• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen allt mer pressade i ”Wheel Legs-ärendet”. Begär förlängd svarstid!

Polisen allt mer pressade i ”Wheel Legs-ärendet”. Begär förlängd svarstid!

JO-ämbetet har meddelat Payback Sverige, i egenskap av juridiskt ombud i ärendet kring kontroller och inträngande på privat område och väg i samband med Österlen Rumble Run, arrangerat av Wheel Legs MC, att polisen beviljats förlängd svarstid. Polismyndigheten i Skåne ska nu ha inkommit senast den 24 april med sitt yttrande.

Yttrandet ska presentera en kompletterande utredning och avge förnyat yttrande i ärendet och JO skriver: Polismyndigheten anmodas att göra en utredning och yttra sig över vad anmälaren anför under rubriken “Privat område och väg” Av utredningen bör även framgå  vilken rätslig grund som krävs för sådana åtgärder för det fall anmälarens påståenden om områdets och vägens beskaffenhet skulle befinnas vara riktiga. 

Polisen ska bevisa att det privata är offentligt och att lagstöd finns där inget lagstöd existerar!

Polisen ska således bevisa att den sedan 10 år privata och avstängda vägen likväl är en offentlig genomfartsväg samt  presentera lagstöd för att ett sådant inträngande skett med lagligt stöd. Inte undra på att polisen behöver ytterligare tid till att formulera sitt yttrande och företa en utredning att det som bevisligen är privat område likväl inte är det…

Se vidare: http://www.payback.name/?p=5905

http://www.payback.name/?p=5576 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin