Tragisk MC & Payback Sverige slår tillbaka i Kungsbackas största tidning!

Vi uttalade tidigare att det viktigaste resultatet av den utlysta presskonferensen var att vi tack vare det greppet tog oss in i matchen och därigenom skapade möjligheter framöver att kunna komma till tals i ärendet så inte polisens och kommunens påståenden får stå oemotsagda. Speciellt viktigt är det för Tragisk MC och dess enskilda medlemmar som bor och verkar i staden.

I tisdagens upplaga av Norra Halland, den största tidningen i Kungsbacka, får dels Tragisk MC ge replik och delge läsarna sin version omkring uppsägningen av hyreskontraktet och de orsaker som däri anfördes. Payback Sverige får å sin sida genmäle och kan därigenom bemöta och tillbakavisa Närpolischef Christer Bartholdssons påståenden omkring den kriminella mc-miljön.

Beröm ska också tilldelas Norra Halland i det de tillåter båda parter komma till tals vilket bikerkulturen inte är bortskämda med.

Tragisk MC:s version                                                Payback Sveriges replik  

Polisens påståenden som bemöttes med replik:
http://www.norrahalland.se/component/content/article/37-artiklar/2629-tragisk-mc-tog-emot-hells-angels.html 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin