Media om Paybacks/Wheel Legs JO-anmälan mot Polismyndigheten i Skåne!

Ystads Allehanda skriver idag om JO-anmälan mot Polismyndigheten i Skåne och deras på olaga grund gjorda masskontroll, olaga intrång m.m.

Förutom att fokuset läggs på att hemställan gjorts om löneavdrag för ansvariga poliser och att reportern har svårt att förstå att Payback är en riksorganisation för bikers rättigheter och i den rollen agerat ombud för Wheel Legs MC så finns det inte mycket i stort att anmärka.

Polismyndigheten avgav sitt svar till Jo den 4 maj efter att först ha begärt förlängning med att inkomma med svar till den 24 april och därefter utan att meddela JO helt enkelt bara dröjde med svaret. Att sjukdom skulle legat bakom det sena svaret finner vi ganska otroligt då det är en rutinursäkt från samtliga Polismyndigheter i Sverige när det avser fördröjd behandling av bikerrelaterade ärenden.

Vägen ifråga

Den i ärendet aktuella vägen till klubben är sedan 10 år avstängd och skyltad med återvändsgata. Den går rakt igenom privat område och utgör således enskild väg. Vi har tidigare lagt upp en del bilder över vägens standard men polisen framhärdar trots möte med fastighetsägaren att vägen är allmän samt att de i även annat fall äger rätt att trafikera vägen.

Hemställan i ärendet

Payback Sverige och Wheel Legs MC har framlagt krav på en särskild utredning av Polismyndigheternas arbetsmetoder riktade mot bikerkulturen och därvid också väcker frågan om en lagändring. Vi har även framfört krav på löneavdrag m.fl disciplinära åtgärder mot ansvariga polisbefäl. Dessa hemställanden är helt i linje med JO:s befogenhetsbeskrivning vilken länkas till nedan.

Polisen orolig!

Biträdande Polisområdeschef Thomas Servin, ansvarig och delansvarig för Polismynidghetens två svar i ärendet, säger till Ystads Allehanda: -Skulle JO kritisera polisen är det illa. Då kommer polisens verksamhet att begränsas.

Så visst har JO-anmälningar en funktion. Det vet Polisen och det vet vi! Det är det verktyg vi kan använda oss av på nationell nivå för att få stopp på polisens förföljelser mot bikerkulturen!

Länk till Ystad Allehandas artikel:
http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1624976/Mc-gang-vill-ge-poliser-loneavdrag.html

Länk till JO:s befogenhetsbeskrivning:
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=23&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin