• Svaret på polisutredningen kring Österlen Rumble Run nu insänt till JO!

  Payback Sverige har nu som juridiskt ombud för Wheel Legs MC, i nära samarbete med klubben utarbetat, färdigställt och insänt svaret på Polismyndighetens utredningsslutsatser rörande det vi anser är ett solklart fall av olaga intrång på privat mark och område. Till stöd för vår sak har även bifogats nio olika kort på skyltar vid in-, […]
 • Media om Paybacks/Wheel Legs JO-anmälan mot Polismyndigheten i Skåne!

  Ystads Allehanda skriver idag om JO-anmälan mot Polismyndigheten i Skåne och deras på olaga grund gjorda masskontroll, olaga intrång m.m.
 • Polisen allt mer pressade i ”Wheel Legs-ärendet”. Begär förlängd svarstid!

  JO-ämbetet har meddelat Payback Sverige, i egenskap av juridiskt ombud i ärendet kring kontroller och inträngande på privat område och väg i samband med Österlen Rumble Run, arrangerat av Wheel Legs MC, att polisen beviljats förlängd svarstid. Polismyndigheten i Skåne ska nu ha inkommit senast den 24 april med sitt yttrande.
 • 5 segrar på nio dagar för Bikervärlden och Payback Sverige!

  De senaste nio dagarna, 20-29 mars, har inneburit exempellösa framgångar för bikervärlden och för Payback Sveriges arbete.  Justitieombudsmannen har inlett tre olika utredningar gällande polismyndighetens arbete mot bikerkulturen. Payback Sverige har som juridiskt ombud företrätt Punisher MC, Wheel Legs MC och en enskild klubbansluten biker i ärenden som nu JO granskar.
 • Lönedags – Medlemsavgiftsdax. Stöd Payback – Payback stödjer dig!

    Idag är det lönedag för många och finns det månne någon bättre investering än att satsa 200 kr på ett medlemskap i Payback Sverige eller 600 eller 1 000 i ett klubbmedlemsskap? Stöd Payback Sverige – Payback Sverige stödjer dig! Medlemsvillkor: http://www.payback.name/?page_id=4288 Extremt framgångsrik vecka som exempel på vad du får för medlemsavgiften: Såsom ett […]
 • Polisen hårt pressade i Wheel Legs-ärendet! JO kräver förnyad utredning!

  Polisen hårt tillbakapressade! Polisen är hårt pressade i ärendet kring kontrollen vid Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run. Payback Sverige har som juridisk ombud tillsammans med Wheel Legs MC i ärendet framlagt omfattande fotodokumentation, presenterat ett flertal kartor över området samt en aktuell tomtkarta vidimerad av markägaren. Fullständiga bevis på att polisen inträngt på privat mark […]
 • Den sanna bilden kring masskontrollen hos Wheel Legs MC nu överlämnad till JO!!

      Payback Sverige har som juridiskt ombud för Wheel Legs MC lämnat in svar på polismyndighetens yttrande kring masskontrollen kring Wheel Legs MC:s arrangemang Österlen Rumble Run. En enkel redogörelse över polisens svar samt om vilka uppgifter som nu redovisats till JO framgår nedan:
 • JO-anmälan av Polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest nu fritt fram för media att granska!

  Ärendet kring polisövergreppen kring Punisher MC:s julfest är nu fritt fram att granska för media. JO-anmälan, med tillhörande dokumentation, som gjorts av Payback Sverige på uppdrag av Punisher MC och 26 festdeltagare har tilldelats diarienummer: 586-2012. Handläggare på JO-ämbetet är Peter Lidman. JO-anmälan ställdes direkt till Peter Lidman, då han även är handläggare i JO-granskningen […]
 • Frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne

  Payback Sverige skickade ett Öppet brev med frågeställningar till de två enskilda polismän som uttalat sig kring JO-utredningen av masskontrollerna kring Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run för publicering i Ystads Allehanda. Då Ystads Allehanda mejlat att de inte kommer att upplåta vare sig redaktionellt utrymme eller insändarplats för vidare belysning av detta ämne har vi […]
 • Det grövsta och mest väldokumenterade fallet i svensk bikerhistoria nu JO-anmält!

  Dokumentation Det fall som Payback tidigare skrivit om där polismyndigheten i Skåne bland väldigt många andra övergrepp även förorsakade hjärtstillestånd hos en biker i samband med en julfest hos Punisher MC är nu JO-anmält med Payback Sverige som juridiskt ombud! Fallet som måste vara det överlägset mest väldokumenterade fallet rörande polisiära övergrepp gentemot bikerkulturen består […]
 • Polisen djupt bekymrad över JO-prövningen av masskontrollerna!

  Patrik Ahrlin, chef för kriminalunderrätelsetjänsten vid Ystadspolisen går i dagens Ystads Allehanda till attack mot mc-klubben Wheel Legs MC samt det juridiska ombudet Payback Sverige. Anklagelser om västarnas utformning, länkar på hemsidan samt kopplingar till en annan mc-klubb är det som Ahrlin försöker anföra för att blanda bort begreppen kring masskontrollen i samband med Österlen […]
 • JO utreder Payback och Wheel Legs MC:s anmälan över masskontroll!

  JO har beslutat att granska och utreda ärendet  kring masskontrollen på Wheel Legs MC i samband med Österlen Rumle Run den 28 maj 2011. Polismyndigheten skall ha inkommit med svar senast den 27 januari 2012.
 • Nu kränker polisen på nytt en bikerklubbs integritet! Ett vittnesmål!

  Payback har knappt avslutat skrivelserna om fallet med Svenljungskontrollerna förrän nästa rapport om övergrepp mot en mc-klubb rapporteras in till Payback. Denna gången avsåg det tre ”vanliga” klubbanslutna bikers på väg att besöka en närliggande mc-klubb. 200 meter från klubbstugan händer följande och jag citerar:
 • Payback och Wheel Legs MC JO-anmäler Polisen!

  Payback fortsätter göra det jobbigt för landets Polismyndigheter att kränka bikerkulturens lagstadgade fri- och rättigheter! På uppdrag av Wheel Legs MC JO-anmälde Payback Sverige idag Polisen i Simrishamn samt Polismyndigheten i Skåne. JO-Anmälan avser: – Trakasseri, olaga masskontroller, negativ särbehandling – Brott mot Yttrandefriheten och Föreningsfriheten enligt Regeringsformen och Europakonventionen – Brott mot Polislag (1984:387) […]