• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Svenska Staten vill slakta mänskliga rättigheter och personlig integritet i parti och minut!

Svenska Staten vill slakta mänskliga rättigheter och personlig integritet i parti och minut!

Nu slaktar vi rättsstaten för alltid!

Svenska Staten är inne i ett stim där de för att tillfredställa Polismyndighetens minsta nyck och önskan på löpande band föreslår att vi slaktar såväl den mänskliga rättigheterna som den personlig integritet på löpande band.

Går de utredningsförslag som nu lagts  igenom så är inte bara den svenska rättsstaten stendöd vi har också i ett huj passerat nivån ”Polisstaten” och är nere och grottar i diktaturstatens  bottenslam i de djupaste kloakerna. Och, likväl tiger journalister, debattörer, rättsivrare och rättsexperter förläget och smyger sig iväg långt ut på landet för att möta upp resten av tamboskapen och bräka och mua i kör med de redan hjärntvättade medborgare som accepterar alla nya förslag utan en tanke på att när en lag väl gått igenom kan den såväl förstärkas som riktas mot helt nya grupper imorgon!

Vad har då Staten föreslagit?

Den 16 oktober fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning för att utöka möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel såsom hemlig avlyssning, övervakning av elektronisk kommunikation såsom mobil- och dataavläsning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning såsom buggning. För att få större och fler möjligheter föreslås bland annat att åklagare ska få fatta interimistiska beslut i väntan på domstolsbeslut samt möjligheten att lägga ihop flera olika brottsmisstankar för att lättare nå upp till straffvärdeskravet för det avsedda tvångsmedlet m.m. Intressant härunder är att redan efter knappt ett halvt års användning av dataavläsning vill nu regeringen och polisen utöka användningen drastiskt… Utredningen ska presentera betänkandet senast de 14 april 2022.
Läs:https://www.regeringen.se/4a982e/contentassets/533f11de4a28455d9640534989cee66a/utokade-mojligheter-att-anvanda-hemliga-tvangsmedel-dir.-2020-104.pdf

Den 4 november lade regeringen fram en proposition som nu ska ut på remiss om utökade möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Bland annat föreslås en ny regel i Polislagen som medför att sådant som kan användas som vapen och för sprängning får eftersökas utan misstanke om ett konkret brott.

Husrannsakan och förverkande får även ske om föremålen i fråga är ägnade att användas vid brott mot frihet och frid. Sådana föremål ska också kunna eftersökas vid husrannsakan i förebyggande syfte i fordon och båtar och vid kroppsvisitation i förebyggande syfte. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021

Se: https://www.regeringen.se/4aa931/contentassets/60d1bfc831e74ae3a0fde59cad7e5f99/en-utokad-mojlighet-att-soka-efter-vapen-och-andra-farliga-foremal-ds-202023

https://www.regeringen.se/4aa792/globalassets/regeringen/dokument/justitiedepartementet/presentationer/2020-11/presentationsbilder-vid-presstraff-om-battre-mojligheter-till-husrannsakan-den-2-november-2020

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin