JO-anmälan över olaga husrannsakningar hos tre klubbar!

WeAreJustice_80mm.PDF

JO-anmälan över olaga tillslag hos tre bikerklubbar!

För att kunna påvisa de obefintliga lagstöden och trakasserande elementen i polisens arbete mot bikerklubbarna tvingas vi byta taktik och framöver i de flesta fall göra bredare JO-anmälningar som tydligt visar att det föreligger en systematik i övergreppen mot bikers och bikerklubbar.

Payback har nu färdigställt och insänt en JO-anmälan gällande husrannsakningar hos tre bikerklubbar i Skåne och Blekinge. Den gemensamma faktorn kring husrannsakningarna är att de haft konstruerade, påhittade orsaker samt en helt oproportionerlig storlek på polisstyrkorna som gjort tillslagen.

Misstanke om olaga kameraövervakning, vilka i efterhand också visade sig vara felaktiga, kräver inte några stora insatsstyrkor med dragna pistoler, kroppsvisitationer samt olaga frihetsberövanden av en större grupp människor. Inte heller behöver polisen utsätta lokaler, inredning, dörrar m.m. för grov skadegörelse eller låta polishundar urinera i lokal. När en husrannsakan innehåller sådana element sker de av andra, dunklare avsikter såsom trakasserier vilket vi vill påvisa med en bredare anmälan.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin