillhör.

Att sona sitt straff

Artikleln och publiceringen i Expressen avser således personer som sonat sitt straff. Enligt all svensk rättstradition ska man därefter inte längre läggas brottet till last. Expressen förorsakar via sin publicering ett förnyat och dubblerat straff. Personerna har avtjänat sitt straff och tvingas därefter löpa gatlopp i media för all framtid. Det är inte ok och kommer aldrig heller att accepteras från bikerkulturens sida. Inga andra grupper i samhället utsätts för en sådan efterdemonisering där personerna gång på gång tvingas uthärda att hängas ut på stora löp till allmänhetens beskådan. Inte för att de begått något brott eller ens är misstänkta för brott utan blott och enbart på grund av sin mc-klubbstillhörighet. Det är helt oacceptabelt!

Expressen, men inte mc-klubbar, har begått brott sanktionerade av ledningen!

I artikeln framförs påståenden om vad mc-klubbar sysslar med. Beskyllningar om olika brottstyper framläggs utan att tidningen en enda gång kan redovisa att någon på klubbasis begått sådana gärningar. Individer, måhända gjort sig skyldiga till brottstyperna men ingenting har framkommit att klubbarna har haft med saken att göra.

Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare samt en journalist är däremot fällda i domstol för anstiftan till vapenbrott, vapenbrott samt för medhjälp till vapenbrott m.m. Det är således brott som i journalistiskt syfte begåtts utefter godkännande av tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare varför de utan tvivel ägt tidningens godkännande och eftersom resultatet v vapenköpet också refererades i Expressen kan brotten sägas ha begåtts i tidningens namn…

Detta är inte journalistik. Det är inte heller frågan om vare sig skrivande eller artiklar. Detta är förföljelse och trakasseri av subkultur. Detta år produkten av känslolösa och empatilösa människor som i profitens intresse vägrar inse att de skadar tusentals människor av kött och blod ute i landet när de spyr ut sina ord över dataskärmen. De distanserar sig ifrån de människor de skriver om och har hårdnat inom de skal de lever och där de inte längre förmår tänka längre än till nästa löp och nästa skrivelse de ska producera för att höja upplagan.

Amöbaföda

Vi har tidigare kallat Expressens försök att höja upplagan via att skriva ovederhäftiga artiklar kring bikers och bikerklubbar för flänsrensjournalistik! Uttrycket kombinerar det faktum att ordet flänsrens ger en väldigt negativ bild samtidigt som ingen vill ta i det. Så är också Expressens tidning och dess journalistik!

Hur kan man då likna de personer som skriver artiklarna? För att utveckla det resonemanget måste vi granska näringskedjan. Människan har alltid ansett sig stå högst i näringskedjan oavsett det faktum att en delfin har en fyra gånger så hög IQ som en genomsnittsmänniska. Låt vara hur det vill med den saken om vem som står överst i näringskedjan och istället vända oss mot botten av näringskedjan.

Mollusker och amöbor har alltid ansetts stå lägst i näringskedjan. Enligt min personliga åsikt kan därför inte Expressens journalister med de skriverier de avger anses vara någonting annat än amöbaföda. Lägre stående än de lägsta livsformerna och användbara endast såsom föda. Självklart behöver ingen dela min åsikt. Detta är min personliga åsikt och det har man ännu rätt att ha en. Till och med som biker!

Läs Paybacks tidigare artikel om att det är pappor, söner och gifta män ni skriver om och att det är barn, hustrur och släkt som drabbas!: http://www.payback.name/?p=12474

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin