• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Läs vad polis och kommun planerar mot bikers! Karlstads Kommun och Östergötlands samverkansavtal och handlingsplan!

Läs vad polis och kommun planerar mot bikers! Karlstads Kommun och Östergötlands samverkansavtal och handlingsplan!

 Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Karlstads samverkansavtal strider mot grundlagen!

Payback Sverige har begärt och fått ut Karlstad Kommuns handlingsplan och samverkansavtal med polismyndigheten riktad mot så kallad organiserad brottslighet. Dokumentet är intressant så tillvida att det påvisar till vilka lagstridiga och demokratiupphävande åtgärder kommun och polis är beredda att gå. Här finns en del punkter som saknar uttryckt lagstöd och som därmed strider direkt mot grundlagen och kan komma att prövas om de verkställs direkt mot grundlagen.

Regeringsformen 1:1 säger exempelvis att Den offentliga makten utövas under lagarna.

Regeringsformen 1:2 säger: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.  Tre olika skrivningar som ej harmoniserar med samverkansavtalet skrivningar!

Läs Samverkansavtalet och Handlingsplanerna!

Här nedan publicerar vi Samverkansavtalet tillsammans med länkar till Östergötlands handlingsplaner mot ”organiserad brottslighet”. Läs och förfäras över hur myndigheterna planerar att upphäva all former av rättssäkerhet!

Trodde du att du levde i en demokrati som följer lagen? Fel! Fel! Fel! Läs på och ta kampen för dina rättigheter nu! Stöd Payback! Endast tillsammand med gemensam kamp kan vi slå tillbaka hotet mot vår kultur!

Samverkansavtalet

Östergötlands handlingsplaner:

http://www.payback.name/?p=4464

http://www.payback.name/?p=5532

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin