• Viktig Info: Första medlemsutskicken gjorda och Bikerskolan on-line!

  2018 års första medlemsutskick gjort! Under torsdagen skickades, enligt tidigare löfte, det första medlemsutskicket ut till de klubbar och enskilda som inbetalt medlemskap i Payback för 2018. Ny medlemsförmån – Bikerskolan! Nytt för i år är den nya medlemsförmånen Bikerskolan! Alla som inbetalt medlemskap får med Välkomstbrevet ett lösenord så att de kan logga in […]
 • Polisskolan 1: Kommissarie Sven Lindgren – Om husrannsakan, punktmarkering, störa och förstöra, kroppsvisitation, rekrytering, EU-definition, brottstyper och kommunala fastighetsköp!

  Bakgrund Payback har under flera års tid skrivit artiklar under epitetet Bikerskolan. Vi går nu vidare och kommer framöver att istället skriva artiklar under rubriken Polisskolan. För att vinna kampen för bikers rättigheter gäller det ju att ständigt förnya sig och utarbeta nya grepp och metoder. Polisskolan är ett sådant nytt grepp och ny arbetsmetod. […]
 • MC-väst under rättsförhandling

  Då en utredning nyligen tillsatts omkring västförbud m.m. i rättsförhandlingar och då debatten blossat upp i media väljer vi att publicera en artikel kring rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar. Vi har därutöver även lagt till en förklaring till varför bikers bär västar under rättsförhandlingar och ett inlägg om hur polisens uniformer påverkar vittnen för en […]
 • Enda sättet att få polisen att upphöra med olaga kontroller = Begär ut protokoll direkt vid varje kontrolltillfälle!

  Rapporter om att Polisens kontroller har minskat! Det har inkommit rapporter från många områden att Polisens olaga kontroller av bikers har minskat eller närmast upphört. Det innebär dock inte att de har upphört för allt och alla utan att vissa personer och klubbar fortfarande kontrolleras. Polisens kontroller är olaga om de inte grundar sig på […]
 • Ny filmsekvens: Ännu en gång vägrar samma polis som förra gången att legitimera sig!

    Två filmsekvenser över samma polisman som vägrar legitimera sig ännu en gång! Länk till artikel över polisens legitimeringsskyldighet: http://www.payback.name/?p=13676
 • Inför musikvideoinspelning hos RD Stockholm: Utskrivningsbara dokument om vad som är lagligt och olagligt vid kontroller! Del 2/3

  Om polisens lagstöd för kontroller, del 2/3 Då vi har all anledning att misstänka att Polismyndigheten kommer att försöka inskränka yttrandefriheten och sabotera såväl inspelningen av Maskinistens Payback-låt som Red Devils MC Stockholms Party & Payback-event fortsätter vi med att lägga upp information för alla inbjudna festdeltagare så de har på fötterna om vad som gäller […]
 • Inför musikvideoinspelning hos RD Stockholm: Kontroller – Om lagens förarbeten samt kommentar kring polislagen! Del 1/3

    Om polisens lagstöd för kontroller Då vi har all anledning att misstänka att Polismyndigheten kommer att försöka inskränka yttrandefriheten och sabotera såväl inspelningen av Maskinistens Payback-låt som Red Devils MC Stockholms Party & Payback-event kommer vi de tre närmaste dagarna att lägga upp information för alla inbjudna festdeltagare så de har på fötterna om […]
 • Bikerskolan: Om att begära ut Belastningsregister & Misstankeregister!

  Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastningsregister om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut […]
 • Bikerskolan: Om olaga återkallat ordningsvaktsförordnande & Polisens ”bikeronani”!

  Bakgrund Polisen har återkallat ett förordnande för en person som är medlem i en bikerklubb som ”sympatiserar” med Hells Angels MC. Artikeln handlar då om att genomgå det lagstöd polisen menar sig ha för att återkalla tillståndet på grundval av medlemskap i en bikerklubb som verkar under skydd av grundlagens och europakonventionens skyddade föreningsfrihet och som […]
 • Bikerskolan: Om Olaga Intrång & Olaga Husrannsakan! Del 4/6

  Lagtexten kring Olaga Intrång Olaga intrång, som är nära besläktat med hemfridsbrott, regleras i Brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet, paragraf 6, 2:a stycket: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes […]
 • Bikerskolan: Om Hemfridsbrott & Olaga Husrannsakan! Del 3/6

    Om Hemfridsbrott Hemfridsbrott regleras i Brottsbalken 4:e kapitlet, 6:e paragrafen och har följande lydelse: 6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter. Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på […]
 • Bikerskolan: Ansök om medgivande från Försäkringskassan för bibehållen sjukpenning före utlandsvistelse!

    Återbetalningsskyldighet för sjukpenning på grund av utlandsvistelse! Ett ärende som nyligen drevs av Payback Sverige sänder ut oroliga signaler. En person åkte utomlands under tiden han var sjukskriven. Personen hade inte i förväg begärt medgivande om sjukpenning vid utlandsvistelse. Resan fick som resultat att personen krävdes på ett mycket stort belopp av Försäkringskassan som menade att […]
 • Bikerskolan: Om EU-rätten och lagprövning!

      Möjligheter till prövning av svenska lagars förenlighet med Europakonventionen Artikeln nedan är skriven av EU-rättsspecialisten Malte Sjö Jerling. I den här artikeln kommer jag att gå igenom vilka möjligheter som finns att få till en juridisk prövning av en svensk lags förenlighet med Europakonventionen. Jag kommer också att ta upp några juridiska och politiska […]
 • Uppmaning till Sveriges bikerklubbar: Låt klubben eller ännu hellre enskild medlem äga klubbhuset!

  Med anledning av att Justitieminstern uttalat att en kommande utredning är på gång med avsikt att på enklare sätt vräka mc-klubbar uppmanar vi landets mc-klubbar att se över hur mc-klubbsfastigheten är ägd men även hur fastigheten är försäkrad och belånad. Då ägarförhållandena kan vara tidsödande att förändra uppmanar vi klubbarna att redan nu inleda arbetet! Det […]
 • Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

  Kan lagstiftningen kring Diskriminering och Hets mot folkgrupp användas och tillämpas på bikers? Payback Sverige får ofta frågor från våra medlemmar om olika företeelser som drabbar bikerkulturen utgör Hets mot folkgrupp eller Olaga diskriminering.
 • Bikerskolan: Bygglov eller ej? Om staket/plank och skyltar inom och utanför detaljplanelagt område!

      PLAN- och BYGGLAG 2010:900, PLAN- och BYGGFÖRORDNING 2011:338 Staket/plank/stängsel: Enligt 6 kap 1 § PBF (2014:225): I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra plank. Denna paragraf utgör huvudregeln som styr flertalet beömningar ifråga om krav på bygglov eller ej avseende plank, staket och stängsel.
 • Polisen bryter mot JO-beslut om legitimeringsskyldighet igen. Här är bildbevis!

  Filmen publiceras självklart efter erhållet tillstånd. Payback Sverige har tidigare under Bikerskolan skrivit om Polisens legitimeringsskyldighet. En text vi återger nedan. I ovanstående You-tube film framgår tydligt i ord och bild hur polisen struntar i tidigare JO-beslut! Detta är dagens Riskpolisstyrelse i ett nötskal. Systematiska lagövergrepp och total förakt över JO-beslut, åtminstone så fort det […]
 • Bikerskolan: Om polisens lagstöd för kontroller av ”motorcykelburna ungdomsgäng”!???

    Vi har tidigare lagt upp dokument kring allt som berör kontroller i vår Bikerskola (vilka länkas till efter inlägget). När det gäller kontroller och polisens rätt att verkställa sådana finns det dock anledning att återkomma till ärendet nu. Anledningen är att polisen dels vid ett JO-ärende och även vid Paybacks samtal med polisen i […]
 • Bikerskolan: Om uniformeringsförbud och mc-väst under rättsförhandlingar!

  Då det förekommit skrämselpropagande i media nyligen för att åhörare burit mc-väst under en rättsförhandling publicerar vi nu ett inlägg som berör rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar, motivet att bära väst under förhandlingarna samt också omkring polisuniformer under rättsförhandlingar och uttalanden om uniformeringsförbud vid rättsförhandlingar m.m. Tidigare rättsfall rörande mc-väst under rättsförhandlingar Bärandet av mc-väst under rättsförhandling har […]
 • Bikerskolan: Om Polisens allmänna lagstöd för Husrannsakan eller Masskontroller! Del 6/6

    Granskning av Polisens generella lagstöd för Husrannsakan och masskontroll Polisen brukar hänvisa till svepande och påstådda generella tillåtelser att genomföra husrannsakningar eller masskontroller av bikers och bikerklubbar. Då dessa ”tillstånd” aldrig ifrågasätts av landets journalistkår är det Payback Sveriges uppgift att sprida information kring vilka sådana tillstånd polisen kan hänvisa till såsom lagstöd eller […]
 • Bikerskolan: Om Nödvärnsrätt! Del 5/6

    Omkring Nödvärnsrätten En ytterligare företeelse kring Husrannsakningar är den faktiska rätten att utöva nödvärn vid olaga tillslag. Att utöva nödrätt är absolut inget vi rekommenderar då konsekvenserna kan bli vådliga och mycket farliga om det utövas mot skjutglada myndigheter. Men vi informerar likväl kring under vilka omständigheter sådan rätt kan föreligga samt vad som kan […]
 • Bikerskolan: Husrannsakan utefter Rättegångsbalken med bikerparagraf! Del 2/6

  Husrannsakan efter Rättegångsbalken (1942:740) Vi fortsätter genomgången av Polisens lagstöd för att genomföra husrannsakningar. I denna artikel fokuserar vi på vilket lagstöd polisen kan luta sig mot i Rättegångsbalken. Vi börjar med att publicera aktuella lagparagrafer för att därefter ge Bakgrund, Kommentar och konkret Råd. Då paragraferna om husrannsakan utefter Rättegångsbalken är väldigt omfattande och många varför de […]
 • Bikerskolan: Husrannsakan utefter Polislagen! Del 1/6

  Under veckan kommer vi att publicera fem olika artiklar ingående i vad vi kallar Bikerskolan och som i slutänden kommer att resultera i en bok innehållande Svea Rikes Bikerlagar (arbetsnamn). Polisen gör alltför ofta tillslag/husrannsakan i mc-klubbars lokaler. Oftast utan lagstöd eller utefter en efterkonstruerad berättelse. Artiklarna under veckan kommer att handla om polistillslag, i […]
 • Bikerskolan: Allt om serveringstillstånd, festinbjudningar, allmänna och slutna fester inklusive juristutlåtanden!

  Öppen eller sluten fest? Vad gäller? Vi inleder avsnittet kring Serveringstillstånd samt Öppna och Slutna fester med att titta på de avsnitt inom Alkohollag 2010:1622 som reglerar dessa företeelser för att avsluta med råd och omdömen. Alkohollagen reglerar i 8:e kapitlet vilka kriterier som gäller angående Öppna och Slutna fester enligt lag: 8:1 För servering av spritdrycker, […]
 • Bikerskolan: Om skadestånd enligt Svensk lag och Europakonventionen!

    Allmänt om skadestånd och Payback Sveriges roll Payback Sverige har inte som uppgift att driva ärenden om enskilda bikers rätt till ersättning, för frihetsberövande och ej heller ärenden som innefattar oskälig handläggningstid av ärende innan de leder till rättegång, då de inte handlar om en negativ särbehandling på grund av bikertillhörighet utan istället är ärenden […]
 • Bikerskolan: Under vilka omständigheter får en mobiltelefon genomgås och tömmas?

  Idag reder vi ut vad som gäller angående mobiltelefoner vid kroppsvisitationer och vilka omständigheter som ska föreligga för att polisen ska ha rätt att tömma eller genomgå din mobiltelefon. Vid kroppsvisitation får polisen ”bara” identifiera din telefon! Rättegångsbalken 28.11 definierar begreppet Kroppsvisitation enligt följande: Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt […]
 • Bikerskolan: Om polismans skyldighet att legitimera sig!

    I detta inlägg har vi för avsikt att klargöra vad som gäller angående polisers skyldighet att legitimera sig.Vi kollar på vad Polisförordningen säger, vad JO uttalat i frågan samt avger därefter en slutsats i frågan. Enligt Polisförordningen En polisman ska enligt Polisförordning 4.15 under tjänstgöring bära legitimation med sig om inte särskilda skäl föreligger. Verkligheten […]
 • Bikerskolan: Har jag rätt att fota och filma Polisen? Har polisen rätt att fota eller filma mig?

    I de artiklar vi publicerar under namnet Bikerskolan, och som betydligt längre fram är tänkt utmynna i en sammanhållen bok under arbetsnamnet Svea Rikes Bikerlag, har vi nu kommit till ämnet foto och filmning. Närmare bestämt frågorna om jag/vi som enskild person eller klubb har rätt att filma polisen men även frågan om polisen har […]
 • Bikerskolan: När har polisen rätt att DNA-topsa?

  När har egentligen polisen rätt att DNA-topsa misstänkta personer? Vi går här igenom vad lagen säger, tittar på JO-beslut i tre olika fall samt avger därefter vår slutsats. Lagstiftning gällande DNA-topsning DNA-topsning får enligt Rättegångsbalk 1942:740, 28:12 a ske utefter följande föreliggande omständigheter: Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den som skäligen kan misstänkas för […]
 • Bikerskolan: Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

  Härmed repriserar vi en artikel av ytersta vikt för bikerklubbarna i Sverige Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst lagtexter varit i kontakt med de myndigheter och institutioner som har till uppgift att utöva tillsyn i ärendena och kommit fram till nedanstående slutsatser: […]
Sida 1 av 212 »