• Svenska Staten vill slakta mänskliga rättigheter och personlig integritet i parti och minut!

  Nu slaktar vi rättsstaten för alltid! Svenska Staten är inne i ett stim där de för att tillfredställa Polismyndighetens minsta nyck och önskan på löpande band föreslår att vi slaktar såväl den mänskliga rättigheterna som den personlig integritet på löpande band. Går de utredningsförslag som nu lagts  igenom så är inte bara den svenska rättsstaten […]
 • Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare!

  Historiskt många Paybackärenden! Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare i organisationens historia. Just nu finns 22 aktiva ärenden varav bland annat 9 st kontrollärenden som består av minst två av delarna id-kontroll/kroppsvisitation/fordons- eller mc-väskgenomsökning. Därutöver i vissa fall kroppsbesiktning. Vi har även 4 st husrannsakningar hos mc-klubbar. 5 st återkallande alternativt nekande […]
 • Se Videon där advokat Massi förklarar när Polisen får stoppa dig för kontroll av person eller fordon!

   Advokat David Massi på advokat byrån Massi förklarar under vilka omständigheter Polisen får stanna dig och genomföra kroppsvisitation och/eller fordonsgenomsökning. Tyvärr tar advokat Massi inte upp de JK-beslut som kommit till stånd när Payback Sverige som juridiskt ombud anmält Polisen för olaga kontroller på grund av föreningstillhörighet. De fallen är betydligt viktigare då Polisen […]
 • Viktiga juridiska klarlägganden även i Doktorn i Processrätt Simon Anderssons Skälig Misstanke 2 – Avhandlingen!

  Bakgrund Payback Sverige har tidigare genomgått och skrivit om Doktorn i processrätt, Jur dr, Universitetslektorn vid den juridiska Institutionen Stockholms Universitet, Simon Andersson och hans handbok för poliser, åklagare och domare benämnd Skälig Misstanke. Payback har nu även genomgått doktorsavhandlingen med identiskt namn för att se om det i det utvidgade materialet finns ännu mer […]
 • Nytt Rättslägesdokument att använda vid kontroller under kommande mc-fester!

  Nytt dokument att använda i samband med kontroller! Då det arrangeras en del större mc-fester kommande helger och då rättsläget drastiskt förändrats avseende i första hand id-kontroller och kroppsvisitationer tack vare dels ett JK-utslag men även på grund av en doktorsavhandling och handbok har Payback Sverige tagit fram ett Rättslägesdokument att använda tillsammans med de […]
 • Doktor i processrätt, OM Skälig Misstanke vid användande av tvångsmedel, ger hård bakläxa för polisens tvångsmedelsanvändande mot bikerklubbar!

  Bakgrund Ett av Paybacks ansvarsområden är att hålla sig uppdaterad  med rättsutvecklingen på adekvata områden för bikerkulturen. Det innebär konkret att gå igenom olika former av rättsfall, juridiska böcker, dokument och utredningar och därefter publicera fakta direkt för bikerkulturen likaväl som att tillämpa kunskapen som juridiska ombud för bikers framöver. Sanningsövervikt Doktorn i processrätt, Jur […]
 • Råd till Paybackmedlemmar: Så bör du förfara vid kontroller!

  Bakgrund Vi har här för avsikt att ge grundläggande råd hur du bör förfara vid en kontroll i samband med mc-event eller vid kontroll på väg och gata. Råd vid kontroll 1. Filma hela insatsen med molntjänst installerad Så snart du blir stoppad i en kontroll så ta upp mobilen och tryck igång filmning. Svep […]
 • Tillägg 2 till Bikerlagboken: Kroppsvisitation!

  Tillägg till Bikerlagboken Payback Sverige har gett ut en mycket omfattande Bikerlagbok omfattande 60 olika kapitel av betydelse för bikers och bikerklubbar. Boken kommer självklart att uppdateras när så mycket nytt material tillkommit att en ny upplaga är av vikt och värde att ta fram. Under tiden kommer vi att publicera tillägg på Nättidningen Paybacks nyhetssida […]
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott. Rättsläge Vid kroppsvisitation får polisen […]
 • Enda sättet att få polisen att upphöra med olaga kontroller = Begär ut protokoll direkt vid varje kontrolltillfälle!

  Rapporter om att Polisens kontroller har minskat! Det har inkommit rapporter från många områden att Polisens olaga kontroller av bikers har minskat eller närmast upphört. Det innebär dock inte att de har upphört för allt och alla utan att vissa personer och klubbar fortfarande kontrolleras. Polisens kontroller är olaga om de inte grundar sig på […]
 • Viktigt, Nytt bikerverktyg: Färdig dokumentmall för att begära ut protokoll!

  OBS! Bilden ovan är en jpegbild av dokumentet. Länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument finns längst ner i artikeln. Nytt multiverktyg för att underlätta för bikers att få ut protokoll! Payback Sverige lanserar nu ett nytt verktyg för bikers i syfte att underlätta arbetet för bikers med att erhålla olika former av protokoll från polisen. Paybacks version av […]
 • Bikerskolan: Under vilka omständigheter får en mobiltelefon genomgås och tömmas?

  Idag reder vi ut vad som gäller angående mobiltelefoner vid kroppsvisitationer och vilka omständigheter som ska föreligga för att polisen ska ha rätt att tömma eller genomgå din mobiltelefon. Vid kroppsvisitation får polisen “bara” identifiera din telefon! Rättegångsbalken 28.11 definierar begreppet Kroppsvisitation enligt följande: Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt […]