Polisen hårt pressade i Wheel Legs-ärendet! JO kräver förnyad utredning!

Polisen hårt tillbakapressade!

Polisen är hårt pressade i ärendet kring kontrollen vid Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run. Payback Sverige har som juridisk ombud tillsammans med Wheel Legs MC i ärendet framlagt omfattande fotodokumentation, presenterat ett flertal kartor över området samt en aktuell tomtkarta vidimerad av markägaren. Fullständiga bevis på att polisen inträngt på privat mark nyttjande privat väg utan att ha inhämtat markägarens tillstånd.

JO kräver ny polisutredning och uppgifter om lagstöd!

JO har nu anmodat Polismyndigheten i Skåne att senast den 10 april presentera kompletterande utredning och avge förnyat yttrande i ärendet och skriver: Polismyndigheten anmodas att göra en utredning och yttra sig över vad anmälaren anför under rubriken ”Privat område och väg” Av utredningen bör även framgå  vilken rätslig grund som krävs för sådana åtgärder för det fall anmälarens påståenden om områdets och vägens beskaffenhet skulle befinnas vara riktiga.

Polismyndighetens fast i en rävsax

Polisen står nu inför att bevisa att den sedan 10 år privata och avstängda vägen likväl är en offentlig genomfartsväg samt att presentera lagstöd för att ett sådant inträngande skett med lagligt stöd. I det kommande ärendet gällande Punisher MC ställs därefter samma Polismyndighet inför exakt samma problematik. Då de även i det fallet utan att ha inhämtat fastighetsägarens tillstånd olovligt inträngt på privat mark samt utövat mycket grovt våld mot ett flertal gäster.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin