• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rättsligt efterspel + utvärdering av ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 4/4

Rättsligt efterspel + utvärdering av ärendet kring Tragisk MC:s klubblokal! Del 4/4

I det sista inlägget i serien kring inledningen av ärendet kring Tragisk MC:s uppsägning av klubblokalen kommer vi att redogöra för vår sidas syn på utfallet kring presskonferensen samt om hur ärendet ämnas driva vidare framöver. Självklart kommer ärendet även framöver att uppdateras på Payback efterhand som det fortlöper.

Utvärdering av presskonferensen

Utfallet av att Tragisk MC och Payback Sverige kan väl bäst beskrivas såsom blandat. Det blev ingen presskonferens som sådan då bara Svensk Televison dök upp. De var egentligen endast intresserad av en intervju med Tragisk MC:s företrädare Bengt-Gunnar Amandusson som skötte intervjun med all bravur! Och, det var ju även det viktigaste i sammanhanget att Tragisk MC fick ge sin version av saken!

Den utlysta presskonferensen fick även som resultat att den stora lokaltidningen, Norra Halland, genomförde intervjuer kring ärendet, då de ej kunde närvara på grund av tidningens pressläggning. Resultatet kan således sammanfattas med att ”vår” sida fick presstäckning i TV och lokaltidningen. De två största och viktigaste aktörerna i sammanhanget!

Vi vore dock hycklare om vi förnekade att vi önskat än större presstäckning för ärendet. Sjävklart är målet att få så stor presstäckning som möjligt men media verkar i rådande klimat inte vara mogna att erbjuda bikerkulturen allsidig nyhetsrapportering. Vi har inte kommit dit än varför presskonferenser kan bedömas vara av intresse för mycket stora ärenden av rikstäckande intresse men ännu inte i mindre lokala ärenden. Där måste vi förändra klimatet för bikerkulturen först vilket vi ju jobbar intensivt på.

Värdet av att ha utlyst presskonferens skall dock inte heller underskattas eller bedömas som ett misslyckande. TV och den stora lokaltidningen genomförde reportage kring ärendet vilket gör att de även framöver kommer att följa upp ärendet vilket är väldigt viktigt och mycket bra! Bikerkulturen tog sig in i matchen och är med på planen matchen (ärendet) ut nu!

Rättsligt efterspel

Ärendet kommer självklart att få ett rättsligt efterspel. Att säga upp ett hyreskontrakt på grund av legalt umgänge är självklart inte acceptabelt och kommer heller aldrig att accepteras av bikerkulturen. Om det inte skulle möta motstånd skulle det ju ge signaler att är fritt fram för andra kommuner att göra detsamma mot andra bikerklubbar som hyr lokaler som ägs av kommunen. Istället är avsikten att statuera exempel på hur jobbigt och besvärligt det är att negativt särbehanda bikers och bikerklubbar! Det ska kosta svett, möda och negativ mediabevakning!

Det första steget, som redan inletts, är att titta på om beslutet tillkommit i laga ordning vilket mycket tyder på att det inte gjort då en enskild tjänsteman verkar ha fattat beslut direkt utefter polisens information utan att först ha informerat eller förankrat beslutet i nämnden.

Hyresnämnden

Ärendet kommer givetvis även att föras vidare till hyresnämnden. Det är inte en fråga om utan efter exakt vilka grunder ärendet där kommer aktualiseras. Det finns olika alternativ annorlunda än det vanliga sättet att driva det i hyresnämnden som noga övervägs.

Ärendet slutat bara i Hyresnämnden om Tragisk MC återfår rätten till sin klubblokal!

Det har redan tittats på vad som händer om ett beslut i hyresnämnden går emot Tragisk MC och det har även tagits fram en genomförbar modell för att under sådana omständigheter fortsätta driva ärendet. Så ärendet slutar bara i Hyresnämnden om beslutet blir positivt för Tragisk MC! Ärendet kan komma att bli väldigt långdraget och dyrt för skattebetalarna i Kungsbacka kommun!

Ride Free or Die Trying!

Tidigare artiklar i ärendet:

Payback Sveriges skrivelser samt länk till tidningsartikel:
http://www.payback.name/?p=8464

Länk till TV-inslag i ärendet:
http://www.payback.name/?p=8457

Den fulla sanningen kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal:
http://www.payback.name/?p=8473

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin