• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Svar på Stadsbyggnadsnämndens Yttrande till JO inlämnat! Polisanmälningar mot västförbuden fortsatt under utredning!

Svar på Stadsbyggnadsnämndens Yttrande till JO inlämnat! Polisanmälningar mot västförbuden fortsatt under utredning!

Angående JO-utredningen mot Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd

Payback Sverige är juridiskt ombud i tre olika ärenden som är föremål för utredning hos JO. Ett ärende berör polisövergreppen i samband med julfesten hos Punisher MC för inbjudna vänner. Ett andra ärende berör legaliteten för polisen att väldigt frekvent under sex års tid trakassera och kontrollera en enskild klubbmedlem. Ett tredje berör ärendet kring Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstunas beslut att vitesförelägga en tavla på en ställning innanför ett fönster!?? Ett ärende där Stadsbyggnadsnämnden redan tidigare anmodats att inkomma med ett förnyat svar då det inlämnade inte besvarade de frågeställningar JO krävt.

I det förnyade svaret från Eskilstuna Kommun ingår en kronologisk redogörelse över ärendebehandlingen vilken är liktydig med just de dokument som ligger till grund för JO-anmälan och som därvid också föranlett JO-utredningen i det första skedet då nämnden vägrade att efter rättidsprövning sända överklagan vidare till korrekt instans.

Payback Sverige har nu i samarbete med D.M.C Ek.förening inlämnat svar på nämndens torftiga yttrande till JO och avvaktar nu beslut.

Angående polisanmälningarna mot enskilda ordningsvakter och poliser

När det gäller de fem fall av västförbud, personförbud och föreningsförbud som inlämnats utefter samarbete med Trollbikers MC och Hells Angels-sfären i Luleå finns ingenting nytt att rapportera vilket innebär att Internutredningsenheten fortsatt utreder. I dessa fallen framgår klart och tydligt ifrån ordningsvakters vittnesmål att det föreligger olagliga avtal mellan krog och polis samt vilken enskild polisman som är ansvarig för avtalen. I alla ärenden är enskilda polismän och ordningsvakter föremål för polisanmälan.

Mer angående JO-utredningen mot Eskilstuna kommuns Stadsbyggnadsnämnd:
http://www.payback.name/?p=7927

Mer om polisanmälningarna gällande västförbud:
http://www.payback.name/?p=8363

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin