• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Det grövsta och mest väldokumenterade fallet i svensk bikerhistoria nu JO-anmält!

Det grövsta och mest väldokumenterade fallet i svensk bikerhistoria nu JO-anmält!

Dokumentation

Det fall som Payback tidigare skrivit om där polismyndigheten i Skåne bland väldigt många andra övergrepp även förorsakade hjärtstillestånd hos en biker i samband med en julfest hos Punisher MC är nu JO-anmält med Payback Sverige som juridiskt ombud!

Fallet som måste vara det överlägset mest väldokumenterade fallet rörande polisiära övergrepp gentemot bikerkulturen består av följande insamlat material:

– 26 vittnesberättelser inklusive fotodokumentation, rätts- och sjukintyg m.m

– CD med 4 filmer samt foton på skadegörelse samt dokumenterade skador.

– Mejlsvar från Lena Matthijs, Kommenderingschef för masskontrollen i samband med mc-evenemang i Svenljunga rörande legaliteten i polismyndigheternas olika tvångsåtgärder.

– Fotografier från sjukhuset

– Sjukhusjournaler

Händelseförlopp – detaljbeskrivning i 30 punkter

– Olaga intrång på privat mark.

– Olaga intrång i privatägd fastighet, belägen på privatägd mark.

– Olaga visitering såsom tvångsmedel.

– Olaga fotografering såsom tvångsmedel.

-Grov skadegörelse i form av totalförstörd garageport samt omfattande och grav förstörelse

av möbler, nedrivning av inredning samt köksutrustning.

-Olaga id-kotroll innehållande brott mot åsiktsregistrering och brott mot personuppgiftslagen.

– Ogrundad Peppar/tårgassprejning av flertalet personer utan saklig grund då polisstyrkan inte mötte något motstånd.

– Ett flertal fall av misshandel eller grov misshandel, övervåld samt vållande till kroppsskada.

– Ett flertal personer utsattes för sparkar och slag med batonger. Misshandeln avsåg såväl kvinnor som män.

– En person blev trampad, slagen, sparkad samt hade poliser stående på sig så svårt att ett klart och tydligt kängavtryck framträder på bifogat foto.

– En annan person blev misshandlad så svårt att hjärtstillestånd inträffade. Personen uppvisar även armbrott, revbensbrott på samtliga ben på vänster sida av kroppen, skallsår samt nervskador i höger hand. Personen kastades på magen med 6-10 poliser som stod på och över honom varpå en polis satte sitt knä över personens armbåge och medvetet bröt hans arm i helt fel vinkel tills armen knäcktes varpå mannen lämpades av i bagageutrymmet på en polisbil

– Samtliga festdeltagare tvingades sitta på marken utomhus i mellan en timme och fyrtiofem minuter upp till tre och en halvtimme. Temperaturen låg under tiden mellan +3 och 0 grader och vädret pendlade vid tillfället mellan duggregn och snöfall.

– Flertalet personer var vid hela tillfället för frihetsberövandet iförda handfängsel.

– Någon eller några personer tvingades ligga med händerna fastlåsta på ryggen under hela husrannsakningsperioden. Med ansiktet nedåt, i nollgradigt vatten.

– Ingen person tilläts att ta på sig ytterkläder varför flertalet personer tvingades sitta på marken utsatta för regn, blåst, snö och vintertemperatur endast iförda linnen, t-shirts och tunna blusar.

– Ytterligare ett antal personer kastades eller slogs till marken för att därefter släpas varierande sträckor över asfalt och/eller från klubblokalen till utsidan av fastigheten.

– En person med diagnosticerat hjärtflimmer samt vid tillfället även infekterad i lungorna beordrades att sitta ute på marken. Personen påpekade upprepade gånger att han behövde sin medicin på grund av att hans hjärta skenade. Efter en timmes enträgna påpekanden, och först efter att ytterligare ett tiotal personer uppmärksammat hans belägenhet och reagerat mycket starkt, beviljades han slutligen att hämta sin medicin.

– Samtliga deltagare tvingades utan saklig grund att genomgå visitering, id-kontroll, fotografering samt registrering.

– En nyopererad kvinna på kryckor behandlades med likaså ”hårdhänt och respektlöst” beteende.

– En ytterligare nyopererad person med en ögonsjukdom vägrades upprepade gånger en så enkel begäran som servetter för att sanera ögonen efter att blivit pepparsprejad. Personen upplevde under flera timmar en intensiv smärta och andnöd på grund av sprejningen.

– En astmatiker blev peppar/tårgassprejad och inknuffad i ett räcke varvid kraftiga blåmärken uppstod. Personen bad om tillstånd att få sanera ögonen vilket inte beviljades trots att polisen upplysts om sjukdomstillståndet. Personen tvingades istället utomhus för att sitta på marken i över två timmar.

– En kvinna släpades bort och kastades längs golvet. Orsak: Hon försökte hjälpa en astmatiker med andnöd att tvätta bort effekterna av sprejningen!

– Samma kvinna som ovan förklarar för polisen att hon har bronkit och att hon därför behöver sin jacka efter att ha beordrats sitta direkt på marken. Jag visste inte att man satt på lungorna, blir det hånfulla svaret från polismannen. Kvinnan utvecklade på grund av polis lunginflammation vid tillfället. Läkarintyg från före och efter händelsen bekräftar kvinnans utsago.

– Ett flertal personer upplevde och uppvisade andningsbesvär efter att ha blivit utsatt för pepparsprejning. Graden av svårigheter varierade mellan svåra besvär till direkt andnöd.

– En poliskvinna sparkade en liggande gäst i ansiktet.

– I insatsen deltog uppskattningsvis cirka 30 polisanställda, 3 pikétbussar, 10-15 polis polisbilar, 4-5 hundpatruller samt Nationella insatsstyrkan.

– Alla i insatsen deltagande poliser vägrade kategoriskt att legitimera sig och/eller uppge tjänste-id. Ingen polisman besvarade heller några frågor rörande insatsens orsak utan uppvisade utefter samstämmiga vittnesmål istället ett mycket hånfullt och väldigt aggressivt beteende gentemot deltagarna.

– Inga som helst förhör avhölls eller har avhållits. Ej heller delgavs eller har någon person delgivits misstanke. Polisen förevisade inte heller eller hänvisade till något underliggande husrannsakningsbeslut för insatsen.

– Till saken hör även att julfesten var för inbjudna gäster och inte en traditionell klubbfest varför en hel del privata vänner förekom som gäster och därvid utsattes för polisens åtgärder.

Hemställan

Payback Sverige hemställer i ärendet bland annat att JO skall utnyttja sin möjlighet att såsom särskild åklagare väcka åtal i ärendet; att JO granskar legaliteten i den sammantagna polisinsatsen men även i samtliga förekommande element i polisinsatsen; att JO inleder en särskild granskning specifikt rörande polismyndigheten i Skånes samt även rörande övriga polismyndigheters arbetsmetoder gentemot bikerkulturen!

Payback Sverige bedömer möjligheterna som goda att få gehör för vår hemställan av två skäl:
1. JO har redan inlett en granskning över lagligheten i just Polismyndigheten i Skånes arbete mot bikerkulturen i ett annat ärende avseende olaga masskontroller.
2.  Polisväsendet har varit föremål för en JO-anmälan i ett liknande ärende tidigare. Även vid detta tillfälle bröt en polis avsiktligt armen på en biker i samband med en olaga husrannsakan.

Tidigare artikel i ärendet om Punisher MC:s julfest:
http://www.payback.name/?p=4920

JO utreder Paybacks och Wheel Legs MC:s anmälan över polismyndigheten i Skånes masskontroll:
http://www.payback.name/?p=4681

Polisen bröt armen på Hurricanes MC:s president vid olaga husrannsakan:
http://www.payback.name/?p=304

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin