Den sanna bilden kring masskontrollen hos Wheel Legs MC nu överlämnad till JO!!

   

Payback Sverige har som juridiskt ombud för Wheel Legs MC lämnat in svar på polismyndighetens yttrande kring masskontrollen kring Wheel Legs MC:s arrangemang Österlen Rumble Run. En enkel redogörelse över polisens svar samt om vilka uppgifter som nu redovisats till JO framgår nedan:

Om Polismyndighetens svar

Polismyndighetens svar på Klagomålet har grundat sig på att insatsen var en del av en regional trafikkontroll och att de inte inträngt på privat område utan bara nyttjat en allmän genomfartsväg och var redan före avstängningen bara en gcm-väg från ena hållet.

Sanningen

Vägen genom området är belägen på privat område vilket tydligt framgår ur de tomtkartor som bifogats svaret på polismyndighetens yttrande. Vägen är sedan mer än 10 år avstängd för trafik och försedd med skyltar för återvändsgata på bägge håll vilket även tydligt framgår ur bilderna ovan. Ett stort bildmaterial över polisbilarnas position på privat ägt område; över den privata vägen och dess beskaffenhet samt över tomtgräns samt översiktsbilder över området har bifogats svaret.

Insatsen mot Wheel Legs var inte heller en del i en allmän trafikinsats utan istället en del av en särskild beslutad insats riktad direkt mot klubben. Fullödig information kring beslutsgång, ansvarsfördelning och insatsens orsak och inriktning har bifogats svaret.

Angående Polisens allmänna oro över anmälan

Polismyndigheten har vid två tillfällen uttryckt djup oro över anmälan och dess vidare konsekvenser i arbetet mot Sveriges bikerklubbar.

I artikeln MC-klubb rör sig i en gråzon uttalar Kriminalunderrättelsetjänstens chef Patrik Ahrlin sig enligt följande om konsekvenserna av kritik från Jo-ämbetet rörande polismyndigheternas arbetsmetoder gentemot bikerkulturen:
– Skulle JO rikta kritik mot polisen blir det svårare för oss att göra vårt jobb, samtidigt som det blir en vinst för mc-gängen, säger Patrik Arhlin. Det var inte en tillfällighet att det gjordes en kontroll vid träffen i våras.
Artikellänk 

I artikeln Polisen slår tillbaka mot mc-gäng uttalar sig biträdande Polischef Thomas Servin enligt följande på Ystad Allehandas journalisters frågeställning:

Men om JO beslutar att kritisera er insats?
-I förlängningen kunde det då hindra polisarbetet. Särskilt det som riktas mot mc-gäng.
Artikellänk 

Ur artiklarnas innehåll framgår ju även med största tydlighet att polisens insatser betingats av helt andra orsaker än de som uppgivits i Polismyndighetens svar som för övrigt just Thomas Servin var ansvarig för.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin