Lönedags – Medlemsavgiftsdax. Stöd Payback – Payback stödjer dig!

 

Idag är det lönedag för många och finns det månne någon bättre investering än att satsa 200 kr på ett medlemskap i Payback Sverige eller 600 eller 1 000 i ett klubbmedlemsskap? Stöd Payback Sverige – Payback Sverige stödjer dig!
Medlemsvillkor: http://www.payback.name/?page_id=4288

Extremt framgångsrik vecka som exempel på vad du får för medlemsavgiften:

Såsom ett exempel på vad du får för medlemsavgiften i Payback Sverige vill vi hänvisa till veckan som gått.

– Payback Sveriges arbete mot riksdagsmotionen om västförbud i offentlig lokal och restaurang/pub kröntes med framgång då Konstitutionsutskottet enhälligt beslöt att rekommendera riksdagen att ta ställning emot ett västförbud. Payback Sverige har sänt informationsmaterial till såväl riksdagspartierna som Konstitutionsutskottet samt resultatet av Nmninsamlingen mot västförbud till riksdagspartierna inför omröstningen. Konstitutionsutskottets ledamöter fick ta del av materialet vid ett utskottssammanträde och har därefter fattat beslut direkt utefter det rättsliga läget Payback redovisade och utefter de tidigare avkunnade domarna kring västförbud. Ärenden som drevs och vanns av Payback Sverige och som grundlade beslutet i Konstitutionsutskottet.
http://www.payback.name/?p=5938

– JO har beslutat att begära in en förnyad polisutredning i ärendet kring Österlen Rumle Run. Polismyndigheten anmodas att göra en utredning och yttra sig över vad anmälaren anför under rubriken “Privat område och väg” Av utredningen bör även framgå  vilken rätslig grund som krävs för sådana åtgärder för det fall anmälarens påståenden om områdets och vägens beskaffenhet skulle befinnas vara riktiga.

Då ärendet innehåller en mängd tomtkartor, foton m.m som tydligt visar att vägen är belägen inom privatägd fastighet och utgör en privat väg, avstängd för allmänheten sedan mer än 10 år, sitter Polismyndigheten riktigt illa till.
http://www.payback.name/?p=5905

– Kronfogde Krister Jokela uttalade i en tidningartikel sig på ett sätt som enbart kunde tydas på att det skulle vara tillåtet att förfölja personer ur mc-miljön på ett särbehandlande sätt. Efter att Payback Sverige skickat ett Öppet brev med frågeställningar och gällande grundlagstext till Jokela backade Jokela och klarlade att verksamheten måste skötas utefter lagen:  Kronofogdemyndighetens tillämpningen av lagstiftningen i UB kan inte bli olika beroende på vilken typ av gäldenär vi utreder.
http://www.payback.name/?p=5842#more-5842

Payback Sveriges valda arbetsmetod, bestående av en kombinerad konfrontations- och informationspolitik, har visat sig vara en effektiv metod. Att bara informera som bikerkulturen gjort under många år nu får vare sig myndigheterna att bry sig eller har haft någon som helst effekt. Bara i kombination kan vi komma någonstans.

Gå med i Payback Sverige och stöd och säkra organisationens kommande verksamhet för bikerkulturen i Sverige!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin