• Alla var där! Justitieministern i konferens med rikskrim, kommunföreträdare, SKL, Brå och Polissamordningen om hur man sätter grundlagen ur spel mot mc-klubbar!

    Rundabordskonferens om att inskränka och begränsa grundlagen! På initiativ av Justitieminstern Beatrice Ask har ministern träffat kommunrepresentanter under fredagen för att diskutera olika former av nya inskänkningar och begränsningar av mc-klubbars lagstadgade fri- och rättigheter. Kommunrepresentanter från bland annat Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Nacka, Huddinge, Höör och Luleå medverkade vid mini-konferensen.
 • Eskilstuna kommun förfelar sig ej! Bryter mot lagen med en olaglig skylt!

    Nu är de på gång igen – Eskilstunas ”Stadshusgäng”! Eskilstuna Kommun förfelar sig aldrig. Den är pålitlig som en gammal ardennerhäst i ett avseende – Att den med jämna och korta intervaller bryter mot lagen! I tidigare fall vi skrivit om har lagbrotten bestått i att de brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen i det stt de […]
 • Med stöd av svenskt rättsväsende har nu Hells Angels MC återuppsatt fönstertavlan!

    Om Skattebetalarnas mardröm – Fönstertavelärendet i Eskilstuna! Det urbota fåniga och för skattebetalarna mycket kostsamma spektaklet kring Hells Angels MC:s fönstertavla går nu in i ett nytt skede. Klubben har nu återigen, helt lagligen och med Länsstyrelsens beslut bakom sig, satt upp sin tavla i fönstret.
 • Eskilstuna Kommun tävlar framgångsrikt med Karlstad om priset som 2013 års dumstrut!

  Karlstad och Eskilstuna Kommun tävar i kategorin ”Årets Dumstrutskommun” Karlstads Kommun har under 2013 satsat åtskilliga miljoner, och fler blir det, i ett fåfängt försök att mota bort en mc-klubb från deras förhyrda lokaler, på inrådan från Polisen. Ett tilltag som kommer att rendera juridiska förluster framöver och fortsätta kosta kommunens skattebetalare stora summor som bättre kunde […]
 • Tavelärendet i Eskilstuna avgjort! Tavla i fönster kräver inget bygglov!

  Tavla i fönster kräver inget bygglov! Det mycket segdragna ärendet, som drivits av Payback Sverige, kring legaliteten i en emblemförsedd tavla i ett fönster har nu nått vägs ände. Eskilstuna kommun har inte överklagat varför Länsstyrelsens beslut att en sådan tavla inte kräver bygglov därigenom vunnit laga kraft.
 • SEGER! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i tavelärendet!

  Bakgrund För bikerkulturen är ärenden rörande klubbfastigheter, västar och klubbhusskyltar och tavlor av särskilt stort symbolvärde. Det är därför av största vikt att försvara dessa lagstadgade rättigheter när myndigheter eller kommuner försöker tumma på lagen. I Eskilstuna har kommunen tidigare drivit frågan om införandet av ett kommunalt västförbud. Förbudet överklagades av enskild person i Paybacks regi […]
 • Svar på Stadsbyggnadsnämndens Yttrande till JO inlämnat! Polisanmälningar mot västförbuden fortsatt under utredning!

  Angående JO-utredningen mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd Payback Sverige är juridiskt ombud i tre olika ärenden som är föremål för utredning hos JO. Ett ärende berör polisövergreppen i samband med julfesten hos Punisher MC för inbjudna vänner. Ett andra ärende berör legaliteten för polisen att väldigt frekvent under sex års tid trakassera och kontrollera en enskild klubbmedlem. Ett tredje berör ärendet […]
 • Eskilstuna kommun besvarade inte JO:s frågor! Åläggs att inkomma med förnyat yttrande!

  Eskilstuna kommun, och i detta ärendet specifikt Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att uppvisa ett totalt förakt för lag, ordning och myndigheter. Stadsbyggnadsnämnden skulle senast den 12 november inkommt med ett fullödigt svar till JO rörande orsaken till att nämnden i strid med Förvaltningslagen inte utförde rätttidsprövning av inkommen inhibitionsbegäran och överklagande och därefter skickade dokumenten vidare till […]
 • Krogägare JO-anmäler Eskisltuna Kommun + Payback Sveriges konsekvensanalys!

  Eskilstuna Kommun och Jimmy Jansson har ännu en gång överträtt lag och befogenhet. Eskilstuna Kommun har redan tidigare framstått som en närmast laglös kommun där ärenden kring västförbud, skyltförbud, tavelförbud, handlingsplaner mot så kallad organiserad brottslighet med juridiskt alltför långtgående förslag varit återkommande element. Denna gången har kommunalrådet Jimmy Jansson offentligt uppmanat kommuninvånarna att bojkotta […]
 • Två artiklar om JO-anmälan mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd!

  Vi redogjorde igår för JO-anmälan mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd på grund av att nämnden vägrat en lagenlig prövning av ett bikerrelaterat ärende. Idag skriver såväl SR Sörmland som Eskilstuna-Kuriren om JO-anmälan. Länk till Sveriges Radio Sörmlands artikel: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5090510 Länk till Eskilstunakurirens artikel: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1425231-kommunen-jo-anmald-av-ha-s-fastighetsagare Länk till inlägget om JO-anmälan: http://www.payback.name/?p=6387
 • Seger!! Riksdagen röstade emot västförbudsmotionen och Payback tackar å bikerkulturens vägnar riksdagspolitikerna!

  Seger för yttrandefriheten och bikerkulturen! Bikerkulturen vann under gårdagen en stor seger då Riksdagen valde att enhälligt utan votering avvisa motionen om ett västförbud!!
 • Payback Sverige bemöter Eskilstuna-politikernas utspel!

  Payback Sverige har idag beviljats ett nedkortat genmäle till Eskilstunapolitikernas utspel under måndagen i Eskilstunakuriren. Vi länkar till genmälesinlägget och publicerar nedan en länk till det ursprungliga inlägget.
 • Replik till Jimmy Jansson och Tidningen Folket!

  Oseriös journalistik För det första vill vi påpeka att Payback Sverige inte säger sig företräda bikers rättigheter. Vi gör det – Företräder bikerkulturen! Man kan ju tycka att det kanske inte borde vara så svårt för två välutbildade kvinnor att googla namnet Payback Sverige på nätet och få fram fakta i saken istället för att […]
 • Purken Jimmy ”Västförbudet” Jansson får svar på tal från Eskilstuna-Kuriren!

  När media svänger i en fråga blir det  snopet för den som tidigare varit medias gullgosse och beretts närmast obegränsat mediautrymme för sina demoniserande och svepande uttalanden kring bikerkulturen och specifika klubbar. I Jimmy Janssons fall blir skillnaden och fallet särskilt stort då han ställt sig i en position såsom Västförbudets uppfinnare och redan i […]
 • Uppdaterad! Payback försvarar västarna i Svenska Dagbladet och fyra ledare tar avstånd från västförbud!

  Payback får mediautrymme i Svenska Dagbladet idag för att försvara bikerkulturens rätt att bära väst. Rekordstort läsande av Paybacks pressmeddelande sedan västförbudsförslaget! Payback har skrivit en hel  del inlägg sedan Morgan Johansson lade fram förslaget om att förbjuda mc-västar i offentliga lokaler, märk väl att förbudet avser alla offentliga lokaler och inte bara krogmiljön. Artiklarna […]
 • Även Luleå kommuns västförbud olagligförklarades i Högsta Förvaltningsdomstolen!

    Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) har för andra gången på kort tid fattat beslut om att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och grundlagen. Då Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstans i ärendet är domen också prejudicerande och har full rättsverkan över hela Sverige avseende kommunala kläd- och/eller västförbud. I Mars 2011 beslöt Högsta Förvaltningsrätten att ett kläd- och […]
 • Vem verkar innanför och vem utanför lagen?

  En del svenska bikerklubbar har under lång tid anklagats för att ställa sig utanför samhället och över lagen. Men frågan är vem som egentligen ställer sig utanför samhället och över lagen?
 • Låt oss söka efter intelligent liv i Eskilstuna!!

    Vi söker efter intelligent liv ute i rymden. Andra världar och andra intelligenta livsformer. Varför det? Varför börjar vi inte på hemmaplan och söker efter intelligent liv inom Eskilstuna kommun så att det kan tillsättas alla former av poster inom den kommunala förvaltningen utefter kriteriet att personerna skall inneha en egen hjärna och att […]
 • Den lite pinsamma historien om Eskilstuna kommuns skyltförbud!

  När man blir äldre blir man ju glömsk och då får man får gå tillbaka till tidningarna för att komma ihåg vad de skrev. I Eskilstuna-kuriren stod det den 28 februari: ”I dag finns inget som berättar att Hells Angels i Eskilstuna har sina lokaler i byggnaden”.  Hmm… Idag den 6 mars, mindre än en […]
 • Eskilstunapolisen: Det kan handla om att plocka in svärmor på förhör eller kontrollera bilen på väg till dagis!

  Eskilstuna har återigen kommit i centrum för sitt rättsvidriga exempel på hur man beter sig mot mc-klubbar. Det är därför hög tid att friska upp minnenas läsare med hur polisen tänker och rörande hur kommunalrådet respekterar landets domslut och lagar. Den minnesgoda kommer kanske ihåg dessa skrivelser men de förtjänar att repriseras för att friska […]
 • Eskilstuna kommun fortsätter med bikerövergreppen!

  Eskilstuna kommun fortsätter att begå rättsliga övergrepp gentemot bikerkulturen. Det senaste tilltaget är att försöka tvinga HA Eskilstuna att ta ner klubbskylten. Frågan man osökt måste ställa sig är om Eskilstuna är den kommun som har de sämsta kommunjuristerna i landet?