• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Purken Jimmy ”Västförbudet” Jansson får svar på tal från Eskilstuna-Kuriren!

Purken Jimmy ”Västförbudet” Jansson får svar på tal från Eskilstuna-Kuriren!

När media svänger i en fråga blir det  snopet för den som tidigare varit medias gullgosse och beretts närmast obegränsat mediautrymme för sina demoniserande och svepande uttalanden kring bikerkulturen och specifika klubbar.

I Jimmy Janssons fall blir skillnaden och fallet särskilt stort då han ställt sig i en position såsom Västförbudets uppfinnare och redan i ett tidigt skede tillsammans med en kvinnlig närpolischef gjorde en turné till olika kommuner och föreläste om tekniken bakom västförbudet.

Eskilstuna-Kuriren tar ställning för yttrandefriheten och mot ett västförbud!

E-kuriren tillhör de medier som på ledarplats klart och tydligt deklarerat att det nu föreligger domslut som klart och tydligt tar ställning emot ett västförbuds lagenlighet, poängterat statsministerns ställningstagande till fördel för mc-västarna, att yttrandefriheten skyddar västar och kläder som visar föreningstillhörighet, gränsdragningssvårigheterna vad och vilka som skall omfattas av ett förbud  och för att ett västförbud är ingen brottsbekämpande åtgärd. Att brottsbekämpande arbete är att lagföra individer utefter brottsbalkens bestämmelser!

Mer eller mindre allt som Payback anfört i debatten under lång tid och ett exempel på god media då det föreligger domslut som tydligt fastslagit att ett väst- eller klädförbud strider mot grundlagen. God media och god journalistik tar då självklart ställning för lag och domslut och predikar eller agerar inte såsom polismyndigheter och vissa politiker företräda av speciellt Eskilstuna-Jansson, Luleå-Petersen eller Sosse-Johansson för att på olika vis försöka kringgå, manipulera eller lagstifta sig runt grundlagen. Så gör bara de som kört saker in i kaklet så många gånger att det förorsakat permanenta hjärnskador, enligt min personliga åsikt!

All heder åt Kuriren!

All heder åt Eskilstuna-Kuriren som förstått att vare sig skylt- eller klädförbud är brottsbekämpande verksamhet. Det är åtgärder som inskränker grundlagens yttrandefrihet och därför ett tydligt bevis på trakasserier, förföljelse och negativ särbehandling gentemot bikerkulturen!

Skriv på Paybacks Namninsamling mot negativ särbehandling av bikerkulturen

För övrigt hoppas jag alla inom bikerkulturen inser att mörkermännen aldrig kommer att ge upp sina idéer utan fortsätta sin kamp mot bikerkulturen varför det är av största vikt att alla  som vill att bikerkulturen även fortsättningsvis skall fortleva också tar ställning emot all negativ särbehandling av kulturen och skriver under Paybacks ”Namninsamling mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen”! Skriv på och skriv på idag!
http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=5917

Eskilstuna-Kurirens ledare från tidigare i veckan:
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1223487-nej-till-kladforbud

Janssons inlägg från idag med svar från Eskilstuna-Kurirens ledarredaktion:
http://ekuriren.se/ledareasikter/inpass/1.1226487-media-bidrar-inte

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin