Uppdatering kring uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal!

Ärendet kring den olaga uppsägningen av Tragisk MC:s klubblokal, på grundval av umgänge med annan mc-klubb, kommer att bli ett utdraget ärende där vi därför under tiden kommer att uppdatera med oregelbunda intervaller om händelseförloppet.

Payback Sverige och Tragisk MC har anlitat advokatbyrån Salmi & Partners att driva ärendet. Kungsbacka kommun tvingades att fatta ett nytt beslut om uppsägning den 12 december 2012 då lagligheten i beslutet ifrågasattes från ”vår sida” då en enskild tjänsteman fattade beslutet utan att i förväg ha förankrat och informerat nämnden i ärendet.

Ett nytt beslut, vars utgång föregreps av representanter i media, fattades således den 12 december vilket medförde att ärendet försköts tre månader framåt i tiden.

Advokatbyrån Salmi & Partners hänsköt ärendet till Hyre- och arrendenämnden samma dag. Advokatbyrån hänvisade bland annat till att kommunen menade att det förelåg ”synnerliga skäl” för att inte förlänga hyresavtalet vilket inte är ett rekvisit som återfinns i hyreslagen och begär därvid förhandling i ärendet.

Den 28 december skickade därefter advokatbyrån in en överklagan till Förvaltningsrätten rörande beslutets laglighet. I överklagan yrkas på att Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut då kommunens beslut strider mot lag eller annan författning enligt kommunallagen samt kränker föreningens grundlags- och europakonventionsskyddade föreningsfrihet.

Grunderna kommer att utvecklas närmare och vidare kommer bevisuppgift och yttrande från advokatbyråns sida att inlämnas efter att kommunen svarat på överklagandet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin