Payback Sverige och Solstadens Motorsport stämmde Karlstads Kommun!

nyannons2jpeg

Under tisdagen lämnade Payback Sveriges vice ordförande. advokat Ismo Salmi på uppdrag av Solstadens Motorsport AB in en stämning mot Karlstads Kommun. Stämningen utgör en så kallad fastställelsetalan. Anledningen till detta drastiska steg är att Karlstads Kommun vägrar erkänna begånget fel i och med att kommunen missat att göra ett hänvisningstillägg enligt Jordabalken 12:58 vilket lagen ovillkorligen kräver.

Att ärendet behöver gå till domstol enbart för att tinget ska fastställa att kommunen missat at bifoga tilläget gör att Karlstad Kommun förslösar ännu mer skattemedel för att vara den initierande polismyndigheten till lags. Det är närmast parodiska framträdande kommunalråden i Karlstad gör när de gång på gång upprepar inövat mantra i form av att de inte ger sig och att de ska fortsätta sin lagstridiga kamp för att tvinga bort mc-klubben. Istället för att i sak förklara hur de anser att uppsägningen är korrekt och vilket lagstöd de under sådana förhållanden kan hänvisa till.

Striden går vidare om än den i detta fallet bara kan sluta på ett sätt, nämligen med kommunen och ytterst skattebetalarna och all form av kommunal service som förlorare. Under tiden fortsätter Payback Sverige att få god media genom att det skrivs och redogörs för saken i flera tunga medier och Ismo Salmi kommer till tals på ett förträffligt sätt.

Länkar till några reportage och artiklar i ärendet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5635178

http://nwt.se/karlstad/article1370759.ece

http://nwt.se/karlstad/article1371350.ece?service=refresh

http://www.expressen.se/gt/hells-angels-stammer-nu-karlstads-kommun/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin