• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ännu ett färskt JK-beslut fastslår att Polisen för 6.e gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsbeslut vid kroppsvisitering och husrannsakan i fordon för klubbmedlem utefter föreningstillhörighet!

Ännu ett färskt JK-beslut fastslår att Polisen för 6.e gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsbeslut vid kroppsvisitering och husrannsakan i fordon för klubbmedlem utefter föreningstillhörighet!

Bakgrund

Polisen efterföljer en bil varefter de slår på blåljus, helljus och signalerar att en klubbmedlem ska stanna bilen han färdas i. Poliserna medger att han inte är brottsmisstänkt men framhärdar i att de ska genomföra kroppsvisitation och fordonsgenomsökning vilket de därefter verkställer. Tvångsmedlen verkställs helt och hållet utefter föreningstillhörighet enligt utbegärt polisprotokoll.

JK slår för sjätte gången fast att Polisen brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsbeslut!

I ett närmast identiskt ärende till gårdagens refererade JK-beslut, slår JK i ett beslut med diarienummer 1617-20-4.3.2,, där även här Payback Sverige varit juridiskt ombud, nu JK för sjätte gången fast att Polisen genom att kroppsvisitera och genomsöka bil brutit mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv!

JK slår även fast att Polisen ingripande skett i strid med Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbritannien.

Häpnadsväckande att ingen reagerar när en statlig myndighet seriebryter mot de mänskliga rättigheterna!

Häpnadsväckande att ingen form av aktör, debattör, myndighet, regering, politiska partier, makthavare eller någon annan form av personer reagerar för att en statlig myndighet inte en, inte två utan hela 6 gånger nu fastslagits ha brutit mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen samt mot ett domslut i Europadomstolen! Både Europadomstolens beslut samt Europakonventionen har Sverige som nation en ofrånkomlig plikt att följa samt att verkställa lagligt skydd för de medborgare som utsätts för brott mot mänskliga rättigheter. Och, ändå händer inget och ingen vågar prata ur skägget!!! Var är ni alla rättsstatens och demokratins förkämpar? Sover ni?

Ärende 5

Ärende 4

Ärende 1

Ärende 2

Ärende 3

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin