• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Ansök om medgivande från Försäkringskassan för bibehållen sjukpenning före utlandsvistelse!

Bikerskolan: Ansök om medgivande från Försäkringskassan för bibehållen sjukpenning före utlandsvistelse!

 

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Återbetalningsskyldighet för sjukpenning på grund av utlandsvistelse!

Ett ärende som nyligen drevs av Payback Sverige sänder ut oroliga signaler. En person åkte utomlands under tiden han var sjukskriven. Personen hade inte i förväg begärt medgivande om sjukpenning vid utlandsvistelse.

Resan fick som resultat att personen krävdes på ett mycket stort belopp av Försäkringskassan som menade att personen skulle återbetala inte bara för perioden för utlandsresan utan för hela perioden från avresedagen till nästa besök inom vården?? Payback fick Försäkringskassan att backa och efter ett nytt beslut slapp personen att betala 36 000 kronor.

Då det ibland kan förflyta lång tid mellan vårdbesök kan beloppet som återkrävs vara mycket högt och föranleda omfattande svårigheter att få rätt mot Försäkringskassan i det du måste visa att du avrest och hemkommit vid speciella datum samt för att det i allmänhet är svårt att få rätt efter att en myndighet redan fattat ett beslut.

Flygplatspersonal rapporterade till polisen som i sin tur kontaktade Försäkringskassan!

Hur Försäkringskassan fann ut att personen vistades utomlands är dock det mest oroväckande. Flygplatspersonalen och passpersonalen inrapporterade till polisen att personen avrest till utlandet varpå polisen rapporterade vidare till Försäkringskassan. Då det i dagarna inkommit information om två ytterligare, identiska fall så är det enligt vår bedömning nu berättigat att utfärda en varning och en uppmaning!

Skicka in nedanstående blankett för undvikande av problem med Försäkringskassan!

Skicka därför in nedanstående, länkad blankett i god tid före utlandsvistelse om du är sjukskriven, så du inte riskerar att i onödan hamna i en rättslig strid med Försäkringskassan om återbetalning av sjukpenning/sjukersättning.

Blankett för ”Begäran om medgivande om sjukpenning vid utlandsvistelse”:
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d442e013-3de0-42ad-b980-7a756a99791a/RFV7430_015_F_001.pdf?MOD=AJPERES

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin