• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rikskriminalgänget: Utan klubbhus – inga mc-klubbar! Nu försöker polisgängen avskaffa ryggmärkeskulturen!

Rikskriminalgänget: Utan klubbhus – inga mc-klubbar! Nu försöker polisgängen avskaffa ryggmärkeskulturen!

70mm

Rikskriminalgänget låter avslöja en ny förintelsestrategi riktad mot mc-klubbarna!

Lars Öjelind, Rikskriminalgängets mc-expert uttalar i en artikel kring fastigheten som huserat Hells Angels MC Karlstad en mening som säger allt om en ny strategi från Polismyndighetens sida. Han säger:

Lars Öjesten konstaterar att klubbhusen betyder otroligt mycket för mc-gängen.

– Det är deras centralplats, det är där de har sina möten och sina fester. Utan klubbhus vet jag från andra håll att gängen splittrats och försvunnit.

– Detta är också anledningen till att det är viktigt att gå den här vägen. I första hand gäller det att försöka stoppa dem från att etablera sig. Och i andra hand att på alla sätt och vis försöka få dem därifrån. Utan klubbhus, inget gäng.

Payback Sveriges kommentar

Polisgäng och fogliga kommuner har genom incestuösa samarbeten under en längre tid med viss framgång olagligt tillförskansat sig olika klubbfastigheter med hjälp av skattemedel utan att någonting tillförts kommunen. Tvärtom har fastigheterna i regel inköpts till överpriser vartefter de sålts vid senare tillfälle till underpris med en rejäl förlust av kommunala medel som enda resultat. Så kommunala köp av mc-fastigheter är ingenting nytt i sig.

Det Lars Öjleind uttalar ovan får det dock att eka tillbaka till 2009 då företrädare för kommuner och polisgäng uttalade att utan västar – inga klubbar. Payback Sverige har i samarbete med olika klubbar mycket framgångsrikt bemött dessa åtgärder och i åtta olika fall samt i riksdagen fått svenskt rättsväsende att ta ställning för att ett västförbud är olagligt och strider mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Så hut gick inte hem med att avskaffa västar och därmed i förlängningen ryggmärkeskulturen i första skedet.

Att beröva klubbarna klubblokalerna – Ett nytt systematiskt instrument att utradera ryggmärkeskulturen!

När Polisgängens främste mc-expert uttalar närmast samma ord bör dock bikerkulturen därmed dra öronen åt sig. För det påvisar att polisgängen över landet kommer att systemtiskt med olika argument och medel kommer att försöka avskaffa ryggmärkeskulturen genom att istället omöjliggöra för klubbarna att inneha klubbhus.

I fallet med Tragisk MC:s klubbhus, som för övrigt drivs av Payback Sverige via anlitad advokatfirma Salmi & Partners, förmådde polisgänget Kungsbacka Kommun att säga upp hyresavtalet utefter att klubben umgicks med andra grundlagsskyddade föreningar i första hand. En uppsägning som saknar laga grund.

Karlstadlokalen  – Ett pilotfall med prejudicerande betydelse!

När nu Polisgängen uttalar sig enligt ovan förvandlar de också ärendet omkring Hells Angels MC Karslstad från ett ärende kring klubbhusets fortsatta öde till ett prejudicerande ärende med största betydelse för hela bikerkulturen och ryggmärkesklubbarna! För uttalandet påvisar att det inte är en tillfällighet att polisgängen lagt så stor möda att olaga påverka såväl Kungsbacka som Karlstads kommun att säga upp hyresavtalen respektive inköpa klubbfastigheten fast laga stöd inte föreligger i något av fallen.

Att beröva klubbarna klubbhusen är således ett systemtiskt och strategiskt instrument som polisgängen framöver ämnar fortsätta att arbeta för. Det innebär i sin tur att ärendet kring Karlstadsfastigheten blir av yttersta vikt för bikerkulturen då det kan sägas vara dels ett pilotfall, ett fall med största vikt för kommande ärenden och dels troligen det mest väldokumenterade fallet genom bikerhistorien i Sverige då kommun och polisgäng så öppet berättat om de olagliga elementen kring köpet. Vi pratar då om polisgängets rekommendation och att de anvisat kommunen att köpa fastigheten samt att aktörerna pratat öppet och vidlyftigt omkring de olika lagbrytande elementen i ärendet samt de olika personernas medverkan.

Fallet kan därför sägas bli prejudicerande framöver för huruvida polisgängen därvid bedömer om det är en framkomlig väg att beröva klubbarna lokalerna. Utgången av ärendet är därmed oerhört viktig för hela bikerkulturen varför även Payback kommer att ta en del i striden. Hur kommer att visa sig senare.

Så låt slaget börja! Ett krig vinns inte av den som vinner de flesta slagen utan av den som vinner det sista slaget!

Artikeln

Tidigare relaterad artikel: http://www.payback.name/?p=10641

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin