• Rättsskandalen i Karlstad fortsätter! Ingen ifrågasätter kommunens och polisen olaga handlande!

     Rättsskandalen fortsätter i Karlstad medan skattemiljonerna rullar! Rättsskandalen i Karlstad fortsätter. Efter att Hells Angels MC fått rätt ända upp i Högsta Domstolen för att kommunen sagt upp klubben utan att ha iakttagit formkraven startades en ny rättsprocess. Denna processen handlar om att klubben enligt avtal skulle försäkrat fastigheten vilket dock inte varit möjligt på […]
 • Paybacks vice ordförande, advokat Ismo Salmi står föredömligt upp för bikerklubb! Läs rättsreferaten!

  Rättegång angående mc-klubbs försäkringsplikt! Under måndagen och tisdagen har den andra delen av rättsprocessen mellan Solstadens Motorsport och Karlstad Kommun avhandlats i tingsrätten. Den första delen handlar som bekant om att kommunen sagt upp Solstadens Motorsport som hyresgäster efter att kommunen, på polisens inrådan (läs:order) inköpt fastigheten till det dubbla marknadsvärdet på exekutiva auktion för […]
 • Uppsägningen ogiltig! Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Men skatterullningen fortsätter…

  Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Uppsägningen är ogiltig! Hovrätten för Västra Sverige fastställde idag tingsrättens dom och konstaterade återigen att Karlstads Kommun missat att i uppsägningen av hyresgästen för Hells Angels MC:s klubbhus meddela att föreningen äger rätt att föra tvisten till hyresnämnden för medling. Ett förhållande som även […]
 • Polisen medger lagbrott när de agerar mot mc-klubbsfastigheter!

  Fortsatt olagliga ageranden mot mc-klubbsfastigheter – Polisen medger att de saknar lagstöd! I en artikel i Expressen framkommer ånyo det faktum att polis och kommuner agerar i strid med grundlagen när de fortsätter att försvåra för mc-klubbar att bedriva föreningsverksamhet inom förhyrda eller ägda lokaler. Följande står att läsa i artikeltexten: Men det krävs grunder […]
 • Läs vad polis och kommun planerar mot bikers! Karlstads Kommun och Östergötlands samverkansavtal och handlingsplan!

    Karlstads samverkansavtal strider mot grundlagen! Payback Sverige har begärt och fått ut Karlstad Kommuns handlingsplan och samverkansavtal med polismyndigheten riktad mot så kallad organiserad brottslighet. Dokumentet är intressant så tillvida att det påvisar till vilka lagstridiga och demokratiupphävande åtgärder kommun och polis är beredda att gå. Här finns en del punkter som saknar uttryckt […]
 • Veckorapport och kommentar över framgångsveckan som gått!

    Ovanlig situation – Medialt genombrott! Payback Sverige har tidigare förekommit i media med jämna mellanrum via tv-framträdanden, radioprogram, debattartiklar i stora tidningar i pappersformat eller på nätet samt på sistone via fallet med klubbhuslokalen i Karlstad. Dock överträffar nog inget den senaste veckan som vi kan kategorisera som ett klart medialt genombrott för Payback […]
 • Payback Sverige och Solstadens Motorsport stämmde Karlstads Kommun!

  Under tisdagen lämnade Payback Sveriges vice ordförande. advokat Ismo Salmi på uppdrag av Solstadens Motorsport AB in en stämning mot Karlstads Kommun. Stämningen utgör en så kallad fastställelsetalan. Anledningen till detta drastiska steg är att Karlstads Kommun vägrar erkänna begånget fel i och med att kommunen missat att göra ett hänvisningstillägg enligt Jordabalken 12:58 vilket lagen […]
 • Solstadens Motorsport och Payback Sverige stämmer Karlstads Kommun!

  Med en dåres envishet vidhåller Karlstad kommun att de är ofelbara och ej begått något misstag! I ärendet kring Karlstads kommuns köp av en mc-klubbsfastighet via exekutiv auktion, därtill tvingade av Polisen, fortsätter idag cirkusen. Trots att experter för såväl Fastighetsägarna och hyresnämnden uttalat att uppsägningen är ogiltig på grund av att kommunen missat att […]
 • Mediabevakningen fortsätter! Payback varnar Polisen och Karlstads Kommun!

    Fortsatt hög mediabevakning! Mediabevakningen av klubbhusärendet är fortsatt hög. Sveriges Televison, Sveriges Radio, Expressen, GT, Aftonbladet, Kvällsposten, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet – ja i stort sett alla större medier följer ärendets gång och avrapporterar med allsidighet och saklighet de olika turerna i ärendet. Aldrig har ett ärende rörande en mc-klubb och en bikerorganisation fått så […]
 • Uppdatering! Payback fortsätter offensiven mot Karlstads Kommun!

    Offensiven fortsätter Skriftväxlingen mellan Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi och Karlstads Kommun fortsätter. Under gårdagen krävdes svar från kommunen huruvida de accepterade att uppsägningen av hresavtalet var ogiltigt samt framställdes krav på att kommunen översände samverkansavtalet. Under dagen har kommunen översänt samverkansavtalet som är tämligen allmänt hållen och framförallt innehåller skrivningen ”Motverka etableringar […]
 • Payback Sverige kräver svar från Karlstad Kommun angående kontraktuppsägningen!

  Bakgrund Vi rapporterade tidigare om att Karlstad Kommun besvarat Payback Sveriges vice ordförande advokat Ismo Salmis brev med de enkla och i sammanhanget helt substanslösa meningarna: Vi har mottagit er skrivelse daterad 2013-08-07. För närvarande har vi inga kommentarer i er sak. Kommentarer som inte överhuvudtaget besvarade frågeställningen om Karlstads Kommun var medvetna om att de missat […]
 • Uppdatering! Patetiskt svar från Karlstads Kommun! Fortsatt mycket positiv press i klubbhusärende!

  Saklig press! Den stora mediatäckningen kring Karlstads Kommuns misslyckade uppsägning av Hells Angels MC:s klubblokal fortsätter. Det unika i sammanhanget är att media helt sakligt och allsidigt allsidigt skildrar såväl Hells Angels MC, Payback Sverige samt de juridiska turerna i ärendet. Ett helt unikt förhållande vilket bikerkulturen självklart tackar för och utdelar beröm för!