• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK fastslår att Polisen för åttonde gången brutit mot Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna när de kroppsvisiterade och genomsökte medlems sadelväskor!

JK fastslår att Polisen för åttonde gången brutit mot Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna när de kroppsvisiterade och genomsökte medlems sadelväskor!

JK fastslår att Polisen för åttonde gången brutit mot Europakonventionen i arbetet mot bikers!

I ett Paybackdrivet ärende, dnr: 5649-20-4.3.2 har nu JK fattat beslut. JK fastslår att Polisen bröt mot Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv när de utsatte klubbmedlem för kontroll med kroppsvisitation och fordonsgenomsökning.

Orsaken till kontrollen var att medlemmen bar klubbväst med koppling till 1 %-miljön vilket aldrig kan utgöra sådana konkreta omständigheter som fodras för att vinna lagstöd för kontroll med kroppsvisitation och fordonsgenomsökning.

Polismyndigheten har nu i åtta olika ärenden fastslagits bryta mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv. Polisen har således i åtta olika fall handlat i strid med de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i Europakonventionen.

Unikt fenomen: JK underkänner Polisens medgivande att husrannsakan skedde i strid med Europakonventionen!

Polisen skriver i sitt yttrande i ärendet följande omkring den husrannsakan hos annan än den misstänkte som företogs i klubblokalen: Rättsenheten bedömer att husrannsakan i Xxx MC:s lokaler innebar ett åsidosättande av mc-klubbens rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen eftersom förutsättningarna för husrannsakan enligt 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken troligtvis inte var uppfyllda. Polisen använde uttrycket troligtvis på grund av dokumentationen kring orsaken var bristfällig.

För att husrannsakan ska ske med lagligt stöd hos annan än den misstänkte ska synnerliga skäl tala för att Polisen ska finna vad de eftersöker. Polisen bedömde att sådana skäl ej förelåg vid tillfället varför de föredömligt bedömde att klubbens rättigheter utefter Europakonventionen åsidosatts. Att dokumentationen var bristfällig säger ju i sig att synnerliga skäl ej kan föreligga.

JK fattar då det unika beslutet att gå emot Polisens eget erkännande och bedömning och menar att husrannsakan likväl skulle uppfyllt lagens och konventionens krav på proportionalitet?? På vilka grunder då om dokumentationen är bristfällig, kan man fråga sig?? Ett unikt beslut när Polisen redan bekänt att de gjort sig skyldig till olaga husrannsakan!??

Paybacks Samlingssida för förövade brott mot Mänskliga Rättigheter avseende bikers

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin