• Polisen medger även att de för femte gången brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt Europadomstolens domslut i arbetet mot bikers!

  Nej, artkeln nedan är ingen kopia av gårdagens! Detta är ännu ett annat fall! JK har tidigare tre gånger under två år fastslagit att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna samt mot en Europadomstols dom! JK har tre gånger de senaste två åren fastslagit att Polisen brutit mot artikel 8 om rätten till privatliv samt […]
 • JK-ärende 2: JK beslutar att Polisens olaga husrannsakan mot mc-klubb utgör brott mot de mänskliga rättigheterna! Del 2/3

  Bakgrund Payback Sverige drev som juridiskt ombud ett ärende rörande en olaga husrannsakan först till JO och därefter vidare till JK för bedömning av skadeståndsrätt. Artikeln är uppbyggd på samma sätt som del 1. Först skriver vi om själva händelsen, därefter om JO-beslutet för att avsluta med JK:s skrivningar i beslutet. I kommande artikel omkring […]
 • JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitering och olaga husrannsakan av bikers färdigställd!

  Payback har nu färdigställt och insänt en JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitation och olaga husrannsakan av två bikers! Händelseförlopp Två enskilda bikers under bilfärd blir stoppade för en vanlig trafikkontroll innefattande alkoholmätning, körkort och fordonsägare. När poliserna upptäcker att passageraren är iförd supportkläder tillkallas förstärkning. Ytterligare en bil med två poliser anländer och verkställer därefter utan att […]
 • Ännu en JO-anmälan utefter polisinsats med olaga id-kontoll, kroppsvisitation, fotografering hot, LOB-omhändertagande m.m

  Bakgrund Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält ännu ett ärende till JO för granskning av legaliteten i polisinsatsen. En klubb på väg till en mc-fest stoppas av polisen för id-kontoll, fotografering, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation, hot samt omhändertagande enligt LOB. När det gäller LOB-omhändertagande föreligger närmast identiska omständigheter med ärendet kring två personer från Red Devils […]
 • Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan i klubblokal!

  Skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan hos mc-klubb! JO kritiserade i december 2016, diarienummer: 1839-2016, polisen för att utan lagstöd ha utfört husrannsakan hos klubben utefter en helt ogrundad misstanke om narkotikabrott. Payback Sverige har nu som juridiskt ombud inlämnat ännu ett skadeståndsyrkande för klubben som utsattes för den olaga husrannsakan. Polisen medgav olaga och felaktig husrannsakan […]
 • Viktig Prejudicerande Seger för mc-klubb, Payback och bikerkulturen! JO kritiserar polisen för olaga husrannsakan hos mc-klubb!

    Sammanfattning I det viktiga JO-ärendet med diarienummer; 1839-2016, har den drabbade bikerklubben, Payback och hela bikerkulturen vunnit en viktig och prejudicerande seger! JO kritiserar polisen för att ha utfört en husrannsakan hos en mc-klubb utan att lagstöd förelegat!
 • JO-svar nu inlämnat i ärendet kring den poliserkända olaga husrannsakan hos en mc-klubb!

  JO-svar inlämnat i ärendet rörande olaga husrannsakan m.m. hos mc-klubb! I den pågående JO-utredningen rörande bland annat Olaga Husrannsakan hos en klubb har Payback i samarbete med klubben nu utarbetat ett svar och insänt till JO inför kommande beslut i sakfrågorna. Polisen har redan erkänt olaga husrannsakan! Ärendet är det tidigare skildrade där Polismyndigheten sensationellt faktiskt […]
 • Payback berömmer Polismyndigheten efter sensationell JO-utveckling! Polisen erkänner olaga husrannsakan och media skildrar saken!

    En lika sensationell som ovanlig händelseutveckling kring bikerkulturen! Polisen medger olaga husrannsakan! I den pågående JO-utredningen kring bland annat en husrannsakan hos en mc-klubb har en sensationell händelseutveckling ägt rum. Polismyndigheten läxar upp sin egen Polisregion mitt och medger att en husrannsakan på en mc-klubb ägt rum utan att lagstöd förelegat. Detta faktum är […]
 • Vittnesmål om JO-anmälan för olaga husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker!

  Vittnesmål om polisens påhitteanledning till husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker! Payback Sverige har som juridiskt ombud för en klubbmedlem i region 6 anmält Polismyndigheten samt Polisregion Öst till JO för legalitetsprövning av polisinsatsen i sin helhet samt specifikt i delar av olaga id-kontroll, olaga husrannsakan, olaga kroppsvisitering samt olaga kroppsbesiktning Bakgrund Xxx lämnar sin bostad via […]
 • Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

  Polismans ögonundersökning Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja […]
 • Om ännu ett våldsamt och olaga tillslag mot mc-klubb!

  Våldsamt polistillslag mot mc-klubb Vi satt på klubben. Klockan var 18.00. Då kom det tre bussar, två polisbilar samt två omålade bilar. Det var cirka 20 man som rusade fram till grinden med slipmaskin och började kapa upp grindporten. Sen rusade dom in på klubbgården och skrek att vi skulle stå stilla där vi var.
 • Polisen bröt armen på mc-klubbspresident under olaga husrannsakan!

  Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga husrannsakan! Ett vittnesmål direkt från en mc-klubb i form av händelseförloppet ur en JO-anmälan kompletterad med bildbevis nedan på den brutna arm polisingripandet förorsakade klubbens president. Händelseförlopp Den 9 juni 2010 omkring 15.30 inträffade följande: Polisen åkte efter en bil och bevittnade hur föraren av bilen i […]
 • Polismans ögonundersökning

  Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk […]
 • JO-anmälan över olaga husrannsakningar hos tre klubbar!

  JO-anmälan över olaga tillslag hos tre bikerklubbar! För att kunna påvisa de obefintliga lagstöden och trakasserande elementen i polisens arbete mot bikerklubbarna tvingas vi byta taktik och framöver i de flesta fall göra bredare JO-anmälningar som tydligt visar att det föreligger en systematik i övergreppen mot bikers och bikerklubbar. Payback har nu färdigställt och insänt en JO-anmälan gällande husrannsakningar […]
 • Ännu ett våldsamt och olaga polistillslag mot mc-klubb!

  Våldsamt polistillslag mot mc-klubb Vi satt på klubben. Klockan var 18.00. Då kom det tre bussar, två polisbilar samt två omålade bilar. Det var cirka 20 man som rusade fram till grinden med slipmaskin och började kapa upp grindporten. Sen rusade dom in på klubbgården och skrek att vi skulle stå stilla där vi var.
 • Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under felaktig och olaga husrannsakan!

  Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga husrannsakan! Ett vittnesmål direkt från en mc-klubb i form av händelseförloppet ur en JO-anmälan kompletterad med bildbevis nedan på den brutna arm polisingripandet förorsakade klubbens president. Händelseförlopp Den 9 juni 2010 omkring 15.30 inträffade följande: Polisen åkte efter en bil och bevittnade hur föraren av bilen i […]
 • Polisen har genomfört två olagliga husrannsakningar hos mc-klubbar!

  Bakgrund Polisen har under de senaste veckorna genomfört två olika husrannsakningar hos olika klubbformationer med följande orsaker som underlag. Ett led i Olivia-satsningen, misstanke om ringa narkotika på en person som inte är medlem i klubben samt att det under husrannsakan uppkom misstanke om olaga kameraövervakning. 
 • Vittnesmål 23: Våldsamt och olaga polistillslag mot mc-klubb!

  Ett vittnesmål som, vi publicerade för inte alltför längesedan men som har en viktig funktion och därför också ska ingå i den så kallade Vittnesmålsserien, skildrar ett våldsamt polistillslag mot en mc-klubb. Våldsamt polistillslag mot mc-klubb Vi satt på klubben. Klockan var 18.00. Då kom det tre bussar, två polisbilar samt två omålade bilar. Det […]
 • Vittnesmål 15: Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga husrannsakan!

  Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga husrannsakan! Ett vittnesmål direkt från en mc-klubb i form av händelseförloppet ur en JO-anmälan kompletterad med bildbevis nedan på den brutna arm polisingripandet förorsakade klubbens president. Händelseförlopp Den 9 juni 2010 omkring 15.30 inträffade följande: Polisen åkte efter en bil och bevittnade hur föraren av bilen i […]
 • Polisövergreppen mot Hurricanes MC – Del 2

  Måndagen den 17 januari publicerade Payback Hurricanes MC:s egen berättelse om det brutala polisövergrepp klubben utsattes för under skolavslutningsdagen 2010. En ogrundad husrannsakan ledde fram till att polisen bröt presidentens arm. Se  bilder och berättelse: http://www.payback.name/?p=304 Som ett andra, men inte sista steg, i ärendet publicerar Payback idag en uppföljande och övergripande artikel om hela […]