Svaret på polisutredningen kring Österlen Rumble Run nu insänt till JO!

Payback Sverige har nu som juridiskt ombud för Wheel Legs MC, i nära samarbete med klubben utarbetat, färdigställt och insänt svaret på Polismyndighetens utredningsslutsatser rörande det vi anser är ett solklart fall av olaga intrång på privat mark och område.

Till stöd för vår sak har även bifogats nio olika kort på skyltar vid in-, ut- och påfarter till fastigheten. Fotona består av skyltar markerande återvändsgata, gångväg, cykelväg m.m samt även foton på betongsuggor och grindar. Tidigare insänt material innehåller även tomtkartor m.m påvisande att vägen går rakt igenom privat område.

Kampen för bikers rättigheter fortsätter nu och för alltid! Stöd Payback Sverige – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin