• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisuppgifterna stämmer inte men polisen undkommer jo-kritik i Wheel Legs-ärendet!

Polisuppgifterna stämmer inte men polisen undkommer jo-kritik i Wheel Legs-ärendet!

   

        

Polisens uppgifter stämmer inte???

JO konstaterar i sitt beslut rörande insatsen mot Wheel Legs MC:s Rumble Run att polisens uppgifter inte stämmer överens med de faktiska omständigheterna och uppgifterna som inkommit från anmälaren men menar att det därvid dock inte finns anledning att ifrågasätta att kontrollerna likväl haft lagligt stöd!??

JO skriver i sin bedömning: Det kan konstateras att vissa av de omständigheter som angetts i anmälan och därefter inkomna skrifter från anmälaren inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats av polismyndigeten. Det gäller bl.a. frågan om vilka åtgärder som vidtagits i samband med de olika kontrollerna. Det finns dock inte anledning att ifrågasätta att de kontroller som genomförts haft lagligt stöd. Det saknas mot den bakgrunden skäl till kritik mot polismyndigheten för de åtgärder som vidtagits.

Paybacks kommentar till JO-beslutet utefter ärendets två huvudpunkter

Insatsens art

1. Polisen medger i sitt svar till JO att insatsen mot Wheel Legs MC:s Österlen Rumble Run varit underrättelsestyrt och att så kallade  utsättningar genomfördes av kriminalunderrättelsetjänsten (KUT). Payback och Wheel Legs MC har presenterat uppgiften att insatsen mot runet var en direkt så kallad särskild insats mot runet där KUT, enligt uppgift Kriminalunderrättelsetjänsten i Ystads chef Patrik Ahrlin, delgivit information om vad som framkommit vid PUM. Förfarandet med utsättning föregår alltid vid särskilda insatser där aktuell insatsinformation meddelas samtliga polisanställda som ingår i insatsen.

Trots att polismyndigheten i Skåne själva medgivit att insatsen var underrättelsestyrd och genomfördes utefter utsättning från Kriminlunderrätelsetjänsten väljer således JO att likväl betrakta polisinsatsen såsom en trafikkontrollsinsats varför Polismyndigheten frias trots att även kontrollen haft karaktären av att ha varit en systematisk kontroll av flertalet eller alla deltagare i runet. En form av trafikkontroll som saknar stöd i lagen som bara ger stöd för individbaserade kontroller av enskilda personer utan grupptillhörighet.

Området och vägens art och polisens så kallade lagstöd

2. Vägen som polisen nyttjat för at ta sig till klubbområdet utgör enskild och privat väg vilket klart och tydligt framgår ur inlämnat kart- och fotomaterial som vidimerats av fastighetsägaren. Fastighetsägaren har även intygat att han inte medgivit tillstånd till aktionen i förväg.

Vägens fortsättning efter klubbområdet var tidigare en genomfartsled men så är inte fallet sedan cirka 10 år tillbaka. Vägen är numera en gång- och cykelväg med mycket begränsad framkomlighet och stundom dåligt skick. Vägen utmärks även av betonsuggor, portar, olika former av vägskyltar varför polismyndigheten inte kan ha varit i tvivelsmål om att vägen och området var privat område då det var tydligt utmärkt vilket ett flertal insända foton påvisar.

Polisen har trots att en väg utgör enskild väg lagstöd för att i yrkesutövning, menande i utryckningshänseende, trafikera en sådan väg liksom andra utryckningsfordon. Polisen saknar dock lagstöd för att tränga in på privat område, nyttjande enskild väg för stoppande av fordon och genomförande av kontroller. Dessa omständigheter har JO förbisett i sin bedömning varför polisen inte heller på denna punkten klandrats!??

Payback Sverige önskar nu få in fler av denna typen av nmälningar avseende olaga och systematiska trafikkontroller. JO-anmälningar fungerar ju även som så att ju fler anmälaningar av samma karaktär och med samma inslag ju starkare blir saken mot polisen varvid de till slut kommer att fällas och åtgärden förbjudas. Arbetet fortsätter självklart än hårdare för varje bakslag och två ännu starkare och mer väldokumenterade fall återstår för JO att bedöma. Dessa två fall består av ett ärendet med det grova polisövervåldet mot Punisher MC:s julfest samt det fall där en enskild klubbmedlem trakasserats under 6 år av polisen och där polisen även två gånger försökt värva styvdottern som informatör.

Vi lägger upp några bilder från området så får läsare själva bedöma vägens status och därvid polisens lagstöd…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin