• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder Kungsbacka kommun samt polisen till öppen debatt!

Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder Kungsbacka kommun samt polisen till öppen debatt!

Kungsbacka kommun har sagt upp hyresavtalet för den lokal som mc-klubben Tragisk MC har hyrt av kommunen sedan maj 2007. Kommunens uppger såsom orsak till uppsägningen att klubben ”driver verksamhet i lokalen som inte faller inom ramen för den föreningsrättsliga verksamheten för vilken lokalen upplåtits”.

Tragisk MC har via riksorganisationen för bikers rättigheter Payback Sverige anlitat advokat för att genomgå ärendet. Vidare svar om hur klubben kommer att förfara angående uppsägningen av lokalen kommer att lämnas i samband med en offentlig paneldebatt som Tragisk MC och Payback Sverige nu inbjuder till.

Inbjudan till paneldebatt har mejlats ut till de i ärendet ansvariga tjänstemännen: Fastighetschef Ulrika Granfors, Nämndsordförande Peter Söderberg samt Närpolischef Christer Bartholdsson. Från motstående sida kommer panelen att bestå av Bengt-Gunnar Amandusson, Tragisk MC, Peter Schjerva – Payback Sverige samt Advokat Ismo Salmi. Vi har lämnat till kommunen att bestämma lämplig plats för arrangemanget, utse en debattledare samt lämnat ett möjligt datum i närtid samt ett lite längre fram som möjliga debattdagar. Föreslagna datum är fredagen den 2 november eller torsdagen den 15 november.

Vi förutsätter att de ansvariga personerna självklart ställer sig till förfogande för att offentligt försvara sina åtgärder och offentligt redogör för de bakomliggande skälen då en uppsägning enligt föreningsrättsliga grunder är en inskränkande och begränsning av grundlagsskyddade såväl som av Europakonventionen skyddade fri- och rättigheter.

Inga vidare kommentarer eller skrivelser kommer att publiceras i ärendet före debatten ägt rum.

Se: http://www.kungsbacka.se/sitetemplates/KBInformationPage____89815.aspx

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin