• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Uppsägningen ogiltig! Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Men skatterullningen fortsätter…

Uppsägningen ogiltig! Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Men skatterullningen fortsätter…

nyannons2jpeg

Hovrätten fastställer att Hells Angels MC har rätt och Karlstads Kommun fel! Uppsägningen är ogiltig!

Hovrätten för Västra Sverige fastställde idag tingsrättens dom och konstaterade återigen att Karlstads Kommun missat att i uppsägningen av hyresgästen för Hells Angels MC:s klubbhus meddela att föreningen äger rätt att föra tvisten till hyresnämnden för medling. Ett förhållande som även ett flertal experter i sakfrågan anfört före rättegångs-förhandlingarna inletts vilket kunnat spara Karlstads Kommuns medborgare mångmiljonbelopp om kommunen kunnat bortse från Polispåtryckningarna i fallet och vågat agera självständigt!

Hovrätten anför såsom domskäl följande: Mot bakgrund av det nu anförda kommer hovrätten till samma slutsats som tingsrätten,nämligen att det ifrågasatta formkravet enligt 12 kap. 58 § jordabalken gäller även när uppsägningen görs med stöd av 12 kap. 46 § utsökningsbalken. Följden i detta fall är att kommunens uppsägning av avtalet med föreningen är utan verkan. Tingsrättens domslut skall därför fastställas. 

Karlstads Kommuns Kommunalråd Per-Samuel Nisser verkar dock även fortsatt vilja gå polisens ärende och anser att det skyhöga arvodet till advokatbyrån Foyen ska fortsätta betalas av skattemedel då han säger följande i Sveriges Radio: Det är som vi har sagt hela tiden, det här är en lång process, den kommer ta tid, men kampen kommer vi att fortsätta, vi kommer se till att de lämnar den här fastigheten på Härtsöga.

För att överklaga krävs dock att kommunen erhåller prövningstillstånd utefter att saken bedöms vara av vikt för rättstillämpningen alternativt att kommunen förmår hävda att hovrättens dom uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmis kommentar: 

Payback Sveriges vice ordförande, advokat Ismo Salmi kommenterar i VF domen enligt följande: – Det var trevlig läsning… – Det finns ju så klart både vinnare och förlorare i det här. Vinnarna är Solstadens motorsport som får vara kvar i sina lokaler i Hertzöga och jag själv som får en massa julklappspengar. Förlorarna är Karlstad kommun och framförallt skattebetalarna som fått betala fyra miljoner. Det är synd att kommunen slösar bort så mycket pengar.

Till SVT uttalar Ismo Salmi följande: Det här visar att rättssäkerheten fungerar, att det är en domstol som fungerar.

Artikellänkar:
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/uppsagningen-av-ha-ar-ogiltig

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/ha-gardsuppsagning-ar-ogiltig

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6053177

Domen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin