• Payback bär ensam ansvaret för de kommunala västfallen!!

  Artikeln och avslöjandet utgör Del 2 i serien om Payback Norden inbjuder nordisk media till presskonferens! Vad som tidigare varit känt bara inom en mycket begränsad krets av bikerkulturen avslöjas nu. Payback, eller rättare sagt jag personligen, bär helt och hållet ansvaret (eller skulden beroende på vad man har för utgångspunkt) för den framgångsrika utgången […]
 • Öppet brev från Payback Sverige till Justitieminister Beatrice Ask!

  Payback Sverige har mejlat nedanstående brev och frågeställningar till Justitieminister Beatrice Ask Bakgrund Tre olika kommuner – Göteborg, Luleå och Eskilstuna – har under de senaste åren försökt att förbjuda mc-västar utefter olika utformning. I samtliga fall har Sveriges domstolsväsende avslutat prövningen av fallen och förklarat att ett väst- eller klädförbud oavsett inriktning och utformning […]
 • Västförbudsdomen i Högsta Förvaltningsdomstolen!

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i ärendet kring Luleå kommuns västförbud i komunala lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. Kammarrättens dom vinner därför laga kraft och det kommunala beslutet om västförbud är olagligförklarat och undanröjt! Såsom skäl att avslå Luleå kommuns begäran om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen anförs följande skäl: ”För att Högsta […]
 • Även Luleå kommuns västförbud olagligförklarades i Högsta Förvaltningsdomstolen!

    Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) har för andra gången på kort tid fattat beslut om att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och grundlagen. Då Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstans i ärendet är domen också prejudicerande och har full rättsverkan över hela Sverige avseende kommunala kläd- och/eller västförbud. I Mars 2011 beslöt Högsta Förvaltningsrätten att ett kläd- och […]
 • Allt om ansökan och Polismyndighetens beslut om Luelå-Kalasets tillstånd!

  Här nedan följer Luleå Expos ansökan om tillstånd för allmän sammankomst som jag begärt ut och fått översänt idag. Av ansökan framgår att Luleå Expo inte har anmält västförbudet i ansökan varför Polismyndighetens beslut inte heller innefattar det så kallade klädförbudet på Luleå-Kalaset. Ett faktum som gör att det i själva verket inte finns ett konkret […]
 • Om Paybacks överklagan i radiointervju samt i tidningar!

  Payback Sveriges överklagande av Luleå Expos och Polismyndigheten i Norrbottens beslutade kläd- och västförbud i samband med kommande helgs Luleå-Kalas gav utrymme i såväl i form av en radiointervju som i tidningar. Och, ett nytt faktum i samband med klädförbudet avslöjades också: ”Förbudet gäller under den tid då festivalerna tar inträde. Under den fria delen […]
 • Luleå kommun och Polisen trotsar domslut och lag. Inför olagligt klädförbud på Luleåkalaset!

      Luleå kommuns företag Luleå Expo har i samråd med Polismyndigheten i Luleå fattat beslut om västförbud på Luleåkalaset samt på Piteå Dansar och Ler som inleds imorgon, torsdag. I Norrbottens-kurirens artikel står följande att läsa: ”Personer med klädsel kopplad till de kriminella gängen kommer inte att släppas in på området. Arrangören Luleå Expos […]
 • Vem verkar innanför och vem utanför lagen?

  En del svenska bikerklubbar har under lång tid anklagats för att ställa sig utanför samhället och över lagen. Men frågan är vem som egentligen ställer sig utanför samhället och över lagen?
 • Öppet brev till Justitieutskottets Johan Pehrson (Fp)

  Payback har skickat ett brev via mejl till Johan Pehrson, ledamot av justitieutskottet och allmänt betraktad som Alliansens nästa justitieminister. Johan Pehrson är också det tyngsta namnet och den mest kända politikern bland justitieutskottets ledamöter. Brevet innehåller frågor om västförbud, skyltförbud och dialog mellan olika parter.
 • Polisen försöker ljuga sig fria från ansvaret för västförbuden!

      Kungsbacka I en artikel rörande Kungsbacka kommuns västförbud ljuger närpolischef Christer Bartholdsson i ett medvetet försök att rädda ansiktet på polismyndigheten efter de sex olika förnedrande nederlagen vad gäller försöken att införa så kallade västförbud inom landets krognäring samt inom kommunala lokaler.
 • Krog tog ställning mot Västförbud – Mister alkoholtillstånd!

  Luleå kommun har beslutat dra in alkoholtillståndet för Allstar Sportbar i Luleå. Det är en sak som inträffar runt om i landet närmast dagligen och därför normalt sett inte förorsakat något större bry. Men när det gäller just restaurangen Allstar ringde varningsklockorna direkt.
 • Information rörande Kammarrättens dom över Luleå kommuns västförbud! Uppdaterad!

  Kammarrätten i Sundsvall avslog Luleå kommuns överklagande av Förvaltningsrättens dom som upphävde det kommunala beslutet att införa förbud mot västar i kommunala lokaler som ägs eller hyrs ut avLuleå kommun.
 • Luleå kommun fick bakläxa för västförbudet i Kammarrätten!

  Kammarrrätten i Sundsvall fattade idag beslut om att ett  förbud mot så kallade mc-västar i kommunala lokaler strider mot yttrandefriheten. Kammarrätten skriver i sin dom: ”Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att den grundlagsfästa yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet”. Kammarrätten motiver sitt […]