Har bikerkulturen börjat ge igen med samma mynt?

Norra Halland 20130308

Kommunens handläggning av Tragisk MC:s kontraktsuppsägning har försenats ett halvår!?

Norra Halland skrev i fredags en artikel om Kungsbacka kommuns uppsägning av Tragisk MC:s klubbhus. I artikeln framgår att klubben via Payback Sverige, och den advokatbyrå vi anlitade för att driva ärendet Salmi & Partners, först överklagade fastighetschefens rätt att på egen hand och utan att i förväg ha informerat nämnden ägde rätt att fatta ett beslut om uppsägning av klubbens hyreskontrakt. Nämnden tog därför ett nytt beslut tre månader senare om en förnyad uppsägning.

Kommunen misslyckades därefter under två och en halv månad att vinna klarhet i vem som hade rätt att företräda mc-klubben varför en ny uppsägning skickades ut först i början av mars. Nu avvaktar kommunen att klubben meddelar att de mottagit uppsägningen för att uppsägningen ska gälla. Svarar inte klubben så väntar en ny runda med delgivningsman vilket då försenar uppsägningen ytterligare.

Klubben har då gått från att från början skola vara avflyttade till den 1 juli, i och med kommunens handhavande av ärendet, därigenom flyttat fram datumet för avflyttning till den 1 januari 2014. Och, innan dess kommer dessutom saken att ha prövats i hyresnämnden.

Kan det vara så att bikerkulturen med lagen i ryggen ger igen med samma mynt?

Polisen har under många år haft en uttalad taktik att störa och förstöra för olika mc-klubbar. Olika metoder för att rent ut sagt jävlas, och som har saknat all form av lagstöd, har iscensatts mot mc-klubbar. Kan det vara så att bikerkulturen, med laga stöd bakom sig, nu börjar utnyttja regelverken för att ge igen med lika mynt? Kan det vara så att bikerkulturen nu bestämt sig för  att göra det svårt och jobbigt att negativt särbehandla bikerklubbar framöver när myndigheter, kommuner och polis iscensätter åtgärder mot bikerklubbar utefter umgänge eller trots att det råder en grundlagsskyddad föreningsfrihet i Sverige? Ja, det är en fråga för kommun, myndigheter och polismyndigheter att fundera över.

OBS! Ny tid och plats för Payback Sveriges årsmöte: 23 mars kl 16.00 hos Freja Freaks MC i Borås. Adress: Norrby Långgata 5.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin