Redovisning av Paybacks juridiska arbete 2018!

Payback 2018

I denna artikel har vi samlat artiklar som behandlar de genomgångar av juridiskt material vi genomfört under 2018 för att få bredare och effektivare material att föra kampen för bikers rättigheter. Vi redovisar härunder även de juridiska ärenden som Payback drivit samt de juridiska dokument vi tagit fram för att hjälpa våra medlemmar samt samlingsdokumentet avseende Bikerenkäterna.

Utöver detta har Payback arbetat med juridiska ärenden som enskilda medlemmar eller medlemsklubbar inte velat vi skulle skriva om på Payback. Slutligen har vi även bistått en hel del såväl enskilda medlemmar som medlemsklubbar med konkret information samt råd hur de bäst förfar i juridiska sammanhang.

Genomgång och redovisning av juridisk information till gagna för Paybacks arbete för bikerkulturen!

Vad myndigheter och myndighetspersoner har att hålla sig till utefter Europakonventionens Oskyldighetspresumtion!

Vad media har att rätta sig efter i sin rapportering utefter Europakonventionens Oskyldighetspresumtion

Europakonventionen och FN:s konvention ger bikers skydd mot diskriminering! 

Att Förtal inte kan avse grupper är inte sant! Om mindre grupp eller bestämd person i gruppen pekas ut kan det vara förtal! Del 1/2

Obevisat påstående i polisrapport fastslogs vara förtal! Del 2/2

Om Europadomstolens + människorättsexperts uttalanden om att polisen inte äger rätt att stanna och begära id eller kroppsvisitera personer!

Doktor i processrätt, OM Skälig Misstanke vid användande av tvångsmedel, ger hård bakläxa för polisens tvångsmedelsanvändande mot bikerklubbar!

Europadomstolen har förbjudit Sverige och Polisen att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person!

Förbud mot husrannsakan i klubblokal och medlemsbostad om inte polisen är säker på att finna vad de eftersöker

Nya juridiska förutsättningar rörande västförbud på krog och privata arrangemang!

OM Ideella föreningar som exempelvis bikerklubbar!

För att få stopp på olaga id-kontroller så krävs det att du framvisar Paybacks Rättslägesdokument och förklarar att du inte samtycker till id-kontroll!

Juridiska ärenden

JK beslutar att Polisens olaga husrannsakan mot mc-klubb utgör brott mot de mänskliga rättigheterna!

JK fastställer att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna när de kroppsvisiterade biker på grund av förenings – och miljötillhörighet

JO kritiserar polisen för olaga kroppsvisitering, obstruerande av filmning samt för oprofessionellt och inkorrekt beteende!

MC-väst förbjuds inte under rättsförhandlingar! Regeringen går på Paybacks linje!

Juridiska dokument framtagna under 2018 för medlemmar att använda

Komplett och Utökad Protokollbegäran

Nytt Rättslägesdokument att använda vid kontroller under kommande mc-fester!

Samlingsdokument

2018

Bikerenkäter – Bikers i Siffror 

2019

Samlingsdokument: Samlad Fakta och Forskning kring Bikers och Bikerklubbar

Samlingsdokument: Bikers Vittnesmål om myndighetsövergrepp

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin