• Samkörning 4 med start vid Statoil, Smålandsstenar till Payback Resistance Run, lördagen den 4 juli!

    Samkörning 4 från Smålandsstenar till Payback Resistance Run! Payback Sveriges regionsombudsklubbar och tillika styrelseråd, Kroka Bikers MC (region 8) och Tragisk MC (region 10) arrangerar samkörning upp till Payback Resistance Run på lördag! Samlingsplats: Statoil, Smålandsstenar Tid för samling: 07.00 Anslutning: 08.00 Jära Vägkrog, belägen där man kommer ut från Nissastigen, väg 26 före Jönköping Tidigare klara […]
 • Skillnaden mellan en biker och en enprocentare är densamma som mellan en munk och en ”vanlig” katolik!

       Skillnaden mellan en biker och en enprocentare är densamma som mellan en munk och en ”vanlig” katolik! Det florerar många värdeladdade ord när polisen, journalister och media skall försöka beskriva och förklara, det som sker i biker världen. Många av dem dessutom med helt fel betydelse och klang.
 • Pressbullentin från Tragisk MC rörande den påhittade ”kuppen” på SD-mötet i Kungsbacka!

  Omkring den påhittade ”kuppen” på SD-mötet i Kungsbacka! Det har spridits en massa rykten på nätet att vi skulle ligga bakom vad som hänt på Sverigedemokraternas möte i Kungsbacka. Här kommer vårt svar: Vi i Tragisk MC dementerar att vi skulle ha något som helst att göra med vad som hände på Sverigedemokraternas möte i […]
 • Upprop! Hjälp Tragisk MC att finna ny klubblokal!

  Upprop! Hjälp Tragisk MC att finna ny klubblokal! Tragisk MC söker ny klubblokal i Kungsbacka eller dess omnejd! Alla förslag mottages tacksamt! Skicka ett mejl med lokalförslag till: info@tragisk-mc.com eller skriv till: Tragisk MC, Box 102 46, 434 23 KUNGSBACKA.
 • Om Tragisk MC:s klubblokal och olagligheterna från kommun- och polisföreträdarna!

    Tragisk MC har blivit uppsagda från den lokal de hyrt av Kungsbacka Kommun utefter råd och påtryckningar från Polismyndigheten. Klubben har med Payback Sverige såsom ombud överklagat uppsägningen till Hyresnämnden. Under måndagen hölls medlingsförhandlingar i nämnden som avböts tidigt då parterna stod så långt ifrån varandra att förhandlingar bedömdes såsom meningslösa. Under förhandlingen i […]
 • Principiellt viktigt mc-fastighetsärende överklagat!

    Privatperson överklagar Karlstad Kommuns köp av fastighet! En privatperson har överklagat Karlstads Kommuns beslut att via auktion köpa den fastighet i Hertzöga där Solstadens Motorsport AB är hyresgäst, till Förvaltningsrätten. Överklagan tar sin utgångspunkt i att beslutet att inköpa fastigheten är olagligt då fastighetsköpet inte är en kommunal angelägenhet och då beslutet skedde utefter […]
 • Rikskriminalgänget: Utan klubbhus – inga mc-klubbar! Nu försöker polisgängen avskaffa ryggmärkeskulturen!

  Rikskriminalgänget låter avslöja en ny förintelsestrategi riktad mot mc-klubbarna! Lars Öjelind, Rikskriminalgängets mc-expert uttalar i en artikel kring fastigheten som huserat Hells Angels MC Karlstad en mening som säger allt om en ny strategi från Polismyndighetens sida. Han säger:
 • Har bikerkulturen börjat ge igen med samma mynt?

  Kommunens handläggning av Tragisk MC:s kontraktsuppsägning har försenats ett halvår!? Norra Halland skrev i fredags en artikel om Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubbhus. I artikeln framgår att klubben via Payback Sverige, och den advokatbyrå vi anlitade för att driva ärendet Salmi & Partners, först överklagade fastighetschefens rätt att på egen hand och utan […]
 • Uppdatering kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal!

  Ärendet kring den olaga uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal, på grundval av umgänge med annan mc-klubb, kommer att bli ett utdraget ärende där vi därför under tiden kommer att uppdatera med oregelbunda intervaller om händelseförloppet. Payback Sverige och Tragisk MC har anlitat advokatbyrån Salmi & Partners att driva ärendet. Kungsbacka kommun tvingades att fatta ett […]
 • Inlägg från Tragisk MC!

  Till Kungsbacka kommun och alla dess invånare Jag har idag med glädje mottagit beskedet om att göra om hela processen, angående vräkningen av Tragisk MC .Detta bevisar två saker, det är nog alla överens om. För det första, att vi har haft rätt i sak hela tiden, och att kommunens agerande vållat mycket förbittring, bland […]
 • Kungsbacka Kommun tvingas fatta nytt överklagningsbart uppsägningsbeslut rörande Tragisk MC:s lokal!

  Payback Sverige och Tragisk MC har i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägningen av Tragisk MC:s klubllokal anlitat advokatbyrån Salmi & Partners. Advokat Ismo Salmi har, utefter samråd med Payback Sverige och Tragisk MC, ifrågasatt lagligheten samt befogenheten i att Kungsbacka Kommuns Fastighetschef Ulrika Granfors på eget bevåg utan att i förväg informera nämnden fattar ett […]
 • Tragisk MC & Payback Sverige slår tillbaka i Kungsbackas största tidning!

  Vi uttalade tidigare att det viktigaste resultatet av den utlysta presskonferensen var att vi tack vare det greppet tog oss in i matchen och därigenom skapade möjligheter framöver att kunna komma till tals i ärendet så inte polisens och kommunens påståenden får stå oemotsagda. Speciellt viktigt är det för Tragisk MC och dess enskilda medlemmar […]
 • Rättsligt efterspel + utvärdering av ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 4/4

  I det sista inlägget i serien kring inledningen av ärendet kring Tragisk MC:s uppsägning av klubblokalen kommer vi att redogöra för vår sidas syn på utfallet kring presskonferensen samt om hur ärendet ämnas driva vidare framöver. Självklart kommer ärendet även framöver att uppdateras på Payback efterhand som det fortlöper.
 • Den fulla sanningen kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal! Del 3/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utefter polisens inrådan och information. Idag publicerar vi de dokument som författats av Tragisk MC rörande sin plats i bikerkulturen, Tragisk MC:s syn på saken samt hur ärendet initierats, vad som framgår i uppsägningen samt hur uppsägningen egentligen gick till.
 • Tidningsartikel + Payback Sveriges skrivelse i ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 2/4

  Vi fortsätter rapporteringen kring ärendet gällande Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal med att återge Payback Sveriges inställning i frågan samt länk till en artikel publicerad i Kungsbackas största tidning, Norra Halland, idag fredag. Då ärendet berör två saker, dels den juridiska aspekten och dels påståenden om en kriminell mc-miljö bemöter Payback bägge sakerna […]
 • Det direkta resultatet av Tragisk MC:s och Payback Sveriges presskonferens! Del 1/4

  Tragisk MC:s och Payback Sveriges inbjudan till presskonferens kommer att utvärderas och informeras i fyra olika inlägg som kommer att publiceras under fredagen och lördagen. Det omedelbara och direkta resultatet av initiativet kan tas del av via nedanstående länk. Inslaget kring ärendet finns mellan 9.54 minuter in i programmet och 12.46. Tragisk MC:s talesman Bengt-Gunnar […]
 • Påminnelse till media om presskonferensen i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s hyreskontrakt!

  Med anledning av att presskonferensen gällande Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utlystes redan den 1 November och för att därför inte riskera att evenemanget fallit i glömska går vi härmed ut med en påminnelse och en förnyad inbjudan till veckans presskonferens. Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens Tragisk MC och Payback Sverige hälsar […]
 • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens!

  Svar från kommun och polis på tidigare inbjudan till offentlig paneldebatt Ulrika Granfors, Fastighetschef i Kungsbacka kommun, har mejlledes meddelat följande rörande tidigare inbjudan till paneldebatt kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal: Vi har enligt reglerna i Jordabalken meddelat föreningen att vi inte kommer att förlänga hyresavtalet. Vi har inte för avsikt att delta i […]
 • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder Kungsbacka kommun samt polisen till öppen debatt!

  Kungsbacka kommun har sagt upp hyresavtalet för den lokal som mc-klubben Tragisk MC har hyrt av kommunen sedan maj 2007. Kommunens uppger såsom orsak till uppsägningen att klubben ”driver verksamhet i lokalen som inte faller inom ramen för den föreningsrättsliga verksamheten för vilken lokalen upplåtits”. Tragisk MC har via riksorganisationen för bikers rättigheter Payback Sverige […]