• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK fastslår att Polisen för sjunde gången brutit mot Europakonventionen och de mänskliga rätttigheterna i arbetet mot bikers! Två Hells Angels MC-medlemmar utsattes för olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning!

JK fastslår att Polisen för sjunde gången brutit mot Europakonventionen och de mänskliga rätttigheterna i arbetet mot bikers! Två Hells Angels MC-medlemmar utsattes för olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning!

Bakgrund

Den 4 juli stoppades fem klubbmedlemmar varav 2 från Hells Angels MC för kroppsvisitation och genomsökning av sadelväskor. Den 5 juli stoppades återigen Hells Angels MC-medlemmarna på hemväg för förnyad kroppsvisitation och fordonsgenomsökning. En av medlemmarna fick sina sadelväskor genomsökta. Den andra personen överlämnade då Paybacks dokument Rättslägesinfo och sa till Poliserna att genomläsa dokumentet. Poliserna på plats tar dokumentet med sig och går till patrullbil för att konferera med befäl varefter insatsen avblåses och personerna får köra iväg.

De två medlemmarna från Hells Angels MC drev ärendet, med Payback Sverige som juridiskt ombud, vidare till JK, diarienummer: 5305-20-4.3.2, för att erhålla prövning på om Polisen har rätt att stoppa personer utefter den orsak som Polisen angett till insatsen, att personerna tillhörde Hells Angels MC och 1 %-miljön. De övriga tre personerna från en annan klubb, som utsattes för identiska åtgärder, kommer att driva sitt ärende separat.

JK fastslår att Polisen för sjunde gången brutit mot de mänskliga rättigheterna i arbetet mot bikers!

Under tisdagen anlände beslutet från JK. JK fastslår att Polisens insats brutit mot Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv avseende såväl kroppsvisitationerna som fordonsgenomsökningarna. Polisen kritiseras också för bristfällig hantering av dokumentationen.

Polismyndigheten har nu i sju olika ärenden fastslagits bryta mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv. Polisen har således i sju olika fall handlat i strid med de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i Europakonventionen.

Då ärendet avser en internationell klubb så kan också ärendet hänvisas till i övriga Europa då konventionsbrott gäller lika då det avser samma lagstiftning i alla EU:s medlemsstater.

JK har nu fastslagit att oavsett klubbtillhörighet strider det kroppsvisitation och fordonsgenomsökningar mot Europakonventionen om inte konkreta omständigheter föreligger. Omständigheter som inte kan utgöras av föreningstillhörighet!

Dagens Juridiks artikel om ärendet

Paybacks Samlingssida för förövade brott mot Mänskliga Rättigheter avseende bikers

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin