• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Påminnelse till media om presskonferensen i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s hyreskontrakt!

Påminnelse till media om presskonferensen i ärendet kring Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s hyreskontrakt!

Med anledning av att presskonferensen gällande Kungsbacka Kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubblokal utlystes redan den 1 November och för att därför inte riskera att evenemanget fallit i glömska går vi härmed ut med en påminnelse och en förnyad inbjudan till veckans presskonferens.

Tragisk MC och Payback Sverige inbjuder media till presskonferens

Tragisk MC och Payback Sverige hälsar härmed media välkomna till presskonferens.

Datum: Torsdagen den 15 november.

Plats: Södra Infarten 22, Kungsbacka. Tragisk MC:s klubblokal.

Tid: 17.00

Vid presskonferensen kommer Bengt-Gunnar Amandusson att representera Tragisk MC, Peter Schjerva att representera Payback Sverige samt Advokat Ismo Salmi från advokatfirman Salmi & Partners att närvara. Presskonferensen inleds med att var och en av de deltagande parterna kortfattat presenterar sin syn på ärendet samt informerar om ärendets fortsatta händelseutveckling. Media kommer därefter beredas möjlighet att ställa frågor omkring ärendet.

Skriftlig dokumentation över de deltagande personers uttalanden samt rörande övrig, icke tidigare redovisad, dokumentation i ärendet kommer att göras tillgänglig i samband med presskonferensen.

Ingen av de deltagande parterna kommer att i förväg besvara några frågor eller kommentera ärendet.

Relaterade artiklar:
http://www.payback.name/?p=8285
http://www.payback.name/?p=8344

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin