Nytt Rättslägesdokument att använda vid kontroller under kommande mc-fester!

Nytt dokument att använda i samband med kontroller!

Då det arrangeras en del större mc-fester kommande helger och då rättsläget drastiskt förändrats avseende i första hand id-kontroller och kroppsvisitationer tack vare dels ett JK-utslag men även på grund av en doktorsavhandling och handbok har Payback Sverige tagit fram ett Rättslägesdokument att använda tillsammans med de tidigare publicerade Protokollbegäran och Händelseanmälan och Fullmakt.

Tanken är att använda dessa tillsammans direkt vid kontroller i samband med mc-fester.

Icke-samtyckesförklaring inkluderat för att påvisa att tvångsmedel verkställts mot bikers!

Då JO underlåtit att pröva id-kontroller då det inte tydligt framgått att sådana skett utan samtycke från den kontrollerade så har vi därför införlivat en Icke-samtyckesförklaring i rättslägesdokumentet kring det nya rättsläget kring all form av tvångsmedelsanvändning i samband med kontroller. Rättslägesinformationen redogör för rättsläget kring id-kontroll, kroppsvisitationer/kroppsbesiktning samt husrannsakan i fordon.

Hur använder jag Paybacks dokument?

Funktionen är att varje festdeltagare har med sig dokumentet med information kring rättsläget och direkt överlämnar till polisbefäl alternativt kontrollerande polis på plats. Om person ändå utsätts för tvångsmedel så finns möjligheten att direkt på plats överlämna protokollbegäran till polisen. Fyll i den i förväg med namn, adress och personnummer samt namnunderskrift så behöver du på plats bara fylla i plats och tid samt vad du utsatts för innan du överlämnar protokollbegäran. När du sedan fått tillbaka protokollbegäran fyller du i Händelseanmälan och skriver under fullmakten och skickar den till Payback så driver vi ärendet.

Utse filmansvarig

Vi behöver väl knappast påpeka vikten av att dokumentera med foto och film vid varje kontrolltillfälle. Utse person i varje grupp som är ansvarig för filmningen och se till att filmen per automatik laddas upp till lösenordssäkrad molntjänst. Filmen kan då bara kommas åt att dig personligen och finns sparad även om mobilen beslagtas.

Rättslägesinformation inkl Icke Samtyckesförklaring

Protokollbegäran

Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin