Replik till Jimmy Jansson och Tidningen Folket!

Oseriös journalistik

För det första vill vi påpeka att Payback Sverige inte säger sig företräda bikers rättigheter. Vi gör det – Företräder bikerkulturen! Man kan ju tycka att det kanske inte borde vara så svårt för två välutbildade kvinnor att googla namnet Payback Sverige på nätet och få fram fakta i saken istället för att i två olika artiklar använda sig av det misstänkliggörande uttrycket ”säger sig företräda”. Jag personligen skulle ju till exempel inte hemfalla till att skriva ”Rebecka Jonsson, som påstår sig vara journalist, skriver i tidningen Folket att… Det är bara ett exempel på oseriös och osaklig journalistik.

Jimmy Jansson förslösar skattemedel genom sitt privata korståg!

Över till saken. Det är inte bikerkulturen som gång på gång slösar med kommunala medel och skattepengar som säkert kunde få en bättre användning i den kommunala verksamheten. Jimmy Jansson & Co stiftar förbud riktade mot bikerkulturen. I första skedet handlade det om västförbud som drogs genom hela rättskedjan och som slutade i att förbudet olagligförklarades. Tre olika processer som Eskilstunas skattebetalare tvingas betala för att finansiera Jimmy Janssons privata korståg mot bikerkulturen. I nästa skede börjar samma kommun att driva ärenden kring skyltar och tavlor. Bikerkulturen står upp för sina lagstadgade fri- och rättigheter och försvarar desamma genom att använda sig av lagen. Eskilstuna kommun driver ärenden emot oss som dels kostar kommunens skattebetalare stora pengar och dels försöker upphäva medborgarnas lagstadgade rätt till likabehandling.

Stadsbyggnadsnämnden följer inte lagen!

Att kommunen inte behandlat den aktuella tavelfrågan korrekt framgår direkt ur det faktum att vare sig begäran om inhibition eller överklagan i ärendet vidaresänts till Länsstyrelsen för prövning. Kommunen avskriver istället ärendet utan att tillgodose att Förvaltningslag 24 stadgar en rätt till prövning av sak i högre instans. Eskilstuna kommun bryter således mot lagen och driver för medborgarna kostsamma processer i avsikt att upphäva specifika individers och gruppers lagstadgade rättigheter. Det är fakta i målet oavsett vad Jimmy Jansson försöker påskina.

Payback don`t fuck the law – We use the law!

Länk till Jimmy Janssons uttalanden:
http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1365391

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin