Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare!

Historiskt många Paybackärenden!

Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare i organisationens historia.

Just nu finns 22 aktiva ärenden varav bland annat 9 st kontrollärenden som består av minst två av delarna id-kontroll/kroppsvisitation/fordons- eller mc-väskgenomsökning. Därutöver i vissa fall kroppsbesiktning.

Vi har även 4 st husrannsakningar hos mc-klubbar. 5 st återkallande alternativt nekande av vapentillstånd samt tre andra ärenden av olika kategorier.

Vi har dessutom ett mycket större och viktigare ärende som vi kommer att förhoppningsvis presentera i separat artikel under veckan när allt är klart kring ärendet.

Samtliga utom de två av ärendena består av negativ särbehandling då beslut eller tvångsmedel har verkställts direkt utefter föreningstillhörighet.

Så kampen för bikers fri- och rättigheter är inte över! Den börjar på allvar nu!

Stöd Payback – Payback stödjer dig/er!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin