Allt om ansökan och Polismyndighetens beslut om Luelå-Kalasets tillstånd!

Här nedan följer Luleå Expos ansökan om tillstånd för allmän sammankomst som jag begärt ut och fått översänt idag. Av ansökan framgår att Luleå Expo inte har anmält västförbudet i ansökan varför Polismyndighetens beslut inte heller innefattar det så kallade klädförbudet på Luleå-Kalaset. Ett faktum som gör att det i själva verket inte finns ett konkret beslut att ens överklaga. Undantaget ett internt beslut fattat av Luleå Expo som på grund av det faktum att Luleå Expo utgör ett fristående kommunalt aktiebolag inte heller kan prövas i svensk domstol då det inte faller under kommunallagen!

Slutsats

Polisen erkänner inte sin delaktighet i beslutet vilket saknas dokumentation över och därför inte kan prövas och Luleå Expo har inte ansökt om klädförbud varför deras beslut är ett internt beslut som ej är möjligt att överklaga enligt kommunallagen. Förfarandet är således ett utstuderat och illvilligt genomfört klädförbud som saknar rättsliga möjligheter att få prövat!

Polisen och Luleå kommun har bitit sig i svansen!

Polisen och Luleå Kommun har manipulerat så skickligt att deras klädförbud inte går att överklaga i svensk domstol men har samtidigt bitit sig i svansen. För därmed är de rättsliga medlen uttömda i Sverige och beslutet kan föras till Europadomstolen för prövningvilket kommer att göras i samband med de nordiska Payback-organisationernas övergripande ärende framöver gällande samtliga former av övergrepp riktade mot bikerkulturen. Ett ingångsärende således som säkrar prövningen. Så, återigen skicka in allt tillgängligt material rörande juridiska övergrepp till de nationella representanterna för Payback så komemr också samtliga former att kunna prövas med full rättsverkan för hela Europa i Europadomstolen!

Ansökan om tillstånd för allmän sammankomst

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin