Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens!

Svar från kommun och polis på tidigare inbjudan till offentlig paneldebatt

Ulrika Granfors, Fastighetschef i Kungsbacka kommun, har mejlledes meddelat följande rörande tidigare inbjudan till paneldebatt kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal: Vi har enligt reglerna i Jordabalken meddelat föreningen att vi inte kommer att förlänga hyresavtalet. Vi har inte för avsikt att delta i denna föreslagna debatt.

Kommun och polis önskar således inte en offentlig debatt i ärendet och att därvid behöva delge media fullständig information över uppsägningens verkliga orsaker. Då vi anser att all information ska upp på bordet går vi därför vidare till plan B:

Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens

Tragisk MC och Payback Sverige hälsar härmed media välkomna till presskonferens torsdagen den 15 november.

Plats: Södra Infarten 22. Tragisk MC:s klubblokal

Tid: 17.00

Vid presskonferensen kommer Bengt-Gunnar Amandusson att representera Tragisk MC, Peter Schjerva att representera Payback Sverige samt Advokat Ismo Salmi att närvara. Presskonferensen inleds med att var och en av de deltagande parterna kortfattat presenterar sin syn på ärendet samt informerar om ärendets fortsatta händelseutveckling. Media kommer därefter beredas möjlighet att ställa frågor omkring ärendet.

Skriftlig dokumentation över de deltagande personers uttalanden samt rörande övrig, icke tidigare redovisad, dokumentation i ärendet kommer att göras tillgänglig i samband med presskonferensen.

Ingen av de deltagande parterna kommer att i förväg besvara några frågor eller kommentera ärendet.

Relaterad artikel:
http://www.payback.name/?p=8285

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin