Sanningen kring polistillslagen vid mc-campen!

 nyannons2jpeg

 Polisen ljuger, förfalskar och förvränger sanningen kring tillslagen på mc-campen!

Polisen ljuger, förvanskar och förvränger sanningen intill oigenkännlighet kring tillslagen mot bikerklubbar på MC-Campen i samband med Sweden Rock Festivalen.

Payback Sverige var på MC_Campen och sålde medlemskap och supportartiklar varför vi självklart även på plats synade polisens tillslag mot mc-klubbar såväl under torsdagskvällen som under lördagskvällen. Vi har således direkta ögonvittnesbilder från vad som ägde rum på plats och ställe samt att vi vid båda tillfällena även talade med insatsbefälen.

Vi vill därför lägga fram den sanna versionen av vad som ägde rum på mc-campingen samt även kommentera ytterligare konstuerade påståenden från Polismyndighetens sida.

Ordningen exemplarisk på MC-Campen, enligt Säkerhetschefen!

JOMS MC står för ett superbt genomfört arrangemang kring MC-Campen. Allt fungerar, är välskött, upplockat och rent och stämningen är mycket god bland deltagarna. Vi citerar Säkerhetschefens uttalande kring campen från Expressen: Säkerhetschefen noterar att ordningen är exemplarisk inne på mc-campingen:– När vi gör våra besiktningar tillsammans med polis och räddningstjänst så är allt väldigt välskött och välstädat, med väl markerade rutor för camparna och tydliga utrymningsvägar, säger Jonas Nordborg.

Polisens mål är att stänga mc-campen liksom de gjorde med Swedish Bike Meet på Chappen!

Självklart kan inte polisen låta det vara så. Deras mål är självklart att liksom med Swedish Bike Meet på High Chaparall på ett eller annat sätt se till att stänga ner verksamheten. Utifrån detta perspektivet ska också polisens uppgifter läsas!

I Kristianstadbladet försöker polisen koppla och knyta ihop olika klubbar. Allt sådant är bara befängt. Sveriges bikerklubbar har självklart kopplingar. Kopplingarna fungerar på det sättet att de ingår i samma miljö och i samma kultur. På det sättet skiljer de sig inte ifrån exempelvis Larssons Snickeriverkstad i Dalby och Volvo Personvagnar i Göteborg som också binds ihop via företagskulturen och miljön samt båda ingår i Arbetsgivarföreningens medlemsklubbar. Och på samma vis har olika bikerklubbar en koppling, via den miljön de ingår i och det övergripande nätverk (i detta fallet Sverigemodellen) de båda är medlemmar i. Det är inte mer, annat eller konstigare än så! Var det tillräckligt enkelt för herrar polisen att förstå sammanhanget?

Misstänkt parkeringsförsäljning??

Polisen försöker anföra allt mot mc-klubbar för att försöka misstänkliggöra mc-klubbarna. Tre personer utanför campingen såväl som festområdet misstänks tillhöra en undergruppering och misstänks ha salufört narkotiska preparat varför man försöker hänvisa till denna företeelse för att berättiga en kostsam insats. Oavsett vad som är sanningen kring detta skedde tillslaget mot individer utanför området varför det varken har med någon mc-klubb att göra eller med mc-campen att skaffa. Gärningarna är individbaserade och har skett på annan plats! Uppfattat?

Torsdagens tillslag

Under torsdagskvällen halvsprang ett 25-tal adrenalinstinna poliser, varav cirka 6 stycken från Blekingepolisen och resterande från Piketstyrkorna i Helsingborg och Malmö, mot en mc-klubbs inhägnade område på campen. Ett 60-tal personer visiterades, kontrollerades och registrerades på sedvanligt, olaga sätt.

Payback var på plats och företrädde de utsatta personerna och pratade därvid med insatsbefälet. Befället delgav oss framförallt två viktiga fakta i saken. Tillslaget skedde utefter PL 19 och en kniv hade påträffats i samband med insatsen.

Campingområdet är privat mark!

Campingområdet som sådant är beläget på privatägd mark. Det är inhägnat och allmänheten äger inte fritt tillträde. Endast betalande personer släpps in. Det är således inte en sådan allmän plats där brott mot knivlagen kan förekomma. Därvid faller det i campinsammanhanget mycket vanliga innehavet av en kniv! Det är således inget brott på grund av den plats kniven påträffats!

PL 19 utan lagstöd

PL 19 ger polisen rätt att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Paragrafen ger dock inte polisen rätt att genomföra husrannsakan vilket de genomförde. Befälet uppgav vid tillfället inte att någonting annat än en kniv påträffats varför alla andra saker som i efterhand påståtts ha upphittats måste vara en polisiär efterkonstruktion då ansvarigt polisbefäl på plats inte ägde kännedom om saken!!

Vid förfrågan från Payback om utefter vilka särskilda omständigheter som polisen genomförde ett PL19- tillslag uppgav befälet att de genomförde kontrollen på grund av att ”krimminella sammanslutningar” möttes vilket i sig grundade lagstöd. Vi vill här återigen hänvisa till rättsektionens chef i Skånes uttalande kring polisens behov av lagstöd vid tillslag mot mc-klubbar. Att lägga märke till är att polisstyrkan som gjorde tillslaget också är från Skåne!

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmeiser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

Om Polisen vill genomfora en husrannsakan måste det finnas stöd for detta i lag. Beslut om husrannsakan máste ocksâ fattas på rätt nivå mom myndigheten. I många fall är det en Åklagare som fattar beslut om hus­rannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i bl.a. i 28 kapitlet Rättegångsbalken.

Polisen kan inte genomföra en husrannsakan utan lagstöd eller utan att beslut om detta fattas i behörig ordning.

Se: http://www.payback.name/?p=10987

Polisen saknade således lagstöd för att genomföra en masskontroll av bikers på grundval av vad de menar att ”kriminella mc-gäng” har samlats! Och saknar polisen lagstöd innebär det att de bryter mot lagen och har genomfört en olaglig insats mot mc-klubbarna ifråga!

Om lördagskvällens tillslag

Ännu en gång strömmar samma adrenalinstinna poliser in och ska genomföra en insats mot mc-klubbarna och ännu en gång är Payback på plats.

Polisen påstår denna gång att de påträffade en man som var uppenbart påverkad i samband med entrén. Uppgiften att han medtogs för provtagning är korrekt. Dock påträffades mannen ett stycke ifrån entrén och närstående intygade att han aldrig tog droger och heller inte druckit under lördagen, varför provet kommer att visa negativt resultat.

Husrannsakan utefter PL 19??

Ännu en gång uppger polisbefälet att tillslaget skett utefter PL 19 som vi redan genomgått det obefintliga lagstödet för. Och PL 19 avser inte ens husrannsakan varför även den skedde utan lagstöd.

Ännu en gång uppger polisen att de funnit preparat som ingen lagt märke till att de fann men de tågar däremot ut med yxor och basebollträn. Föremål vilka inte är olagliga att inneha på privat område dit allmänheten inte har fritt tillträde.

Rubriker desarmerade och ärendet går vidare!

Så har de stora rubrikerna desarmerats och satts in i sitt rätta sammanhang och det framgår med all önskvärd tydlighet att polisen i sedvanlig lagföraktande still genomfört såväl husrannsakan som kontroller utan att ha erforderligt lagstöd på förhand.

Nu samlas anmälningar ihop för att driva saken varefter polisen kommer att i efterhand tvingas redovisa korrekta uppifter. Fortsättning följer…

Länkar till relaterade artiklar och pressmeddelanden om tillslagen:

http://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Blekinge/Fokus-pa-kriminella-MC-miljon-under-Sweden-Rock-Festival/

http://www.expressen.se/kvallsposten/polisen-slog-till-mot-mc-gang-pa-festival/

http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/article1615995/Kriminella-mc-gang-under-polisens-lupp.html

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin