Nu kränker polisen på nytt en bikerklubbs integritet! Ett vittnesmål!

Payback har knappt avslutat skrivelserna om fallet med Svenljungskontrollerna förrän nästa rapport om övergrepp mot en mc-klubb rapporteras in till Payback. Denna gången avsåg det tre ”vanliga” klubbanslutna bikers på väg att besöka en närliggande mc-klubb. 200 meter från klubbstugan händer följande och jag citerar:

 

Två poliser kommer fram till vår bil frågar efter leg mina två vänner ger polis nr 6136 sina leg, jag frågar då efter hans polis leg han skrattar till och frågar menar du allvar? Ja säger jag!

Han visar leg jag frågar om namn det vägrar han lämna ut men jag får hans tjänste nr 6136 får även den andra polisens nr 6528, polis nr 6528 frågar åter mig om leg jag ifrågasätter varför, är jag misstänkt för något brott undrar jag polis nr 6528 säger åt mig att kliva ur bilen och följa med till deras bil där han fortsätter pressa om leg var vi är ifrån, men han kommer ingen vart.

På väg till vår bil frågar polis nr 6528 om jag är efterlyst jag säger nej och tar då fram mitt leg och håller det framför polis nr 6528 som vill ta det ifrån mig jag säger nej då körkortet är en personlig handlig så jag vill inte lämna det från mig håller med en gång upp körkortet igen då sliter polis nr 6528 det ur handen jag ber om en kvittens på körkortet han säger va inte löjlig du får snart tillbaks det.

Efter ca 10 min kommer ytterligare en civil polisbil med tre poliser dom beordrar oss alla ur bilen dom förklarar att dom misstänker att det finns vapen i bilen och att dom ska gå igenom bilen, vi frågar om dom har papper på detta dom säger ”att det behövs inte du har sett för mycket på film”, dom går igenom bilen och samtliga blir kroppsvisiterade dom hittar inget vi blir släppta!

Jag var inte efterlyst, ingen av oss hade något olagligt på oss, inget olagligt i bilen och samtliga var nyktra!

Wheel Legs MC

Uppföljning av legaliteten i kontrollerna

Vi jämför den ovan relaterade kontrollen med de uppgifter vi slog fast gällande Svenljungakontrollerna om vad polisen får och inte får göra i samband med kontroller. Uppgifterna byggde på en analys över utpekade lagparagrafer samt den för Svenljungakontrollerna ansvariga poliskommenderingschefens uttalanden.

Vi konstaterade i samband med Svenljungafallet att: Det är upp till den enskilde både att besvara frågor och visa id-kort i samband med kontroller! Polisen kan inte tvinga någon att vare sig besvara frågor eller visa id för då räknas det som tvångsåtgärd och kräver lagstöd.

Den påtryckande polisen 6528 gör sig skyldig till ofredande och trakasseri i det att han fortsätter att försöka tvinga bikern att legitimera sig. Då personen vare sig är misstänkt för konkret brottslighet eller är föremål för omhändertagande eller gripande är polismannens handling olaglig!

Här vänder dock handlingen då polismannen uppenbarligen försöker kringgå lagstiftningen, på ett sätt som är välkänt i bikerkretsar men okänt i allmänhetens kretsar, igenom att han efterfrågar om personen är efterlyst. I ett sådant fall, om misstanke föreligger att han är efterlyst, är nämligen personen tvingad att legitimera sig om han inte vill bli anhållen eller föremål för gripande i avsikt att identifiera honom.

En påhittad misstanke om att personen är efterlyst framtvingar således personidentifiering vilket är ett lika smutsigt som olagligt tillvägagångssätt av polisman 6528. Dock, saknas fortfarande egentligt lagstöd då det framgår klart och tydligt ur lagparagrafen att det krävs ”särskild anledning att anta att personen är efterlyst eller efterspanad”. Att en person hävdar sin rätt att vägra legitimera sig är inte nog för att grunda misstanke om att personen är efterlyst och därigenom kunna åberopa paragraf 14 såsom lagstöd!

Bestämmelsen polisen i detta fall försöker luta sig emot återfinns således i Polislag 1984: 387, 14:e paragrafen: Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.

I nästa skede fortsätter poliserna på plats med att inkalla en civilenhet för att genomsöka fordonet samt kroppsvisitera personerna. Det förelåg ingen misstanke i inledningen av kontrollen, utan först när en person trotsar polismyndigheten och hävdar sin lagstadgade rätt att vägra identifiera sig uppstår helt plötsligt misstanken om att vapen förekommer i fordonet och/eller på personerna!???

Hela ärendet är bara ett tydligt bevis på hur polisen på ett utstuderat sätt kringgår lagens bestämmelser och intention. Ärendet kommer därför att läggas fram som ett bevis i det stora Europadomstolsärendet i september för att påvisa att bikerklubbarnas lagstadgade fri- och rättigheter systematiskt kränks av landets polismyndighet. För detta är bara ett fall av vad som närmast dagligen sker mot Sveriges grundlagsskyddade bikerklubbar.

Kommenderingschef Lena Matthijs besvarar Paybacks frågor och utdelar oväntat beröm till Payback! (Om Svenljungakontrollerna)
http://www.payback.name/?p=3755

Analys och lärdom kring Kommenderingschef Lena Matthijs svar rörande Svenljunga-kontrollerna!
http://www.payback.name/?p=3802

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin