• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under felaktig och olaga husrannsakan!

Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under felaktig och olaga husrannsakan!

Polisen bröt armen på Hurricane MC:s president under olaga husrannsakan!

Ett vittnesmål direkt från en mc-klubb i form av händelseförloppet ur en JO-anmälan kompletterad med bildbevis nedan på den brutna arm polisingripandet förorsakade klubbens president.

Händelseförlopp

Den 9 juni 2010 omkring 15.30 inträffade följande:

Polisen åkte efter en bil och bevittnade hur föraren av bilen i garaget lämnade en viss kvantitet cider.

Det var alltså till den enskilda medlemmens garage bilen anlände och detta hade således ingenting med klubben eller övriga klubbmedlemmar att göra. Därmed är det som hände härefter anmärkningsvärt ur rättssäkerhetssynpunkt.

I garaget befann sig ett antal personer, varav vissa bar Hurricanes MC:s klubbväst. Vår klubblokal är belägen en bit ifrån garaget och ligger alltså inte i anslutning till garaget. Klubblokalen är dock synlig från garaget. När poliserna blev varse vår klubblokal företog de husrannsakan i denna. Här fanns i ett förråd en viss mängd alkohol som enligt alla mått mätt får betraktas som proportionerlig sett till enskilt bruk av klubbens medlemmar. Denna alkohol beslagtogs. Under husrannsakan fick ingen närvara då polisen vid 17-tiden uppgav att de ville arbeta ostört och vi fick inte heller se vad som beslagtogs. Vi blev inte bara utkörda ur lokalerna, utan var till och med tvungna att lämna själva området.

Vid sjutiden företogs husrannsakan i XX bil. Vid åttatiden tillkallades vad vi utgick ifrån var narkotikahundar varvid klubblokalen och XX bil återigen genomsöktes. Efter detta kom en kvinnlig polis i en polisbil. Ur denna plockade hon hämtmat som hon tog med ini vår klubblokal. Vi upplevde det som ett uttryck för bristande respekt och missaktning att polisen satt i våra lokaler och åt medan vi stod i ett hörn och väntade.

Dagen efter företogs även husrannsakan i XX hem. Förutom dessa husrannsakningar företogs husrannsakan i ytterligare en klubbmedlems hem samt i ett näraliggande företags lokaler, men detta kommer jag inte att beröra vidare här. Detsamma gäller det beslag som skedde i garaget.

Medlems utsaga

Anländer runt kvart över fyra på aktuell onsdag till klubblokal. Får berättat av mig från närvarande medlemmar att lokalen genomgår en husrannsakan utförd av ordningsmakten. Som medlem i klubben vill jag ta reda på mer vad det är som försiggår varpå jag går in i lokalen. I lokalen befinner sig förutom medlemmarna XX och YY även två män i alldagliga kläder jag inte kände igen, dessa samtalade med XX. Det var framförallt en av männen som ledde samtalet vilket bäst kan beskrivas som högljutt och aggressivt från den okända mannens sida.

De berättar att de genomför en husrannsakan och att de är poliser. Då jag inte sett någon polisbil utanför ber jag den man som leder samtalet om legitimation, denne blir då mer agiterad och trycker upp sin legitimation centimeter från mitt ansikte och presenterar sig vid namn (kanske inte så konstigt då legitimationen inte gick att se så som den visades upp). Förnamnet var som jag minns det var Henrik.

Henrik gapar högljutt till XX att denne skall lämna över nycklar. ”Henrik” drar demonstrativt på sig sina skinnhandskar och säger åt mig och YY att vi skall lämna lokalen annars skall vi få hjälp med detta.

Mellan klockan 20-21 är husrannsakan klar och jag tillåts tillträde till lokalen. Under min ankomst vid 16.15 till kl. 20-21 görs följande iakttagelser:

XX förs aggressivt till polisbil varpå man onödigt hårdhänt bänder ner honom på polisbilens huv.
Flera polismän på plats såväl uniformerade som civilt klädda vägrar svara på uppgifter eller kommer med felaktiga uppgifter: som t.ex. att vi inte har någon chans att få något protokoll på de föremål som beslagtagits (trots att detta är en rättighet enligt Rättegångsbalken).

Jag frågar polisman på plats om vi inte kan få ha representant på plats under själva husrannsakan varpå svaret blir nej.

Vid ca.18tiden blir samtliga klubbmedlemmar avvisade från markområdet utanför klubblokalen. På frågan varför ges inget svar.

När ordningsmakten lämnat lokalen och jag åter fått tillträde ser jag att utrymme innanför ståldörr vid klädgarderob är öppen och det är tänt. Detta utrymme ägs och disponeras så vitt jag vet av fastighetsägarens son, så fråga väcks om detta utrymme verkligen ”ingick” i åklagares beslut om var husrannsakan skall genomföras.

Jag och flera andra medlemmar observerar hur mat av modell ”gatukök” förs in i klubblokal av polismän och vad vi antar konsumeras därinne. Maten ser ut att räcka till flera poliser. Får man konsumera middag på en presumtiv brottsplats?

XX:s utsaga

När polisen, helt felaktigt, kopplat garaget till klubbhuset företog polisen husrannsakan efter att ha berett sig tillträde till klubblokalen. Det var då ca 7-8 civila poliser där. Jag frågade vem det var som höll i aktionen. Den man som vad jag förstår var ansvarig benämndes Henrik . Jag frågade honom vad de gjorde i vår klubblokal och om de hade någon form av tillstånd. Han var uppenbart otrevlig och svarade att vi skulle ”skita i det” och att vi ”hade sett för mycket amerikanska filmer”.

Denna Henrik uppträdde på ett hotfullt och aggressivt sätt och sa saker som: ”Passa er era jävlar annars ska ni få, ”vi kommer hit och gör vad fan vi vill” och ”ni ska få veta vem som bestämmer”. Han uttalade under tiden en hel del svordomar samt gapade och skrek.

Personligen undrar jag om det inte är av större vikt att ta itu med langare som säljer alkohol till ungdomar än att på lösa grunder och på klandervärt vis göra husrannsakan i våra lokaler?

Efter att polisen företagit husrannsakan anlände 2 polisbilar med sammantaget 4 uniformsklädda poliser. Innan de uniformsklädda poliserna anlände kändes det som att de civilklädda poliserna vaktade mig. De cirkulerade hela tiden omkring mig. Den enda anledningen jag kan finna till varför polisen var intresserade av just mig var med största sannolikhet att jag bar en väst med ordet ”president”.

Jag minns inte att poliserna sa någonting om att de önskade att jag skulle medfölja till polisstationen. De fyra uniformsklädda poliserna hoppade på mig, hur mycket de civila hjälpte till vet jag inte. Poliserna bröt med kraftigt grepp bak armarna på mig och höll ett järngrepp om mina armar. Jag hörde hur det smällde till i armen när de bände bak den. Därefter hävde de upp mig upp på en motorhuv. Jag gjorde inget som helst motstånd.

Det står klart att jag i denna situation var helt värnlös. Trots detta uttalade poliserna hotelser om att jag ska utsättas för pepparspray. De uttalade hot som ”passa dig din jävel annars ska vi pepparspraya dig”.. Efter detta handfängslades jag bakom ryggen och sattes i baksätet av en polisbil

Jag uppskattar att en halvtimma förflöt mellan det att polisen anlände tills jag fördes iväg i polisbilen. Allting gick väldigt fort och jag hann knappt uppfatta vad som hände. Jag undrar om poliserna uppfattade vad som hände och om de verkligen visste vad de gjorde eller om de bara förtog slumpvis handlingar i ett förvirrat och upprymt tillstånd.

Vid ankomsten till polisstationen placerades jag i en s.k. fyllecell där jag förvarades i 48 timmar. Jag förstår inte varför jag placerades i en fyllecell som är den mest obekväma av celler när jag hade inte ens druckit en lättöl. Efter ett dygn fick jag en kudde och en filt fick jag på morgonen. Jag fick ingenting att äta förrän nästa dag.

Det mest ironiska i hela denna berättelse är det faktum att jag hade följt med poliserna om de bara hade bett mig. Jag begriper inte varför de handlade som de gjorde utan att höra med mig innan de brutalt överföll mig.

Hurricane MC

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin